Atjaunošana

Parka restaurācijas projektu no 1975. gada līdz 1977. gadam veidoja Ļeņingradas institūts „Giproteatr”. Dendroloģisko projektu izstrādāja Nacionālā botāniskā dārza speciālisti.
Baroka dārzs restaurācijas sākumā bija aizaudzis, cirptie koki izstīdzējuši, partera vietā bija ierīkots skolas sporta laukums. Lai veiktu pilnīgu franču dārza atjaunošanu, vecie koki bija jāizcērt un stādījumi jāveido no jauna. Izciršana veikta no 1975. līdz 1978. gadam. Koku stādīšanu varēja sākt 1984. gadā. Atjaunošanas darbi turpinājās ar lieliem pārtraukumiem. Darbu intensitāte pieauga pēc 1998. gada, kad tika restaurēta dārznieka māja, un 2002. gadā pēc pils dienvidu fasādes restaurācijas.
No 2004. gada līdz 2006. gadam izveidoti ornamentālie parteri, 2004. gadā – Zaļais teātris, 2008. gadā atklāta strūklaka. 2007. gadā sākta kokaugu stādīšana dzīvžogu ietvertajos bosketos. Pēdējos gados pabeigta bosketu iekšējo celiņu tīkla veidošana, izbūvēti paviljoni Austrumu bosketā un Zaļajā teātrī, pabeigta lapeņu eju jeb pergolu veidošana. Rotaļu bosketā uzstādītas divas šūpoles, kas izgatavotas pēc vēsturisku 18. gadsimta beigu šūpoļu paraugiem.

Dārzā tiek veidota augu kolekcija, kas atbilst baroka dārzu paraugu grāmatām un 18. gadsimta dārzu aprakstiem.

Regulārais parks. Foto, 1934
Pēc Pirmā pasaules kara parks tika nolaists. 20. gadsimta 30. gados sākās parka attīrīšana, laboja un veidoja celiņus, raka grāvīšus, izveidoja parteru un zāliena laukumus ar dīķi centrā. Parka stādījumi bija pārauguši.

Centrālā aleja. Foto, 1972
Pāraugusi cirptu liepu aleja no mežaparka uz pili.

Parka stādījumu un celiņu uzmērojums. E. Krauklis. 1974
Konstatēta atbilstība F. B. Rastrelli projektam. 19. gadsimta stādījumi atkārto sākotnējo plānu.

1 d RPM_1974

Regulārais parks 1974. gadā
Pēc  Otrā pasaules kara partera daļā ierīkoti sporta laukumi, centrā atradās dīķis. Centrālās alejas liepas nozāģētas atvašu audzēšanai.

Parka rekonstrukcijas projekts.  Institūts “Giproteatr”. 1975
Projekts izstrādāts pēc F. B. Rastrelli projekta un parka koku stādījumu un celiņu plāna.
Projektēšana sākta  institūtā “Giproteatr”, Ļeņingradā, 1972. gadā. Dendroloģisko projektu 1975. gadā izstrādājis ZA Botāniskais dārzs.

Parks pēc koku izciršanas 1976. gadā

Regulārais parks pēc izciršanas. Aerofoto, 1978
Sākotnējās alejas iezīmē koku celmi un grāvīši.

Celiņu veidošanas talka 1981. gadā

Pirmās centrālās alejas liepiņas stādīšana 1984. gadā

Regulārā parka bosketi 2008. gadā
Dzīvžogi veidoti no skābaržiem, kas stādīti no 1985. gada līdz 1990. gadam, alejas – no cirptām liepām.

Ornamentālais parters ar strūklaku baseiniem. Institūta “Giproteatr” 1975. gada projekts

Ornamentālā partera veidošana 2003. gadā
Parters izveidots laikā no 2002. līdz 2005. gadam. Ornamentu veido bukšu stādījumi, zāliena, ķieģeļu lausku, marmora šķembu laukumi, puķu dobes apmale un rožu krūmi.
Baseini izveidoti 2007. gadā, strūklaka iedarbināta 2008. gadā. Baseinu apmales izgatavotas 1985. gadā no Sāmsalas dolomīta.

Partera puķu dobe 2008. gadā
Vasarā dobē aug vasaras puķes – lauvmutītes, samtenes, salvijas, tabakas, neļķes…

Zaļā teātra rekonstrukcijas projekts. Institūts “Giproteatr”. 1977
Priekšlikumā izmantota F. B. Rastrelli laukuma konfigurācija, kas atbilst amfiteātra variantam.

Zaļā teātra amfiteātra veidošana 2003. gadā

Zaļais teātris 2008. gadā
Amfiteātris izveidots no 2003. līdz 2004. gadam. Paaugstinājuma veidošana sākta 1985. gadā. Skābaržu dzīvžogi un akustisko kulišu egles iestādītas 1993. gadā. Paviljoni izbūvēti 2011. gadā, bet 2012. gadā atjaunota skatuves malas konfigurācija.

Tulpju stādīšana Holandes bosketā 2007. gadā

Holandiešu boskets 2007. gadā
Bosketa plānojums atšķiras no F. B. Rastrelli projekta, jo veidots īpaši no Holandes sponsorētai tulpju kolekcijai.

Parka fragments. Alejas turpinās mežaparkā. Foto, 2008

Pergola, kas ved uz Zaļo teātri, 2007. gadā
Konstrukcija izgatavota no metāla, apaudzēta ar vīnogulājiem 2006. gadā. Pergolas izbūvētas  Zelta vāzes paviljona, Ceriņu, Piemiņas, Rotaļu un Hortenziju bosketā.

Parka projekts – perspektīva. Institūts “Giproteatr”. 1975

Realizētais projekts – dārzs 2012. gadā

Pēdējās izmaiņas
01.08.2016

Uz augšu