Atbalsts Svitenes muižai

Konsultācijas un praktiska palīdzība kultūras pieminekļu apsaimniekotājiem – tā ir daļa no Rundāles pils muzeja misijas. Turpinot tradīciju, muzeja speciālisti kopā ar domubiedriem ik gadu dodas ekspedīcijās, lai piedalītos nozīmīgu Latvijas kultūrvēstures objektu saglabāšanā un atjaunošanā. Šogad izvēlētais mērķis bija netālā Svitenes muiža – skaista klasicisma stila ēka, kas celta 19. gadsimta sākumā un kuras parādes telpās daļēji saglabājusies interjera dekoratīvā apdare.

Ekspedīcijā piedalījās Rundāles pils muzeja un restaurācijas uzņēmuma “Rokajs” speciālisti, kā arī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti, kuri par prakses vietu šovasar bija izvēlējušies Rundāles pili. Pēc iepriekšējas izpētes bija nolemts veikt krāsu zondāžu Svitenes pils otrā stāva stūra salona sienām, attīrīt tēlnieciski dekoratīvos veidojumus un nostiprināt tos.

Pirms attīrīšanas telpas sienas viscaur klāja balsinājums un zem baltās kārtas iezīmējās reljefi veidojumi nekonkrētās formās. Tā kā telpa nav liela, aptuveni divdesmit cilvēkiem divu dienu laikā izdevās attīrīt apmēram vienu metru platu joslu visapkārt telpai pa perimetru. Pāris cilvēku strādāja uz stalažām, lai atsegtu nelielus laukumus pie griestiem, kas ļautu apjaust telpas sākotnējo izskatu. Noņemot balsinājuma un krāsu slāņus, atklājās brīnišķīgs dekors – klasicismam raksturīgās skaidrās līnijās veidotas baltas ziedu vijas un rozetes, auna galviņas un citi ornamenti uz zilgani krāsota fona.

Ekspedīcija_Svitenes_muiza

Attīrīšana ar skalpeļiem un lāpstiņām ir netīrs darbs, kas prasa daudz pacietības, tomēr tajā iesaistītie studenti atzina, ka būtu gatavi turpināt vēl ilgi. Nakšņot muižā, vērot, kā strādā profesionāli restauratori, un speciālistu vadībā pašiem palīdzēt atjaunot pirms 200 gadiem radīto – tā var piedzīvot, ka vēsture ir taustāmāka un tuvāka, nekā ikdienā domājam, un ka muzejs ir kaut kas vairāk par ekspozīciju – muzejs ir arī aicinājums un cilvēku zināšanas, kas krātas, lai dalītos…

ekspedicija_svitenes_muiza3

Lai gan divas trešdaļas telpas joprojām klāj biezi krāsu slāņi, ir atsegts pietiekami daudz, lai pārliecinātos, ka Svitenes pils atjaunošanā ir vērts ieguldīt darbu, laiku un līdzekļus. Oriģinālo krāsu un dekoratīvo veidojumu paraugi tagad ļauj labāk novērtēt šā objekta nozīmīgumu Latvijas arhitektūras un mākslas vēstures kopainā. Tāds arī bija ekspedīcijas mērķis – profesionāli sagatavot pamatu labam turpinājumam, iedrošināt un atgādināt, ka arī bez lieliem materiāliem ieguldījumiem iespējams paveikt daudz.

Ekspedīcija_Svitenes_muiza2