Interjeru veidošana

Rundāles pils tapusi kā Kurzemes hercoga Ernsta Johana Bīrona vasaras rezidence.
Pili cēlis itāļu izcelsmes arhitekts Frančesko Rastrelli no Pēterburgas. Pils celtniecība veikta divos posmos – no 1736. līdz 1740. gadam un no 1764. līdz 1768. gadam. No pirmā perioda saglabājušās pirmā stāva galerijas, divas kāpņu telpas un Mazā galerija. Pils pabeigta pēc hercoga atgriešanās no trimdas, kad telpu māksliniecisko apdari veidoja tēlnieks Johans Mihaels Grafs un itāļu gleznotāji Frančesko Martīni un Karlo Cuki.

1963. gadā pils formāli tika nodota Bauskas novadpētniecības muzejam. 1964. gada aprīlī tika nodibināta Rundāles pils muzeja filiāle, tajā sāka strādāt pirmie līdzstrādnieki – Imants Lancmanis un Leopolds Kļaviņš. Muzejam tolaik varēja izmantot austrumu korpusa lielās zāles, galerijas un to priekštelpas, hercoga apartamentu dienvidu puses anfilādi līdz audienču kabinetam, kā arī vienu darba telpu centrālā korpusa pagalma pusē.

Sākās publikāciju un arhīvu materiālu apzināšana un apkopošana, lai sagatavotu pamatu pils būvvēsturei, restaurācijai un interjeru iekārtošanai. 1965. gadā telpā līdzās Zelta zālei bija sagatavota neliela izstāde par arhitekta F. Rastrelli darbību un hercoga pilīm Kurzemē. Te varēja apskatīt senus uzņēmumus ar Otrā pasaules kara gados iznīcinātiem Jelgavas pils un Svētes pils interjeriem.

1965. gadā republikas Ministru padome pieņēma lēmumu par pils restaurāciju; pils tika nodota Arhīvu pārvaldei. Bauskas muzeja filiāle palika savās iepriekšējās telpās, pārējā pils daļā tika plānoti lieli pārveidojumi,  papildu stāvu, šķērssienu un seifu izbūve. No 1965. līdz 1971. gadam tapa pirmās Rundāles pils interjeru skices (autors I. Lancmanis), kas rādīja telpu iespējamo iekārtojumu ar muzeja eksponātiem.

1971. gadā Ministru Padome apstiprināja jaunu lēmumu par visa pils ansambļa restaurāciju. Arhīvu pārvalde no savām iecerēm atkāpās.

1972. gada 2. janvāris kļuva par jaunā republikas nozīmes muzeja – Rundāles pils muzeja – dzimšanas dienu. Varēja sākties nopietna pils un ansambļa restaurācijas plānošana, eksponātu komplektēšana un interjeru projektēšana. Pilī blakus muzejam tolaik atradās pamatskola, internāts, ambulance, kinozāle, kā arī skolotāju, apkopēju, ārstu, medmāsu un pirmo muzeja līdzstrādnieku dzīvokļi.

Pils interjeru atjaunošanu noteica trīs galvenie pamatprincipi: telpas oriģinālo apdares elementu restaurācija, bojāgājušo apdares elementu rekonstrukcija un telpu iekārtas rekonstrukcija ar atbilstošiem mākslas darbiem.

1972. gadā sākās sistemātiska iekštelpu apdares elementu zondāža, lai atklātu iznīcinātās sākotnējās apdares pēdas un sagatavotu pamatojumu tās atjaunošanai. Pētot arhīvu materiālus, veidojās pilnīgāks priekšstats par pils telpu izskatu, iekārtām un mākslas kolekcijām un tika izstrādātas interjeru atjaunošanas skices.

Interjeru veidošana praksē tomēr atšķīrās no teorētiskajām rekonstrukcijām. Reālais iekārtojums tikai aptuveni imitēja reiz bijušo, jo nekas no oriģinālā apmēbelējuma nebija saglabājies. Muzejam nācās telpu iekārtojumu veidot no krājuma kolekciju priekšmetiem. Telpu restaurācija lielākoties apsteidza muzeja kolekciju  priekšmetu iepirkumus un restaurāciju. Trūka gleznu, kumožu, sēdmēbeļu un konsoļgaldu. Atverot jaunu restaurētu telpu, nereti nācās pārnest iekārtas priekšmetus no cita, agrāk izveidota interjera. Muzeja krātuves strauji iztukšojās. Lai nodrošinātu interjerus ar atbilstoša stila priekšmetiem, muzejs atbilstoši savām finansiālajām iespējām joprojām izmanto piedāvājumu, ko sniedz Eiropas mākslas priekšmetu izsoļu nami un antikvariāti.

Pils telpas saglabājušas sākotnējo māksliniecisko apdari bez būtiskiem bojājumiem, kas nosaka šo interjeru īpašo vērtību. Restaurācijas darbi veikti nepārtraukti kopš 1972. gada. Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu īstenota programma „Rundāles pils restaurācijas pabeigšana 2010-2014”, kas ļāva pabeigt restaurāciju Biljarda zālē, otrajā hercoga rakstāmkabinetā un bibliotēkā. 2014. gadā izdevās pabeigt Lielās galerijas restaurāciju, ko atbalstīja „Skonto Būve” un Kurzemes princis Bīrons, kā arī Teterevu fonds.

11.07.2018