Publiskie iepirkumi

INFORMATĪVIE PAZIŅOJUMI

Informatīvs paziņojums par augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslojumu iegādi. Apstiprināts: 07.02.2017. Augu aizsardzības līdzekļu iegāde

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Lēmums par Rundāles pils regulārā parka liepu vainagu koriģēšanu. Lēmums pieņemts: 27.02.2017. Liepu vainagu koriģēšana
Lēmums par elektroinstalācijas materiālu iegādi. Lēmums pieņemts: 27.02.2017. Elektroinstalācijas materiālu iegāde
Lēmums par RPM ieejas biļešu sagatavju piegādi. Lēmums pieņemts: 27.02.2017. Ieejas biļešu sagatavju piegāde
Lēmums par jauna vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegādi. Lēmums pieņemts: 27.02.2017. Vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegāde
Lēmums par iespieddarbiem muzeja vajadzībām. Lēmums pieņemts: 08.11.2016.   Iespieddarbi muzeja vajadzībām 2. daļa_lēmums

CENU APTAUJAS

Cenu aptauja par ieejas biļešu izgatavošanu un piegādi Rundāles pils muzeja vajadzībām CA ieejas biļetes
Cenu aptauja par zāģmateriālu piegādi CA zāģmateriāli
Cenu aptauja par Rundāles pils muzeja darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšanu CA obligātās veselības pārbaudes veikšana
Cenu aptauja par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi CA IAL iegāde
Cenu aptauja par alumīnija torņa iegādi CA alumīnija torņa iegāde
Cenu aptauja par darba apģērba iegādi CA darba apģērba iegāde
Cenu aptauja par Rundāles pils parka 2. partera rekonstrukcijas darbiem CA 2. partera rekonstrukcija
Cenu aptauja par augsnes un augu, organisko mēslošanas līdzekļu un augu slimību analīžu veikšanu Rundāles pils muzeja stādījumos CA augsnes analīžu veikšana
Cenu aptauja par pārbūves projekta izstrādi restorāna un virtuves telpām Rundāles pilī CA restorāna un virtuves telpu pārbūves projekts  Virtuves skice
Cenu aptauja par Rundāles pils piebraucamo ceļu un laukumu grantētā seguma atjaunošanu CA ceļu grants seguma atjaunošana  Tāme   Ceļu seguma atjaunošanas skice 1 Ceļu seguma atjaunošanas skice 2
Tirgus izpēte par dabīgās zāles portatīvā aizsargseguma iegādi (pagarināts) TI dabīgās zāles aizsargseguma iegādei


Noslēgtie iepirkumu līgumi un to grozījumi

Informācija par Rundāles pils muzeja 2014.gadā rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem.

Informācija par Rundāles pils muzeja 2013.gadā rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem.

Informācija par Rundāles pils muzeja 2012.gadā rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem

Pēdējās izmaiņas
23.03.2017

Uz augšu