Gidiem

Apliecību atjaunošana gidiem

 Lai atjaunotu Rundāles pils muzeja izsniegtu ekskursiju vadīšanas apliecību, ja tās termiņš jau beidzies vai beigsies 2018. gada 1. maijā, lūdzam iesūtīt:

  • vispārēju aprakstu par RPM ekspozīciju “No gotikas līdz jūgendstilam”, izceļot eksponātus, kas saistīti ar Latviju;
  • izvērstu tekstu par 2017. gada 24. maijā atklātajām bīdermeiera un ampīra stila telpām.

Sagatavotos darbus sūtīt uz e-pastu: gidi@rundale.net.
Par atestācijas rezultātiem tiks paziņots elektroniski!

 

ATESTĒTO GIDU SARAKSTS  (atjaunots 08.05.2017.)

Gidu atestācijas kārtība  Sīkāka informācija par gidu atestāciju: gidi@rundale.net

Vienreizēja atļauja tūristu grupas vadīšanai:

  • gidam ar Rundāles pils muzeja administrācijas izsniegtu apliecību € 3.00
  • gidam bez Rundāles pils muzeja administrācijas izsniegtas apliecības € 20.00

Izsniegto uzlīmi gids piestiprina redzamā vietā.

Muzejā gids drīkst pavadīt grupu, kas nav lielāka par 48 personām. Ja personu skaits ir lielāks, grupa jādala divās mazākās grupās.

 

NOTEIKUMI GIDIEM UN GRUPU VADĪTĀJIEM

 

APMEKLĒTĀJU KUSTĪBAS VIRZIENI (LIELAIS/MAZAIS LOKS)

ekskursijas_maršruti2017

 Bibliogrāfija

Mācību literatūras avoti gidiem ekskursijas vadīšanai

Vizuāls materiāls par porcelāna vāžu un sīklpastikas priekšmetu kolekciju

 

IZGLĪTOJOŠO LEKCIJU VIDEOIERAKSTI

UZZIŅU MATERIĀLS PAR EIROPAS UN LATVIJAS DEKORATĪVĀS MĀKSLAS EKSPOZĪCIJU “NO GOTIKAS LĪDZ JŪGENDSTILAM”

Prezentācijas par tēmu “Higiēna”
 
PODI     VANNAS      POPURIJI

Uzziņu materiāls par LUSTRĀM

Uzziņu materiāls par KRĀSNĪM

*** Latvijas Radio raidījuma “Zināmais nezināmajā” 2013. gada 4. jūnija ieraksts. Raidījuma tematika – baroka dārzs, arhitekta F. Rastrelli projektētās pilis.
Ierakstu var noklausīties LR raidījumu arhīvā (2013. gada 4. jūnijs, plkst. 10:07)

*** Latvijas Radio raidījuma “Kultūras Rondo” 2011. gada 10. februāra ieraksts.
Raidījuma tematika – izstāde “Dievinātā Doroteja”, veltīta Kurzemes hercogienes Annas Šarlotes Dorotejas Mēdemas 250. jubilejai.
Ierakstu var noklausīties LR raidījumu arhīvā  (2011. gada 13. februāris, plkst. 11:00)

Pēdējās izmaiņas
15.11.2017

Uz augšu