Gidiem

ATESTĒTO GIDU SARAKSTS

Informāciju par atestētajiem gidiem iespējams saņemt sazinoties uz e-pastu gidi@rundale.net

Gidu atestācijas kārtība Sīkāka informācija par gidu atestāciju: gidi@rundale.net

 

NOTEIKUMI GIDIEM UN GRUPU VADĪTĀJIEM

Vienreizēja atļauja tūristu grupas vadīšanai:
AR RPM APLIECĪBU 3,00 €
AR RPM APLIECĪBU, vadot skolēnu grupu 1,50 €
BEZ RPM APLIECĪBAS 20,00 €
AR RPM APLIECĪBU Kurzemes hercogu kapenēs 1,50 €

Izsniegto uzlīmi gids piestiprina redzamā vietā.

Muzejā gids drīkst pavadīt grupu, kas nav lielāka par 48 personām. Ja personu skaits ir lielāks, grupa jādala divās mazākās grupās.