Izdota grāmata “Vidzemes muižu arhitektūra”

2015.gada nogalē Jelgavas Tipogrāfijā tika nodrukāti pirmie eksemplāri jaunajai grāmatai “VIDZEMES MUIŽU ARHITEKTŪRA. ARCHITEKTUR LIVLÄNDISCHER GUTSHÄUSER”. Grāmatas autors ir Imants Lancmanis, izdevums tapis pateicoties Borisa un Ināras Teterevu, kā arī Rundāles pils atbalsta fondu finansiālajam atbalstam.

Šī grāmata ir pētījums par Vidzemes muižu arhitektūru, kas tapis saistībā ar 2015. gada maijā atvērto izstādi «Vidzemes bruņniecība un Latvija» Cēsu muzejā. Izdevums ir kā materiālu krājums, bet bez pretenzijām uz visaptverošu Vidzemes muižu arhitektūras vēsturi, tā uzdevums ir rādīt šīs Latvijas daļas kultūras mantojuma bagātību un daudzveidību, tāpēc saglabātajām celtnēm pievienoti bojāgājušo muižu ēku attēli. Tā kā izstāde veltīta Vidzemes bruņniecībai, tajā apskatītas tikai Livonijas ordeņa un Rīgas arhibīskapa vasaļu, kā arī no tiem izaugušās vēlākās muižniecības celtnes, toties trūkst lielo ordeņa un arhibīskapa piļu Cēsīs, Siguldā, Raunā, Turaidā, Koknesē.
Autors Imants Lancmanis par grāmatu stāsta: “Grāmata atspoguļo Vidzemes muižu arhitektūras attīstību no viduslaikiem līdz Pirmajam pasaules karam. Stilistiskās un tipoloģiskās attīstības ainu papildina bojāgājušo muižu kungu māju attēli, kā arī to cēlāju portreti. Grāmata ir pietiekoši apjomīga, tai ir 349 lappuses un tā ir bagātīgi ilustrēta ar 433 attēliem. ”

Grāmata paredzēta kā dāvinājums Vidzemes muižām, pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, bibliotēkām. Par grāmatu saņemšanu aicinām sazināties ar Rundāles pils bibliotekāri Ivetu Ārmani (biblioteka@rundale.net, 63962274) sākot ar 18.janvāri.

Rundāles pils muzejs izsaka pateicību Borisa un Ināras Teterevu fondam par finansiālu atbalstu izdevuma tapšanā un lielisko iespēju padarīt publiski pieejamu apjomīgo informāciju par Vidzemes kultūras mantojumu.

Informāciju sagatavoja:
Ruta Bemberga    
Rundāles pils muzeja
sabiedrisko attiecību speciāliste    
Tālr.:63962274; 25421366
pr@rundale.net