Rundāles pils muzeja ekspozīcija Kurzemes hercogu kapenes atrodas Jelgavas pilī