Puķes baroka dārzā un oranžērijas

parteriIZSTĀDE „PUĶES BAROKA DĀRZĀ”
Iekārtota pils pirmā stāva izstāžu telpās

 Kultūrvēsturiskā izstāde par dārzu veidošanas vēsturi ar Eiropā iecienītu puķu attēlojumiem turpina tēmu par augiem baroka dārzos, izmantojot vēsturiskos aprakstus, attēlojumus un Eiropas dārzu pieredzi.

Katrs augs parādīts dažādu autoru un mākslinieku skatījumā – kā ārstniecības augs, kā botāniķu izpētes objekts vai dekoratīvs zieds gleznā. Iespējams izsekot katras puķes popularitātei attiecīgā laikmetā un apbrīnojamajai šķirņu daudzveidībai.

Puķu lietojums dekorēšanai un floristikas pirmsākumi apskatīti atsevišķā telpā kopā ar Rundāles pils puķu kārtojumu vēsturiskās vāzēs.

Atsevišķa tēma ir puķes viduslaiku, renesanses un baroka laika dārzos. Tajos parters ir dārza nozīmīgākā daļa, kas atrodas tiešā pils tuvumā un vislabāk parāda visas stilu izmaiņas un modes prasības. Izstāde iepazīstina ar parteru attīstības vēsturi, sākot no itāļu renesanses dārzu ietekmes franču renesanses dārzu parteros līdz plaši pazīstamajiem franču baroka dārzu parteriem. Tā sniedz pārskatu par nozīmīgākajiem baroka dārzu teorētiķiem, slavenākajiem dārzu arhitektiem un viņu radītajiem dārziem vairāku gadsimtu gaitā. Kā atsevišķa tēma apskatīta mūsdienu pieeja baroka parteru izpētē un atradīšanā. Fotogrāfijās apskatāms Rundāles dārza partera veidošanas process un puķu dobju ikgadējās pārvērtības.

Izstādes par augiem baroka dārzā Rundāles pils muzejā veidotas jau daudzus gadus.

2007. gadā tika atklāta izstāde „Roze… Kas ir roze?”. Tā iepazīstināja ar rožu attīstības vēsturi un rožu attēlojumu dekoratīvajā un tēlotājā mākslā, kā arī slavenām dzejas rindām, kas veltītas rozei.

2009. gada izstāde „Tulpes un citas sīpolpuķes” pievērsa uzmanību tulpju un citu sīpolpuķu ienākšanai Eiropas dārzos. Tā sniedza arī nelielu ieskatu tulpju, narcišu un hiacinšu attēlojumos mākslā. Fotogrāfijās bija apskatāmi Rundāles pils dārza Tulpju bosketa četru gadu varianti un stādīšanas shēmas.

2011. gadā dārznieka mājā bija atvērta izstāde „Koki un krūmi Rundāles pils dārzā”, kuras izveidē nozīmīgs bija 1755. gadā izdotais Diamela Dimonso darbs ar augu aprakstiem un norādēm to audzēšanai baroka dārza bosketos.

Izstādes autore – Lauma Lancmane

Planšetu dizains un maketēšana – Ieva Lūse, Ints Lūsis
Foto – Velta Leijere, Imants Lancmanis, Lauma Lancmane

oranzerijas“NO ORANŽĒRIJAS LĪDZ PALMU MĀJAI”

Oranžērija ir neatņemama baroka dārza sastāvdaļa. Rundāles pilī līdztekus pils celtniecībai un dārza veidošanai pēc hercoga pavēles projektēta arī oranžērija un sagādāti nepieciešamie oranžērijas augi.

Izstādes uzdevums – parādīt oranžēriju veidošanas priekšvēsturi, siltumnīcu veidošanos un eksotiskos augus, kuri tika audzēti oranžērijās.

Apskatāmi gan vairāki Eiropas pirmo saliekamo oranžēriju paraugi, gan slavenu arhitektu projektētas oranžērijas, kur ziemās novietoja citrusaugus, bet vasarās notika koncerti, teātra izrādes, viesības vai citas izpriecas.

Siltumnīcas radās vēlāk līdz ar nepieciešamību visu gadu nodrošināt atbilstošu klimatu modē nākušajiem tropiskajiem augiem. Saglabājušies dažādi paraugi un apraksti racionālu apkures sistēmu izbūvei. Tika izveidots ēkas tips ar liektu knābjveida nojumi siltuma akumulēšanai. Šāds risinājums bijis arī Alūksnes pils oranžērijai 18. gadsimta beigās. Dienvideiropas zemēs augu pārziemošanai speciālas ēkas, protams, nebija vajadzīgas.

Izstādes attēlos redzamie augi minēti gandrīz visu Eiropas oranžēriju aprakstos, arī Kurzemes hercoga piļu oranžērijās konfiscēto augu sarakstos. Tātad plašā Eiropas daļā no Skandināvijas līdz pat Alpiem tikušas izmantotas vienas un tās pašas populārākās dārzkopības rokasgrāmatas.

Mazāk zināma ir citrusaugu tēma. Izstādē minētas to pamatsugas un mūsdienās pazīstamie augļi, jau attiecīgo sugu hibrīdi.
Izstādi papildina Rundāles pils telpaugu fotogrāfijas.

Izstādes autore: Lauma Lancmane
Planšetu dizains un maketēšana: Ieva Lūse, Ints Lūsis
Foto: Velta Leijere

Pēdējās izmaiņas
01.08.2016

Uz augšu