Studiju kabineti

Kopš 2014. gada Rundāles pils muzejā pieejami divi studiju kabineti, kur iespējams iepazīties ar muzeja speciālistu pētnieciskajiem darbiem, telpu restaurācijas hroniku, liecībām par restaurācijas procesiem un citiem interesantiem materiāliem.

PIRMĀ STĀVA STUDIJU KABINETS (68. telpa)

Dārza svētku seminārs
Dārza svētku seminārs, 2014

Te sakopota informācija par tēmām, kas saistītas ar dārzu, tā atjaunošanu un citu Eiropas piļu dārziem. Pieejamas prezentācijas latviešu un vācu valodā, izglītojošu lekciju videoieraksti, rakstiski dokumenti, audioieraksti.

Kabinetā iespējams organizēt formālas un neformālas tikšanās, prezentācijas, lekcijas, izglītojošus pasākumus.

Rundāles pils pirmā stāva studiju kabinetā pieejamas divas telpas.
Pirmās telpas aprīkojums:
televizors (63*101 cm), ko iespējams savietot ar datoru;
40 konferenču krēsli ar paliktņiem;
dators ar interneta pieslēgumu;
mikrofons;
skaņas pastiprinātājs un skaņas pults;
projektors un nolaižams ekrāns;
sarkankoka galds;
tāfele un flomāsteri;
dokumentu kamera;
informācijas stendi.

Otrajā telpā – liels galds un 15 sēdvietas. Telpu var izmantot dažādām grupu aktivitātēm, radošajām darbnīcām, kafijas pauzēm u. tml.

OTRĀ STĀVA STUDIJU KABINETS (132. telpa)

Rundale-jubileja
Otrā stāva studiju kabinets

Kabinetā pieejama informācija par telpu un eksponātu restaurācijas gaitu (pašlaik 28 prezentācijas; hronika tiek pakāpeniski papildināta), 43 restaurācijas pases, kas atspoguļo zinātnisko materiālu par restaurācijā izmantotajiem paņēmieniem, tehnoloģijām un līdzekļiem.
43 apjomīgās dokumentu mapēs apkopota muzeja hronika no 1964. gada, kad Rundāles pils bija Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle, līdz 1972. gadam, kad nodibināts patstāvīgs Rundāles pils muzejs, un mūsdienām. Tā atspoguļo muzeja attīstību laika gaitā – izpētes ekspedīcijas pa citām pilīm, muižām un baznīcām, dažādus notikumus un svētkus, mācību braucienus, amatpersonu un ārzemju viesu vizītes.

Kabinetā apskatāma izstāde par pils telpu griestu gleznojumu restaurāciju.

Lai apskatītu studiju kabinetā pieejamos materiālus, jāpiesakās iepriekš un jāiegādājas Mazā loka biļete.

Kontaktpersona: Kristaps Zēbergs
t. 63962197
turisms@rundale.net

14.07.2017