Publiskie iepirkumi

INFORMATĪVIE PAZIŅOJUMI

Informatīvs paziņojums par zāles pļaušanas pakalpojumu. Apstiprināts 20.04.2017. Zāles pļaušanas pakalpojumi  Zālienu shēma
Informatīvs paziņojums par Rundāles pils logu remontu. Apstiprināts 13.04.2017. RPM logu remonts

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Šobrīd aktuālu pieņemto lēmumu nav.

CENU APTAUJAS 

Cenu aptauja par dziļurbuma ūdens analīžu veikšanu CA ūdens analīžu veikšana
Cenu aptauja par Rundāles pils kanalizācijas sistēmas sūknētavas ar aprīkojumu montāžu CA spiedkanalizācijas sūknētavas aku montāža   Skaidrojošais raksts  Spiedkanalizācijas stacijas specifikācija
Cenu aptauja par rāciju iegādi CA rāciju iegāde 
Cenu aptauja par būvprojekta izstrādi Rundāles pils R puses ābeļdārza labiekārtošanai CA rietumu puses augļu dārzs  Skice Nr. 1  Skice Nr. 2
Cenu aptauja par dzīvžogā augošu tūju galotņu apgriešanu CA tūju apgriešana
Cenu aptauja par velosipēdu iegādi CA velosipēdi
Cenu aptauja par melnzemes piegādi CA melnzemes piegāde
Cenu aptauja par staļļu ēkas Nr. 2. jumta seguma nomaiņas projektu (apliecinājuma karte) CA staļļu ēkas nr. 2 jumta seguma nomaiņas projekts
Cenu aptauja par Rundāles pils muzeja darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšanu CA obligātās veselības pārbaudes veikšana
Cenu aptauja par Rundāles pils piebraucamo ceļu un laukumu grantētā seguma atjaunošanu CA ceļu grants seguma atjaunošana  Tāme   Ceļu seguma atjaunošanas skice 1 Ceļu seguma atjaunošanas skice 2
 

Noslēgtie iepirkumu līgumi un to grozījumi

Informācija par Rundāles pils muzeja 2014.gadā rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem.

Informācija par Rundāles pils muzeja 2013.gadā rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem.

Informācija par Rundāles pils muzeja 2012.gadā rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem

Pēdējās izmaiņas
25.04.2017

Uz augšu