Noslēgtie iepirkumu līgumi un to grozījumi

2017. GADS


Līgums Nr. RPM 2017/3
– par elektroinstalācijas materiālu iegādi
Līgums Nr. RPM 2017/4
– par jauna vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegādi
Līgums Nr. RPM 2017/2 –
 par liepu vainagu koriģēšanu Rundāles pils austrumu un rietumu pusē un regulārajā parkā
Līgums Nr. RPM 2017/6
– par RPM ieejas biļešu sagatavju iespiešanu un piegādi
Līgums Nr. RPM 2017/7 – par Rundāles pils logu remontu
Līgums Nr. RPM 2017/11 – par Zemītes baznīcas retabla restaurācijas 2. posmu
Līgums Nr. RPM2017/9 – par zāles pļaušanu Rundāles pils muzeja teritorijā Vienošanās pie līguma RPM 2017/9
Līgums Nr. RPM2017/10 – par santehnikas un apkures materiālu iegādi
Līgums Nr. RPM 2017/12 – par informācijas lapu iespiešanu un piegādi
Līgums Nr. RPM 2017/13 – par Rundāles pils muzeja kompleksa elektrības pievadu kabeļu nomaiņu
Līgums Nr. RPM 2017/14-1 – par Rundāles pils jumta seguma nomaiņas būvprojekta izstrādi
Līgums Nr. RPM 2017/15 – par grants šķembu un smilts piegādi
Līgums Nr. RPM 2017/16 – par Rundāles pils muzeja staļļu ēkas Nr.2 jumta seguma nomaiņu Vienošanās Nr.1-RPM 2017/16
Līgums Nr. RPM 2017/17 – par ceļveža Rundāles pils iespiešanu un piegādi
Līgums Nr.RPM 2017/18 – par dabasgāzes piegādi

2016.GADS

Vienošanās Nr.1-RPM 2015/23 – par muzeja krājuma un zinātniskā arhīva uzskaites sistēmas 1.daļas  izstrādi
Līgums Nr. RPM 2015/24 – par videonovērošanas sistēmu iegādi
Līgums Nr. RPM 2015/26   – par degvielas iegādi
Līgums Nr. RPM 2015/28 – par mīkstā grīdas seguma iegādi
Vispārīga vienošanās Nr. RPM 2015/ 27 – par mākslas priekšmetu transportēšanu Vienošanās Nr. 1 RPM 2015/27
Līgums Nr. 1 (RPM 2015/27)  Līgums Nr. 2 (RPM 2015/27)  Līgums Nr. 3 (RPM 2015/27) Līgums Nr. 4 (RPM2015/27) Līgums Nr. 5 (RPM 2015/27) Līgums Nr. 6 (RPM 2015/27)
Līgums Nr. 7 (RPM2015/27) Līgums Nr. 8 (RPM 2015/27) Līgums Nr 9 (RPM 2015/27)
Līgums Nr. RPM 2016/1 – par santehnikas un apkures materiālu iegādi.
Līgums Nr. RPM 2016/2 – par zāģmateriālu iegādi un piegādi.
Līgums Nr. RPM 2016/3 – par celtniecības materiālu iegādi.
Līgums Nr.RPM 2016/4 – par elektroinstalācijas materiālu iegādi.
Līgums Nr.RPM 2016/6 – par austrumu puses kāpņu atjaunošanu. Vienošanās Nr. 1-RPM 2016/6
Līgums Nr. RPM 2016/9 – par apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas papildināšanu
Līgums Nr. RPM 2016/10 – par vibroblietes iegādi. Vienošanās
Līgums Nr. RPM 2016/11 – par traktora papildaprīkojuma iegādi
Līgums Nr.RPM 2016/12 – par grants, šķembu un oļu piegādi
Līgums Nr.RPM 2016/13 – par Luīzes Šarlotes sarkofāga konservācija un tonēšana
Līgums Nr.RPM 2016/14 – par parka rietumu puses vēsturiskā kleķa žoga pamatu nostiprināšana. Vienošanās Nr. 1-RPM 2016/14
Līgums Nr. RPM 2016/15 – par zāles pļāvēja piegādi
Līgums Nr. RPM 2016/16 – par iespieddarbiem RPM vajadzībām
Līgums Nr. RPM 2016/16-2 – par iespieddarbiem RPM vajadzībām

Līgums Nr. RPM 2016/17 – par Zemītes baznīcas retabla restaurācijas 1. posmu
Līgums Nr. RPM 2016/18 – par Rundāles pils un staļļu kompleksa ēku logu remontu
Līgums Nr. RPM 2016/20 – par elektroinstrumentu iegādi
Līgums RPM 2016/21 – par santehnikas un apkures materiālu iegādi
Līgums RPM 2016/22 – par Holandes liepu piegādi, stādījumu vietu sagatavošanu un stādīšanu
Līgums RPM 2016/26 – par celiņu labirinta izbūvi Rundāles pils parkā
Līgums RPM 2016/27 – par Rundāles pils elektrības ievadu kabeļu un galvenās sadales nomaiņu Vienošanās Nr. 1 – RPM 2016/27
Līgums Nr. RPM 2016/30 – par Rundāles pils jumta koka konstrukciju tehniskā stāvokļa izpēti
Līgums Nr. RPM 2016/19 – par videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādi
Līgums Nr. RPM 2016/25 – par celtniecības materiālu iegādi
Līgums Nr. RPM 2016/29 – par dīzeļelektrostacijas piegādi un uzstādīšanu Vienošanās Nr. 1-RPM 2016/29
Līgums Nr. RPM 2016/31
– par koku vainagu sakopšanu RPM teritorijā
Līgums Nr RPM 2016/32-1 – par galda kalendāru iespiešanu un piegādi, Līgums Nr. RPM 2016/32-2 – par mapju Rundāles pils iespiešanu un piegādi
Līgums Nr RPM 2016/33 – par jauna kondensācijas tipa dabasgāzes apkures katla piegādi un uzstādīšanu
Vispārīgā vienošanās Nr RPM 2016/34 – par mākslas priekšmetu transportēšanu Līgums Nr. 1 (RPM 2016/34)  Līgums Nr. 2 (RPM 2016/34Līgums Nr. 3 (2016/34) Līgums Nr. 4 (RPM 2016/34) Līgums Nr. 5 (RPM 2016/34) Līgums Nr. 6 (RPM 2016/34)

  2015.GADS

Līgums Nr. RPM 2015/1 – par Puzes muižas bijušās kungu mājas Zaļās zāles koka apdares paneļu restaurāciju
Līgums Nr. RPM 2015/2 – par mēbeļu izgatavošanu un piegādi
Līgums Nr.RPM 2015/3 –  par elektroinstalācijas materiālu iegādi
Līgums Nr.RPM 2015/4 – par ugunsaizsardzības sistēmas daļēju renovāciju
Līgums RPM 2015/5 – par zāģmateriālu piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/6 – par santehnikas, apkures un ventilācijas materiālu piegādi
Līgums Nr.RPM 2015/7 – par grants, šķembu, oļu un smilts piegādi
Līgums Nr.RPM 2015/8 – par traktora AVANT 635 papildaprīkojuma piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/9-1 – par saimniecības preču piegādi. 1.daļa – papīra izstrādājumi
Līgums Nr.RPM 2015/9-3 – par saimniecības preču piegādi. 3.daļa –  sadzīves ķīmija.     Līgums Nr. RPM 2015/9-4 – par saimniecības preču piegādi. 4.daļa –  uzkopšanas inventārs un citas preces.
Līgums Nr. RPM 2015/10 – par informācijas lapu iespiešanu un piegādi.
Līgums Nr. RPM 2015/11   Vienošanās pie līguma RPM 2015/11 – par Rundāles pils iekšpagalma koka kāpņu atjaunošanu
Līgums Nr. RPM 2015/12 – par fontāna postamenta izgatavošanu Rundāles pils Avotiņa bosketā
Līgums Nr. RPM 2015/13 – par informācijas lapu iespiešanu un piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/14  Vienošanās pie līguma RPM2015/14 – par Rundāles pils muzeja staļļu ēku kompleksa fasādes vienkāršotu atjaunošanu
Līgums Nr. RPM 2015/15 Vienošanās pie līguma RPM 2015/15 – par konteinerpiekabes piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/16      Vienošanās Nr. 1 – RPM 2015/16  – par tualešu namiņu izbūvi
Līgums RPM 2015/17 – par hidraulisko iekārtu piegādi
Līgums Nr.RPM 2015/18  – par lapu sūcēja piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/19  par Rundāles pils parka rietumu puses augļu dārza meliorācijas sistēmas ierīkošanu Vienošanās pie līguma RPM 2015/19
Līgums Nr.RPM 2015/20  – par Rundāles pils meža parka ceļa rekonstrukcijas 1.kārtu   Līgums Nr. RPM 2015/21
par četru žirandolu detaļu atliešanu un komplektēšanu   
Līgums Nr. RPM 2015/22    Vienošanās pie līguma RPM 2015/22 – par galdniecības iekārtu piegādi    
Līgums Nr.RPM 2015/23 – par Rundāles pils muzeja krājuma un zinātniskā arhīva uzskaites sistēmas izstrādi un ieviešanu
Līgums Nr. RPM 2015/25  – par alvas sarkofāga tehnisko restaurāciju

 

2014. GADS

Līgums Nr. RPM 2014/1   Līgums Nr. RPM 2014/2    Līgums Nr. RPM 2014/3
Vispārīgā vienošanās Nr. RPM 2014/4
Līgums Nr_ 1 (RPM 2014/4)
    Līgums Nr_ 2 (RPM 2014/4)    Līgums Nr. 5 (RPM 2014/4)

Līgums Nr_ 3 (RPM 2014/4)   Līgums Nr_ 4 (RPM 2014/4)    Līgums Nr. 6 (RPM 2014/4)       Līgums Nr. 7 (RPM 2014/4)
Līgums Nr. RPM 2014/5
        Vienošanās Nr. 1-RPM 2014/5      Vienošanās Nr. 2-RPM 2014/5
Līgums Nr. RPM 2014/6-1
         Līgums Nr_ RPM 2014/6-2    Līgums Nr. RPM 2014/7
Līgums Nr. RPM 2014/8-1 
       Līgums Nr. RPM 2014/8-2      Līgums Nr. RPM 2014/10-1
Līgums Nr. RPM 2014/10-2
    Līgums Nr. RPM 2014/11  Vienošanās pie līguma RPM 2014/11    Līgums Nr. RPM 2014/12
Līgums Nr. RPM 2014/13
      Līgums Nr. RPM 2014/14    Līgums Nr. RPM 2014/15
Līgums Nr. RPM 2014/16
     
Līgums Nr. RPM 2014/17  Vienošanās pie līguma RPM 2014/17   Līgums Nr. RPM 2014/18
Līgums Nr. RPM 2014/20
    
Līgums Nr. RPM 2014/21        Līgums Nr. RPM_2014/22
Līgums Nr. RPM 2014/23

2013. GADS

Līgums Nr. RPM 2013_6    Vienošanās Nr. 1_RPM 2013_6
Līgums RPM 2013_7 
       
Vienošanās Nr. 1_RPM 2013_7
Līgums_RPM_2013_9
      
Vienošanās Nr. 1 RPM 2013_9
Līgums RPM 2013_10
   Līgums_RPM 2013_11     Līgums RPM 2013_12
Līgums RPM 2013 13

Pēdējās izmaiņas
15.11.2017

Uz augšu