Projekti

Vēsturisko augļudārzu atjaunošana

Rundāles pils muzejs ir iesaistījies projektā “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms (Heritage Gardens, No. LLI-181), kas īstenojams no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam. Projekts iekļauts INTERREG Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā (2014–2020), ko atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF). Projektā sadarbojas seši partneri no Latvijas un Lietuvas, starp kuriem vadošais ir Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centra Dārzkopības institūts.

Projekta galvenais mērķis – palielināt apmeklētāju skaitu, uzlabojot un attīstot dabas un kultūras mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus. Divu gadu laikā plānots attīstīt jaunu tūrisma maršrutu, kurā iekļauti vairāki vēsturiskie dārzi. Tiks izstrādāta maršruta karte velosipēdistiem un autobraucējiem, norādes un citi informatīvie materiāli. Mūsdienu vajadzībām adaptēs tradicionālos augļu un dārzeņu pārstrādes produktus, kuru demonstrējumi bagātinās maršrutu un mazinās tūrisma sezonalitāti.

Rundāles pils muzejs projekta ietvaros plāno realizēt daļu no vērienīgas ieceres par diviem augļudārziem ar līdzīgu plānojumu, bet atšķirīgām kolekcijām – ierīkot augļudārzu pils rietumu pusē. Tajā augs 19. un 20. gadsimta augļukoku un ogulāju šķirnes, kas saglabājušās seno muižu un zemnieku dārzos, kā arī mūsdienās Latvijā selekcionētās šķirnes, kas ļaus novērtēt Latvijas selekcionāru izcilos sasniegumus augļkopībā. Dārzā tiks izveidotas garšaugu un ārstniecības augu kolekcijas, ierīkoti pastaigu celiņi, būs soliņi atpūtai un apgaismes avoti. Augļu dārzs būs pieejams publiski un bez maksas. Savukārt pils austrumu puses dārzā plānots audzēt Kurzemes hercoga Pētera laikā (18. gs.) iecienītās augļukoku šķirnes un ogulāju dzīvžogus, kas minēti atbilstošā laikmeta dokumentos.
Kopējais projekta budžets visiem iesaistītajiem partneriem – 830 733.23 eiro. 706 123.23 eiro no tā ir ERAF finansējums. Projekta mērķa grupas: tūristi, dārzkopības interesenti, vietējie un starptautiskie tūrisma pakalpojumu sniedzēji, izglītības organizācijas.

Projekta kontaktpersona Rundāles pils muzejā – Parka nodaļas galvenā speciāliste Ieva Reinvalde (tālr. 25655159).

3-predstavnistvo-europske-komisije-u-hrvatskojInterreg_Latvija_Lietuva

 

 

 

 

Par projektu “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un to izstrādājumu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms”

Projekta mērķis ir veicināt vēsturisko šķirņu un dārzkopības tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistot dārzkopības vēsturisko mantojumu tūrismā. Projekta gaitā eksperti no Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtiem un muzejiem sniegs padomus par vēsturisko šķirņu priekšrocībām, audzēšanu un kopšanu dārzu saimniekiem, kuri vēlas veidot savu dārzu arī kā piedāvājumu tūristiem. Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas palīdzēs saimniekiem veidot dārzu tūrisma piedāvājumu, izveidos vēsturisko dārzu tūrisma maršrutu un veiks mārketinga pasākumus, lai popularizētu vēsturiskos dārzus un šķirnes.

Plānotie rezultāti
1. Vēsturisko dārzu tūrisma maršruts un karte velo un autobraucējiem.
2. Divas brošūras, buklets un informācijas lapas vēsturisko dārzu un to ilgtspējīgas apsaimniekošanas popularizēšanā Latvijā un Lietuvā.
3. Uzlabota infrastruktūra un izveidots vēsturisko šķirņu dārzs Rundāles pilī un Dobeles dārzkopības institūtā.
4. Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtos izveidota saistoša informācija par vēsturisko augļaugu, dārzeņu un ziedaugu kolekcijām.

Kopējais projekta budžets ir 830 733 Eur, no tā 706 123 Eur tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Pēdējās izmaiņas
22.03.2018

Uz augšu