“No gotikas līdz jūgendstilam”

Ekspozīcija iecerēta kā neliels dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs un pēc pabeigšanas ļaus iepazīt visus vēsturiskos stilus no 15. gadsimta līdz Pirmajam pasaules karam.

Lietišķi dekoratīvās mākslas priekšmeti ekspozīcijā kārtoti tā, lai tie nezaudētu savstarpējo saistību un funkcionālo jēgu – atšķirībā no mūsdienu muzeogrāfijā izplatītās tendences priekšmetu izolēt no savas vides un pasniegt kontrastā ar moderno dizainu. Iespēju robežās veidotas interjera grupas, iesaistot gleznas un sadzīves priekšmetus. Gūt priekšstatu par katru vēsturisko mākslas stilu palīdz arī teksti un atbilstošā laika gravīras, kas rāda ornamentu kā stila redzamāko zīmi kopā ar cilvēka tēlu un modi.

Tā kā Rundāles pils muzejam pagaidām nav bijis iespējams iegūt visus stilu un žanru raksturojošos priekšmetus, daži eksponāti deponēti no Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja.

2012. gadā atklātas pirmās piecas ekspozīcijas telpas, kas aptver laika posmu no vēlās gotikas līdz vēlajam barokam.
2013. gadā atvērta telpa ar Latvijas 18. gadsimta krāšņu kolekciju un telpa ar baroka laika baznīcu mākslas priekšmetiem.
2015. gadā ekspozīciju papildināja trīs telpas, kas veltītas rokoko stilam un rāda tā izpausmes Latvijā. Pēc sarežģītas restaurācijas apskatāmi Puzes muižas kungu mājas “Zaļās zāles” koka paneļi – vienīgie sienu paneļi Latvijā ar rokoko stila kokgriezumiem. Rokoko stila porcelāna kolekcija izvietota nelielā īpaši iekārtotā telpā.
2016. gadā pabeigta un atklāta klasicismam veltītā telpa.
Ekspozīciju kopumā iecerēts pabeigt 2018. gadā.

Krasnu eskpozicija_2532

2013. gada 24.maijā atklātā telpa ar muzeja krāšņu kolekciju

2015. gadā atklātās rokoko tēmai veltītās telpas

 

Izstādes koncepcijas un anotāciju autors – Imants Lancmanis
Izstādes dizains – Lauma Lancmane
Eksponātu kuratore – Dzintra Miķelsone
Datorgrafikas darbi – Ieva Lūse, Ints Lūsis
Eksponātu restaurācija – Rundāles pils muzeja restauratori Ainas Balodes vadībā
Fotogrāfe – Velta Leijere
Apgaismojums, signalizācijas sistēmas – speciālistu grupa Luda Geidāna vadībā
Telpu atjaunošana un ekspozīcijas aprīkojums – speciālistu grupa Osvalda Stīrija vadībā

Pēdējās izmaiņas
14.11.2017

Uz augšu