Franču dārzs

Frančesko Rastrelli 1735./1736. gada pils situācijas plāns rāda rūpīgi izstrādātu baroka dārzu pils dienvidu fasādes priekšā ar piecām radiālām alejām, kas tālāk pāriet meža jeb medību parkā. Nelielajā franču dārzā (10 ha), kuru ietver kanāls, ir visi tipiskie baroka laika elementi – ornamentālie parteri, dzīvžogu ietverti bosketi, Zaļais teātris, lapeņu ejas un paviljoni. Visas plānā redzamās laukumu konfigurācijas tapušas dārza ierīkošanas laikā no 1736. līdz 1740. gadam. Daļa koku iestādīti 1767. gadā pēc hercoga Ernsta Johana atgriešanās Kurzemes tronī. Dārzu nav skārušas radikālas pārveides, sākotnējā plānojuma pēdas konstatētas, veicot saglabājušos koku stādījumu uzmērojumus. Paviljonu pamatu pēdas netika atrastas. Vienīgā saglabājusies ēka ir Severīna Jensena projektētā dārznieka māja, sākotnēji iecerēta kā oranžērijas paviljons. Paviljoni veidoti pēc 18. gs. dārza būvju paraugiem. Bosketu dzīvžogi veidoti no skābaržiem, kas tradicionāli izmantoti Eiropas dārzos. Nelielie dzīvžogi abpus ornamentālajam parteram stādīti no ligustriem. Dārzā iestādīti arī citi dzīvžogu augi, jo 18. gs. dzīvžogiem Kurzemē izmantoti pat ogulāji. Augu kolekcijas bosketu pildījumos veidotas atbilstoši 18. gs. aprakstiem, paraugu grāmatām un baroka dārzu veidošanas teorijai.

Parteru dobes

Partera ornamentu veido cirptu bukšu un zālienu laukumi ar sarkana ķieģeļa un balta marmora joslām. Ārējā malā ir puķu dobe – josla, kurā veic divreizēju (pavasara un vasaras) ziedu nomaiņu. Ik gadu te zied ap 9000 sīpolpuķu un ap 3000 atraitnīšu.

Zaļais teātris

Zaļais teātris veidots pēc Frančesko Rastrelli plāna amfiteātra formā ar zāliena segtiem pakāpieniem – skatītāju rindām, kurās ir ap 600 vietu. Skatuves kulises veido skābaržu dzīvžogi. Paviljoni projektēti, izmantojot analoģijas Eiropas dārzos.

Rožu dārzs

Rožu dārzs partera zonas malējos laukumos veidots kā rožu muzejs ar vēsturisko un moderno rožu kolekcijām. Laukumu konfigurāciju iezīmē zemi ligustru dzīvžogi. Kolekcijā ir 2600 nosaukumu rozes. Rožu kopējais skaits (ieskaitot žogus) – ap 12 000 stādu.

Holandes boskets

Holandes bosketā, kas izveidots pēc ilggadējā sponsora Jaco van Rijssel ierosinājuma, katru gadu uzzied ap 11 000 sīpolpuķu. 2018. gadā uzziedēs Latvijas selekcionāru tulpju kolekcija.

Zilais boskets

Zilais boskets izveidots atbilstoši Rastrelli plānojumam ar mežvīteņu lapenēm un zili un balti ziedošiem vasaras un daudzgadīgiem augiem.

Ceriņu boskets

Ceriņu bosketos abpus centrālajai alejai uzzied Latvijas selekcionāru veidoti ceriņu krūmi, tiem līdzās aug filadelfi, hortenzijas, veigelas.

Zelta vāzes paviljons

Bosketā ar Zelta vāzes paviljonu treljāžu pergolas krustpunktā iekārtota kafejnīca. Augu atlase veikta, izmantojot dzelteni ziedošus vai dzeltenas lapotnes augus.

Paviljons austrumu bosketā

Austrumu bosketā izbūvēts paviljons 18. gs. iecienītajā ķīniešu stilā. Vasaras sezonā tas kalpo kā publiskā tualete. Nelielajā laukumā ir ligustru dzīvžogu stādījumi, nelielas priedes un sakuras kociņš.

Ziedošo koku boskets

Ziedošo koku bosketi pie spoguļdīķa rāda kolekcijas ar 18. gs. iemīļotiem eksotiskiem ziedošiem kokaugiem un daudzgadīgu puķu stādījumiem.

Piemiņas boskets

Piemiņas bosketā atrodas Pirmā pasaules karā kritušo zaldātu kapulauks. Tam līdzās atbilstoši sākotnējam plānojumam izveidotajos laukumos atrodas divi piemiņas obeliski – Pirmā pasaules karā un 1812. gadā kritušajiem. Pieminekļi tapuši ar Vācijas un Francijas valsts finansiālu atbalstu.

Rotaļu boskets

Rotaļu boskets ir laukums bērniem ar spēļu rīkiem vēsturiskās formās. Bērnu iztēles veicināšanai bosketam izraudzīti augi ar dīvainu dabas veidotu formu un mākslīgi formēti augi.

Liliju boskets

Liliju bosketa nosaukums saistīts ar savvaļas martagonlilijām, kas senāk auga šajā laukumā. Tagad te iestādīti kokaugi, kas nākotnē veidos vidēji augstu lapotni attiecībā pret medību parku un ozolu aleju, kas atrodas kanāla pretējā pusē.

Labirintu boskets

Labirinta bosketā pēc N. Molē projekta izveidots baroka dārzam tipisks labirints. Nelielā mēroga dēļ iestādīts zems ligustru dzīvžogs. Augu kolekciju atlase, līdzīgi kā liliju bosketā, veikta, lai veidotu krāsainu, vidēji augstu lapotni. Skābaržu dzīvžogam ir figurāli izgriezts siluets.

Hortenziju boskets

Hortenziju bosketā izveidots ornamentāls laukums no cirptiem zemiem krūmiem. Sākta hortenziju kolekcijas veidošana, plānots izbūvēt treljāžu paviljonu.

Piknika boskets

Piknika boskets veidots kā apmeklētāju atpūtas zona ar 18. gs. atbilstošām augu kolekcijām brīvā laukumu izkārtojumā. Paviljonam izmantotas Feitshoheimas (pie Vircburgas, Vācijā) dārza paviljona formas.

Peoniju kolekcija

Peoniju kolekcija aizņem nelielu laukumu pie dārznieka mājas. Kolekcijas veidošana turpinās. Pavasarī šajā laukumā zied krokusi.

Dekoratīvo augļu koku boskets

Dekoratīvo augļukoku bosketā, kas atrodas iepretī dārznieka mājai, agri pavasaros uzzied dekoratīvo plūmju, ķiršu, ābeļu un mandeļu kociņi.

Pēdējās izmaiņas
18.04.2018

Uz augšu