Atbalsta fonds

RUNDĀLES PILS ATBALSTA FONDS

Fonda mērķis – veidot, attīstīt un saglabāt Rundāles pils ansambli ar parku kā vienotu 18. gs. arhitektūras, monumentāli dekoratīvās mākslas un dārza mākslas pieminekli, iedzīvināt to ar augstvērtīgu 18. gs. mākslas darbu eksponātiem.

Fonda uzdevumi:
iesaistīt pils ansambli kultūras dzīves apritē un sekmēt senās mākslas izpratni sabiedrībā, īpaši jaunajā paaudzē;
rīkot zinātniskas konferences par Latvijas vēsturi, kultūras un arhitektūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju un uzturēšanu;
atbalstīt apmācību un pieredzes apmaiņas aktivitātes restaurācijas un dārzu veidošanas un uzturēšanas jomā;
piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus;
veidot un uzturēt pastāvīgo finanšu uzkrājumu (neaizskaramo kapitālu) fonda ilgtspējas nodrošināšanai.

REKVIZĪTI:

Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds”
Reģ. Nr. 40008143259
Adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV-3921
Konta Nr. LV69HABA0551026025136
HABALV22; AS Swedbanka

FONDA AKTIVITĀTES

2010. gada 23. maijā, Rundāles pils 274. dzimšanas dienā, Rundāles pilī tika parakstīts līgums par Borisa un Ināras Teterevu pusmiljona latu vērtā ziedojuma piešķiršanu “Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programmai 2010-2014″. To parakstīja Boriss un Ināra Teterevi, Rundāles pils direktors Imants Lancmanis, Rundāles pils atbalsta fonda līdzdibinātājs Kurzemes princis Ernsts Johans Bīrons, klātesot Valsts prezidentam Valdim Zatleram, Lilitai Zatleres kundzei un citām valsts amatpersonām, kā arī Bīronu ģimenes pārstāvjiem – princesei Elizabetei Bīronai, grāfam Kristianam fon Izenburgam-Filipseiham, grāfienei Felicitai fon Šēnbornai un citiem.

tika veikta vairāku Rundāles pils telpu pilnīga restaurācija:
2011. gadā pēc restaurācijas atklāta Biljarda zāle,
2013. gadā pēc restaurācijas atklāts otrais hercoga rakstāmkabinets,
2014. gadā restaurācijas projekts noslēdzās ar bibliotēkas un Lielās galerijas atklāšanu.
Tādējādi Rundāles pils ekspozīcija tika papildināta ar trim ļoti svarīgām telpām, turklāt pils tika iekļauta pasaules kultūras mantojuma galamērķu sarakstā ar unikālu baroka un rokoko arhitektūras ansambli līdzās Pēterhofas ansamblim pie Sanktpēterburgas, Potsdamas piļu kompleksam Vācijā un Versaļas pils kompleksam Francijā.

2014. gada 28. februārī sākās jauns posms Rundāles pils muzeja izglītības un komunikācijas politikā. Nolasīta pirmā lekcija par Kurzemes hercogu īpašumiem ārzemēs.

Projekta “Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” ietvaros notikušas dažādas aktivitātes:
koncerts “Cik skaista ir pasaule”
izglītojošo lekciju cikls 2014. gada rudens-ziemas sezonā
noslēgusies projekta realizācija
RPAF realizē projektu
Rundāles pils restaurācijas piecdesmitgades pasākums

Rundāles pils atbalsta fonda projekts „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”

2013. gada 25. decembrī sadarbībā ar Rundāles novada domi, Rundāles pils muzeju un Mežotnes jaukto kori noticis bezmaksas koncerts Baltajā zālē  “Kur tad ir tas brīnums?” 

Fonds aktīvi nodarbojās ar finansējuma piesaisti no Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF), sagatavojot un realizējot projektu “Kurzemes hercoga Jēkaba sarkofāga zudušo dekoratīvo alvas rotājumu izgatavošana un pielikšana”. Atjaunotais sarkofāgs apskatāms Rundāles pils muzeja ekspozīcijā “Kurzemes hercogu kapenes” Jelgavas pilī.

2009. gada 31. oktobrī, 2010. gada 13. februārī notikušas vakara ekskursijas pilī, 2009. gada 26. decembrī – koncerts “Muzikālais ceļojums Ziemassvētkos”.

Pēdējās izmaiņas
07.04.2017

Uz augšu