Iespieddarbi, suvenīri

GRĀMATAS
Muzeja izdotās grāmatas iespējams iegādāties kasē vai pasūtīt pa pastu, iepriekš veicot apmaksu ar pārskaitījumu.

Ja grāmatas vēlaties saņemt pa pastu, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pasta adresi biblioteka@rundale.net, vai pa tālruni 63962274.

Vidzemes muizasLancmanis, Imants. Vidzemes muižu arhitektūra. Architectur livländischer Gutshäuser. 2015
Rundāles pils muzejs, 349 lpp., 433 att.
Grāmata atspoguļo Vidzemes muižu arhitektūras attīstību no viduslaikiem līdz Pirmajam pasaules karam. Stilistiskās un tipoloģiskās attīstības ainu papildina bojāgājušo muižu kungu māju attēli un to cēlēju portreti. Rundāles pils monogrāfija I daļaLancmanis, Imants. Rundāles pils. 1. sēj. Vēsture. Rundāle Palace. I. History. 2015 
Rundāles pils muzejs, 432 lpp., 625 att.
Grāmatas pirmajā daļā aplūkota Rundāles pils vēsture, to sadalot pa nozīmīgākajiem posmiem un izsekojot līdzi gan pašas celtnes liktenim, gan notikumiem, kas uz to atstājuši iespaidu. Darbs tapis, izmantojot plašu arhīva materiālu klāstu, kurus autorts sācis apzināt 1965. gadā un turpina joprojām. Daudzi dokumenti citēti, liela uzmanība pievērsta cilvēku darbībai: pils īpašniekiem, celtniekiem, personām, kas parādās dažādu vēsturisko notikumu sakarībās. Laikmeta vēsturisko fonu papildina sadzīviskas detaļas, informācija par tā laika dzīves un darba apstākļiem. Līdztekus hronikai sniegta ēkas arhitektoniskā analīze un mākslinieciskais izvērtējums. Bagātīgie fotomateriāli uzskatāmi ilustrē pils pastāvēšanas etapus.

Ilustrētais ceļvedis Lancmanis, Imants. Rundāles pils. Ilustrētais ceļvedis. 2012 
SIA “Jelgavas Tipogrāfija”, 112. lpp., 124. att.
Ilustrēts ceļvedis, kas sniedz ieskatu Rundāles pils būvvēsturē un ar bagātīga ilustratīvā materiāla palīdzību veido priekšstatu par Rundāles pils parādes zālēm, hercoga un hercogienes apartamentiem un Rundāles pils baroka dārzu.

Kurzemes hercogu kapenesLancmane, L., Lībietis, D. Kurzemes hercogu kapenes.
Rīga, 2010, 47 lpp., 72 att.
Īss ieskats Jelgavas pils vēsturē, Kurzemes–Zemgales hercogu kapeņu vēsturē, Ketleru un Bīronu dzimtu hercogu un viņu piederīgo biogrāfijas, sarkofāgu apraksti. Izdevums latviešu un vācu valodā.

Ceļvedis_Vāks_LVLancmanis, Imants. Rundāles pils. Ceļvedis.
Rīga, 2016, 88 lpp., 128 att.
Brošūrā sniegts ieskats pils vēsturē un interjeros, pievērsta uzmanība nozīmīgākajām mākslas vērtībām. Izdevums latviešu, vācu, angļu, krievu, franču valodā.

Pils albumsLancmanis, Imants. Rundāles pils. Albums. 
“Jumava”, 2009., 263. lpp., 250 att.
Albums par vienu no Latvijas nozīmīgākajiem un izcilākajiem baroka un rokoko stila arhitektūras pieminekļiem – Rundāles pili. Pils vēstures pārskatu bagātina fotogrāfijas, kas rāda Rundāles pili vairāku gadsimtu garumā. Teksts latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.

CeļvedisLancmanis, Imants.  Schlossmuseum Rundāle, Museumsfuehrer. Rundāles pils muzejs, muzeja ceļvedis. 
“Jumava”, 2007, 128. lpp.
Rundāles pils – baroka mākslas brīnums neskartā lauku ainavā, Latvijas izcilākais 18. gadsimta arhitektūras piemineklis. Muzeja ceļvedis latviešu, angļu, krievu un vācu valodā.

AlbumsRundāle. Pils muzejs – Palace Museum – Schlossmuseum – Дворец-музей. Kolekcijas. Collections. Sammlungen. Kоллекции.
Autoru kolektīvs.
Rīga, 2001, 303 lpp., 468 att.
Attēlos apskatāmi muzeja kolekciju nozīmīgākie priekšmeti. Gleznas, gravīras, akmens un koka skulptūras, mēbeles, tekstilijas, krāsainā, melnā un dārgmetāla izstrādājumi, kauls, keramika, fajanss, porcelāns un stikls apskatīts reģionāli nodalītās grupās, hronoloģiskā kārtojumā. Latviešu valodas anotāciju pavada īss raksturojums un vēsturiskas atsauces. Ievads raksturo kolekciju tapšanu, 14 krāsu attēlos redzami Rundāles pils interjeri un izstāžu ekspozīcijas. Teksts latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.

Grāmata_BīronsErnsts Johans Bīrons. 1690 – 1990.
Izstāde Rundāles pilī. Katalogs. Autoru kolektīvs. 
Rundāles pils muzejs, 1992, 135. lpp., 187 att.
Monogrāfijas tipa katalogs, veltīts Kurzemes-Zemgales hercoga Ernsta Johana Bīrona 300 gadu jubilejas izstādei. Tas apkopo plašu pētījumu par Kurzemes-Zemgales hercogisti 18. gadsimtā, hercogu Ernstu Johanu, sniedz jaunu viņa biogrāfijas interpretāciju vēstures avotu kontekstā. Pētījumu tematika aptver hercoga ikonogrāfiju, heraldiku, sfragistiku, medaļas, monētas, hercoga pilis un mākslas darbu krājumus Kurzemē. Izdevums latviešu, vācu un krievu valodā.

Alva_grāmataAlva Latvijas mākslas amatniecībā 6. – 20. gs.
Izstāde Rundāles pilī. Katalogs. Sast. Līdaka, D., Miķelsone, Dz.
Rīga, 1989, 199 lpp., 144 att.
Monogrāfijas tipa katalogs ietver pētījumu par alvas lējēju amatu, tā attīstību Latvijas teritorijā kopš 6. gadsimta, apkopo informāciju par cunftes vēsturi, alvas liešanas tehniku, amatniekiem, izstrādājumiem un meistarzīmēm. Izdevums latviešu un krievu valodā, latviešu izdevumam kopsavilkums vācu valodā.

Sudrabs_izdevumsSudrabs Latvijas lietišķajā mākslā 5. – 20. gs.
Izstāde Rundāles pilī. Katalogs, I d. Sast. Vilīte, V.
Rīga, 1991, 430 lpp., 735 att.

Sudrabkaļi_grāmataLatvijas sudrabkaļi. Darbi un meistaru zīmes.
Izstāde Rundāles pilī. Katalogs, II d. Sast. Vilīte, V.
Rīga, 1993, 230 lpp., 229 att.
Monogrāfijas tipa katalogs divās daļās ietver pētījumu par sudraba izstrādājumiem Latvijas teritorijā (I) un sudrabkaļu biogrāfijas (II). Apkopots plašs izziņas materiāls par vietējo sudrabkaļu mākslu, lokālajām īpatnībām, sudrabkaļu cunftēm Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, dota informācija par izciliem laika gaitā zudušiem sudrabkaļu darinājumiem. Izdevums latviešu valodā ar kopsavilkumu vācu valodā.

UngurmuižaUngurmuiža. Orellen.
Muiža zem ozoliem. Ungurmuiža un fon Kampenhauzenu dzimta. Gutshof unter den Eichen. Orellen und die Familie von Campenhausen.
Izstāde Rundāles pils muzejā. Katalogs. Autoru kolektīvs.
Rīga, 1998, 381 lpp., 180 mb. att., 49 kr. att.
Monogrāfijas tipa katalogs ietver pētījumus par Ungurmuižas ansambļa apbūvi, dārziem un ūdens sistēmām, muižas vecāko koka celtni – kungu māju, tās tapšanas vēsturi, restaurāciju, interjeriem un mākslas darbiem, īpašnieku baronu fon Kampenhauzenu dzimtu, tās saistību ar hernhūtismu Vidzemē 18. gadsimtā. Teksts latviešu un vācu valodā.

Bornsmindes muižaBruģis, D. Bornsmindes muiža. Bornsmünde. 
Rundāles pils muzejs, 1997, 50 lpp., 56 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un baronu fon Šepingu dzimtu. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Kaucmindes muižaLancmanis I. Kaucmindes muiža. Kautzemünde.
Rundāles pils muzejs, 1999, 52 lpp., 49 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un grāfu fon der Pālenu dzimtu. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Iecavas muižaLancmanis, I. Iecavas muiža. Groß-Eckau. 
Rundāles pils muzejs, 2001, 72 lpp., 75 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un grāfu fon der Pālenu dzimtu. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Garozas muižaLancmanis, I. Garozas muiža. Lambārtes muiža. Garrosen. Lambertshof. 
Rundāles pils muzejs, 2001, 60 lpp., 44 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā. Svitenes muižaLancmanis, I. Svitenes muiža. Schwitten. Bērsteles muiža. Gross Bersteln. 
Rundāles pils muzejs, 2003, 85 lpp., 77 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

JumpravmuižaBruģis, D. Jumpravmuiža. Jungfernhof. 
Rundāles pils muzejs, 2005, 52 lpp., 40 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Šēnbergas muižaBruģis, D. Šēnbergas muiža, Schönberg. 
Rundāles pils muzejs, 2005, 72 lpp., 60 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

SUVENĪRI

Suveniri Rundāles pils muzeja suvenīru kioskā kā īpašu un nemainīgu vērtību iespējams iegādāties lielākus un mazākus piezīmju blociņus dabīgās ādas vākos, kuros iestrādāti zīda tapešu fragmenti no pils interjeros izmantotajām tapetēm. Tās ir unikālas, jo austas no dabīgā zīda pēc 18. gadsimta paraugiem un ir roku darbs. Sevišķi skaistas ir hercogienes buduāra un salona apdarei izmantotās brošēta zīda tapetes ar krāšņu ziedu rakstu. Nopērkami arī blociņi ar hercoga parādes guļamistabas, audienču salona un „Šuvalovu istabas” tapešu fragmentiem. Nopērkot šādu suvenīru, pils apmeklētājs iegūst savā īpašumā nelielu, bet autentisku daļiņu no pils. No tapešu auduma, kas redzams pirmajā hercoga rakstāmkabinetā, darinātas somas, salvetes, adatu spilventiņi un piezīmju blociņi (muzeja darbinieku roku darbs). Sarkanā katūna tapetes ar baltu ziedu rakstu austas pēc 18. gadsimta tapešu motīviem, kas eksponēti Maskavas Valsts vēsturiskajā muzejā. Muzeja darbinieku roku darbs ir arī dažādu izmēru piezīmju blociņi un grāmatzīmes ar Rundāles pils attēliem. Kolekcionāru priekam – magnētiņi ar Rundāles pils interjera un dārza skatiem, kā arī Rundāles pils 275. jubilejai veltīta monēta. Rundāles pils monētaSadarbībā ar SIA Amber Puzzle izveidots saliekamattēls ar Rundāles pils interjeru, griestu gleznojumu un aerofoto. Puzles Rundāles pils pagrabstāvā darbojas vēl divi suvenīru veikaliņi. Tajos savu suvenīru klāstu piedāvā IU “Eleana” un SIA “Marta Emīlija”.

Pēdējās izmaiņas
27.02.2017

Uz augšu