Studiju kabineti

Kopš 2014. gada Rundāles pils muzeja apmeklētājiem pieejami divi studiju kabineti, kuros iespējams iepazīties ar muzeja speciālistu sagatavotajiem pētnieciskajiem darbiem, telpu restaurācijas hroniku, restaurācijas procesiem un citiem interesantiem materiāliem.

PIRMĀ STĀVA STUDIJU KABINETS (68. telpa)

Dārza svētku seminārs

Dārza svētku seminārs, 2014

Kabinetā atrodama informācija par tēmām, kas saistītas ar dārzu, tā atjaunošanu un citiem Eiropas piļu dārzu paraugiem, kā arī prezentācijas vācu valodā, ar kurām muzeja speciālisti ir uzstājušies ārpus Latvijas. Tajā iespējams iepazīties ar izglītojošu lekciju videoierakstiem, rakstiskiem dokumentiem, prezentācijām un audioierakstu.
Te iespējams organizēt formālas un neformālas tikšanās, prezentācijas, lekcijas un izglītojošus pasākumus.
2013. gadā Rundāles pils atbalsta fonds guva atbalstu projektu konkursā, ko organizēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Par projektam Nr. 13-06-LL19-L413205-000003 „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” piešķirtajiem līdzekļiem iegādāta audiovizuālā tehnika un konferenču krēsli. Arī 2014. gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā iesniegtais projekts Nr. 14-06-LL19-L413201-000012 guva atbalstu un deva iespēju papildināt Studiju kabineta iekārtojumu ar informācijas stendiem.

No 2015. gada februāra Rundāles pils pirmā stāva studiju kabinetā pieejamas divas telpas.
Pirmajā telpā ir šāds aprīkojums:
televizors (63*101cm), ko iespējams savietot ar datoru;
40 konferenču krēsli ar paliktņiem;
dators ar interneta pieslēgumu;
mikrofons;
skaņas pastiprinātājs un skaņas pults;
projektors un nolaižams ekrāns;
sarkankoka galds;
tāfele + flomāsteri;
dokumentu kamera;
informācijas stendi.

Otrajā telpā atrodas liels ovāls galds un pieejamas 15 sēdvietas. Telpu var izmantot dažādām grupu aktivitātēm, radošajām darbnīcām, kafijas pauzēm u. tml..

OTRĀ STĀVA STUDIJU KABINETS (132. telpa)

Rundale-jubileja

Otrā stāva studiju kabinets

Studiju kabinetā pieejama apkopota informācija par telpu un eksponātu restaurācijas gaitu (līdz šim brīdim – 28 prezentācijas; hronika tiek pakāpeniski papildināta), 43 restaurācijas pases, kas atspoguļo zinātnisko materiālu par restaurācijā izmantotajiem paņēmieniem, tehnoloģijām un līdzekļiem.
43 apjomīgās dokumentu mapēs apkopota muzeja darbības hronika no 1964. gada, kad Rundāles pils vēl bija Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle, līdz 1972. gadam un mūsdienām, kad darbojas patstāvīgs Rundāles pils muzejs. Pieejamā informācija atspoguļo muzeja attīstību laika gaitā – izpētes ekspedīcijas pa citām pilīm, muižām, baznīcām, vācot kultūrvēstures mantojumu, dažādus notikumus un svētkus, mācību braucienus un amatpersonu un ārzemju viesu vizītes.
Telpā iekārtota neliela izstāde par ekspozīcijas telpu griestu gleznojumu restaurāciju.

Lai apmeklētu studiju kabinetu, jāpiesakās iepriekš un jāiegādājas pils ekspozīcijas Mazā loka biļete.

Kontaktpersona: Kristaps Zēbergs
t. 63962197
turisms@rundale.net

Pēdējās izmaiņas
01.08.2016

Uz augšu