Monētas “Kurzemes baroks” prezentācija

2014. gada 9. decembrī Rundāles pils muzejā prezentēta Kurzemes barokam veltīta Latvijas eiro kolekcijas monēta.

Prezentācijas pasākumā tika apskatīti Lestenes baznīcas dārgumi – unikāli kokgriezumi, kuri no iznīcības paglābti un glabājas Rundāles pilī. Rundāles pils muzeja, Lestenes evaņģēliski luteriskās draudzes un Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda kopīgais projekts paredz šo kokgriezumu restaurēšanu un nodošanu atjaunotajai Lestenes baznīcai.

Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis aicina visu Latvijas sabiedrību nākt talkā šajā unikālajā un Latvijas kultūrvēstures saglabāšanai nozīmīgajā projektā, atbalstot Kurzemes baroka kokgriezumu atjaunošanu.

Lielajā galerijā Imants Lancmanis stāstīja par Kurzemes baroku un Lestenes baznīcu. Sudraba kolekcijas monētas “Kurzemes baroks” grafiskā veidojuma autors Laimonis Šēnbergs un tēlniece Ligita Franckeviča iepazīstināja klātesošos ar monētas tapšanas gaitu un emocijām.

20.09.2017