Franču dārzs

F. B. Rastrelli 1735./1736. gada pils situācijas plāns rāda rūpīgi izstrādātu baroka dārzu pils dienvidu fasādes priekšā ar piecām radiālām alejām, kas tālāk pāriet meža jeb medību parkā. Nelielais franču dārzs (10 ha), kuru ietver kanāls, rāda visus tipiskos baroka laika elementus – ornamentālos parterus, dzīvžogu ietvertus bosketus, Zaļo teātri, lapeņu ejas un paviljonus. Visas plānā redzamās laukumu konfigurācijas tapušas dārza ierīkošanas laikā no 1736. līdz 1740. gadam. Daļa koku iestādīti 1767. gadā pēc hercoga Ernsta Johana atgriešanās Kurzemes tronī. Dārzu nebija skārušas radikālas 19. gadsimta pārveides, realizētā sākotnējā plānojuma pēdas konstatētas, veicot saglabājušos koku stādījumu uzmērojumus. Paviljonu pamatu pēdas netika atrastas. Vienīgā saglabājusies ēka ir Severīna Jensena projektētā dārznieka māja, kas sākotnēji iecerēta kā oranžērijas paviljons. Paviljoni veidoti pēc 18. gadsimta dārza būvju paraugiem. Bosketu dzīvžogi veidoti no skābaržiem, kas tradicionāli izmantoti Eiropas dārzos. Nelielie dzīvžogi abpus ornamentālajam parteram stādīti no ligustriem. Dārzā iestādīti arī citi dzīvžogu augi, jo 18. gadsimtā dzīvžogiem Kurzemē izmantoti pat ogulāji. Augu kolekcijas bosketu pildījumos tiek veidotas atbilstoši 18. gadsimta aprakstiem, paraugu grāmatām un baroka dārzu veidošanas teorijai.

Partera ornamentu veido cirptu bukšu un zālienu laukumi ar sarkana ķieģeļa un balta marmora joslām. Ārējā malā ir puķu dobe – josla, kurā katru gadu veic divreizēju (pavasara un vasaras) ziedu nomaiņu. Katru gadu uzzied ap 9000 sīpolpuķu un tiek iestādīts ap 3000 atraitnīšu.

Zaļais teātris izveidots pēc F. B. Rastrelli plāna amfiteātra formā ar zāliena segtiem pakāpieniem – skatītāju rindām, kurās ir ap 600 vietu. Skatuves kulises veido skābaržu dzīvžogi. Paviljoni projektēti, izmantojot analoģijas Eiropas dārzos.

Rožu dārzs partera zonas malējos laukumos veidots kā rožu muzejs ar vēsturisko un moderno rožu kolekcijām. Laukumu konfigurāciju pēc Rastrelli projekta iezīmē zemi ligustru dzīvžogi. Kolekcijā ir 2600 nosaukumu rozes. Rožu kopējais skaits, ieskaitot rožu žogus, – ap 12 000 stādu.

Holandes bosketā, kas izveidots pēc ilggadējā sponsora Jaco van Rijssel ierosinājuma, katru gadu uzzied ap 11 000 sīpolpuķu.

Zilais boskets izveidots atbilstoši F. B. Rastrelli plānojumam ar mežvīteņu lapenēm un zili un balti ziedošiem vasaras un daudzgadīgiem augiem.

Ceriņu bosketos abpus centrālajai alejai uzzied Latvijas selekcionāru veidoti ceriņu krūmi, tiem līdzās aug filadelfi, hortenzijas un veigelas.

Bosketā ar Zelta vāzes paviljonu izveidota dārza kafejnīca treljāžu pergolas krustpunktā. Augu atlase veikta, izmantojot dzelteni ziedošus vai dzeltenas lapotnes augus.

Austrumu bosketā izbūvēts paviljons 18. gadsimtā iecienītajā ķīniešu stilā. Vasaras sezonā tas kalpo kā publiskā tualete. Nelielajā laukumā ir ligustru dzīvžogu stādījumi, nelielas priedes un sakuras kociņš.

Ziedošo koku bosketi pie spoguļdīķa rāda kolekcijas ar 18. gadsimtā iemīļotiem eksotiskiem ziedošiem kokaugiem un daudzgadīgu puķu stādījumiem.

Piemiņas bosketā atrodas Pirmā pasaules karā kritušo zaldātu kapulauks. Tam līdzās atbilstoši sākotnējam plānojumam izveidotajos laukumos atrodas divi piemiņas obeliski, veltīti Pirmā pasaules kara un 1812. gada karā kritušajiem. Pieminekļi tapuši ar Vācijas un Francijas valsts finansiālu atbalstu.

Rotaļu boskets iecerēts kā laukums bērniem ar spēļu rīkiem vēsturiskās formās. Bērnu iztēles veicināšanai bosketam izraudzīti gan augi ar dīvainu dabas veidotu formu, gan mākslīgi formēti augi. Viens dzīvžogs veidots no zelta jāņogām.

Liliju bosketa nosaukums saistīts ar savvaļas martagonlilijām, kas senāk auga šajā laukumā. Kolekciju veido kokaugi, kas nākotnē veidos vidēji augstu lapotni attiecībā pret medību parku un ozolu aleju, kas aug kanāla pretējā pusē.

Labirinta bosketā sākta baroka dārzam tipiska labirinta izveide pēc N. Molē projekta. Nelielā mēroga dēļ labirints būs veidots no zema ligustru dzīvžoga.
Augu kolekciju atlase, līdzīgi kā liliju bosketā, veikta, lai veidotu krāsainu, vidēji augstu lapotni. Skābaržu dzīvžogam veidots figurāli izgriezts siluets.

Hortenziju bosketā izveidots ornamentāls laukums no cirptiem zemiem krūmiem. Sākta hortenziju kolekcijas veidošana, plānots izbūvēt treljāžu paviljonu.

Piknika boskets veidots kā apmeklētāju atpūtas zona ar 18. gadsimtam atbilstošām augu kolekcijām brīvā laukumu izkārtojumā. Paviljonam izmantotas Feitshoheimas (pie Vircburgas, Vācijā) dārza paviljona formas.

Peoniju kolekcija aizņem nelielu laukumu pie dārznieka mājas. Kolekcijas veidošana turpinās. Pavasarī šajā laukumā uzzied krokusi.

Dekoratīvo augļukoku bosketā, kas atrodas iepretī dārznieka mājai, agri pavasaros uzzied dekoratīvo plūmju, ķiršu, ābeļu un mandeļu kociņi.

Pēdējās izmaiņas
01.08.2016

Uz augšu