Tēlniecība

Tēlniecības darbu krājums sastāv no divām apjoma un rakstura ziņā ļoti atšķirīgām daļām. Vienu no tām veido Eiropas tēlniecības darbi no marmora un bronzas, otru – Latvijas sakrālā koktēlniecība, t. i., baznīcu iekārtas priekšmeti (altāri, kanceles, skulptūras). Atsevišķu grupu veido memoriālā akmenskaluma darbi, kuru vidū ir daži Eiropas meistaru darbi (Paolo Triskorni firstienes Šarlotes Līvenes kapa piemineklis, Johana Gotfrīda Šadova darbnīcā tapusī Kristiana fon Rūendorfa urna). Lielākais memoriālais komplekss nāk no Dundagas baznīcas, kur 18. gadsimta beigās firsts Karls fon der Osten-Sakens bija izveidojis dzimtas slavenāko pārstāvju pieminekļu galeriju. Lielākā daļa kapu pieminekļu – kapu plāksnes, krusti, urnas – ir vietējo akmeņkaļu darbi.

No Eiropas marmora skulptūrām jāmin romiešu ārstniecības dieva Eskulapija un grieķu filozofa Zenona statujas no Virtembergas hercoga Aleksandra kolekcijas Zaļāsmuižas pilī, bet Menelāja galva un grupa ”Amors un Psīhe” senāk atradās Mežotnes pilī.

Apjoma ziņā lielākajā sakrālās koktēlniecības grupā kā pats monumentālākais un pazīstamākais darbs izceļas Nikolausa Sefrensa Jaunākā no 1704. līdz 1709. gadam darinātā Lestenes baznīcas iekārta. Muzejā glabājas Salgales, Griezes, Zemītes, Bauskas, Brunavas, Sakas un citu baznīcu kokgriezumu iekārtas priekšmeti. Altāra krucifiksu vidū vecākā ir 17. gadsimta sākumā darinātā Kristus statuja no Balgales baznīcas. Ļoti rets priekšmets ir divi lieli kokgriezuma svečturi ar akanta lapu vijumiem un eņģelīšu figūrām, kas 17. gadsimta beigās izgatavoti Augstkalnes (Mežmuižas) baznīcai.

Nezināms mākslinieks. Vācija, Berlīne. Firsta Karla fon der Ostena – Sakena kapa piemineklis. 18.gs.beigas.

Firsta Karla fon der Osten-Sakena kapa piemineklis. Vācija, Berlīne. 18. gs. beigas

Frīdrihs Hāgemans. Vācija, Berlīne. Johana Gotfrīda Šadova darbnīca. Kristiāna fon Rūendorfa kapa piemineklis. 1803.g.

Frīdrihs Hāgemans (Johana Gotfrīda Šadova darbnīca). Kristiāna fon Rūendorfa kapa piemineklis. Vācija, Berlīne. 1803

Menelaja galva. Itālija, 19.gs.sākums. Kopija no grieķu oriģināla, 2.gs.p.m.ē.

Menelāja galva. Itālija, 19. gs. sākums. Kopija no grieķu oriģināla, 2. gs. p.m.ē.

Paolo Triskorni. Krievija. Firstienes Šarlotes Margaretas Līvenas kapa piemineklis. Pēc 1828.g. Figūra no Antonio Kanovas pieminekļa pāvestam Klemensam XIV Romā Svēto Apustuļu baznīcā.

Paolo Triskorni. Firstienes Šarlotes Margaretas Līvenas kapa piemineklis. Krievija. Pēc 1828

Pēdējās izmaiņas
16.02.2017

Uz augšu