Atbalsta fonds

RUNDĀLES PILS ATBALSTA FONDS

Fonda mērķis – veidot, attīstīt un saglabāt Rundāles pils ansambli ar parku kā vienotu 18. gadsimta arhitektūras, monumentāli dekoratīvās mākslas un dārza mākslas pieminekli, iedzīvināt to ar augstvērtīgu 18. gadsimta mākslas darbu eksponātiem.

Fonda uzdevumi:
pils ansambļa iesaistīšana kultūras dzīves apritē un senās mākslas izpratnes sekmēšana plašā sabiedrībā un jaunajā paaudzē;
zinātnisku konferenču rīkošana par Latvijas vēstures, kultūras, arhitektūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju un uzturēšanu;
atbalstīt apmācības, kā arī pieredzes apmaiņas aktivitātes restaurācijas un dārzu veidošanas un uzturēšanas jomā;
piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus;
veidot un uzturēt pastāvīgo finanšu uzkrājumu (neaizskaramo kapitālu) Fonda ilgtspējas nodrošināšanai.

REKVIZĪTI:

Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds”
Reģ. Nr. 40008143259
Adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV-3921
Konta Nr. LV69HABA0551026025136
HABALV22; AS Swedbanka

FONDA AKTIVITĀTES

Parakstīts ziedojuma līgums Rundāles pils restaurācijas pabeigšanai
2010. gada 23. maijā, Rundāles pils 274. dzimšanas dienā, Rundāles pilī tika parakstīts līgums par Borisa un Ināras Teterevu pusmiljona latu vērtā ziedojuma piešķiršanu “Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programmai 2010. – 2014.”

Līgumu parakstīja B. un I. Teterevi, Rundāles pils direktors Imants Lancmanis, Rundāles pils atbalsta fonda līdzdibinātājs Kurzemes princis Ernsts Johans Bīrons, klātesot Valsts prezidentam Valdim Zatleram, Lilitai Zatleres kundzei un citām valsts amatpersonām, kā arī Bīronu ģimenes pārstāvjiem – princesei Elizabetei Bīronai, grāfam Kristianam fon Izenburgam-Filipseiham, grāfienei Felicitai fon Šēnbornai un citiem.

“Rundāles pils restaurācijas programma 2010-2014″ – tās galvenās vadlīnijas paredz vairāku telpu pilnīgu restaurāciju (hercoga Ernsta Johana bibliotēka, Biljarda zāle un otrais hercoga rakstāmkabinets). To pabeidzot, Rundāles pils ieguva ne tikai trīs ļoti svarīgas un sarežģītas telpas, bet arī iekļāvās pasaules kultūras mantojuma galamērķu sarakstā ar unikālu baroka un rokoko arhitektūras ansambli līdzās Pēterhofas ansamblim pie Sanktpēterburgas, Potsdamas piļu kompleksam Vācijā un pat Versaļas pils kompleksam Francijā.

2011. gada 24. maijā tika atklāta Biljarda zāle.
2013. gadā pēc restaurācijas atklāts otrais hercoga rakstāmkabinets, bet
2014. gadā restaurācijas projekts noslēdzās ar bibliotēkas un Lielās galerijas atklāšanu.

******

Ar Rundāles pils atbalsta fonda atbalstu 2014. gada 28.februārī sākās jauns posms Rundāles pils muzeja izglītības un komunikācijas politikā. Tika nolasīta pirmā lekcija par Kurzemes hercogu īpašumiem ārzemēs.

Notikušas arī citas aktivitātes pateicoties projekta “Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”:

koncerts “Cik skaista ir pasaule”
izglītojošo lekciju cikls 2014. gada rudens-ziemas sezonā
noslēgusies projekta realizācija
RPAF realizē projektu
Rundāles pils restaurācijas piecdesmitgades pasākums

******

Rundāles pils atbalsta fonds īstenos projektu
„Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”

******

Sadarbībā ar Rundāles novada domi, Rundāles pils muzeju un Mežotnes jaukto kori organizēts bezmaksas koncerts Baltajā zālē  “Kur tad ir tas brīnums?”
Koncerts veltīts Rundāles novada iedzīvotājiem, bet aicināti arī citi interesenti. Norises laiks 25.12.2013. 

******

Fonds aktīvi nodarbojies ar finansējuma piesaisti no Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF), sagatavojot un realizējot projektu “Kurzemes hercoga Jēkaba sarkofāga zudušo alvas dekoratīvo rotājumu izgatavošana un pielikšana”, ar ko noslēdzās Kurzemes hercoga Jēkaba sarkofāga restaurācija.

Rundāles pils muzeja ekspozīcijā “Kurzemes hercogu kapenes” Jelgavas pilī ir apskatāms atjaunotais sarkofāgs.

******

Fonda darbības laikā atzīmējamas vēl dažas aktivitātes – vakara ekskursiju organizēšana pilī (2009. gada 31. oktobrī, 2010. gada 13. februārī), kā arī  koncerta “Muzikālais ceļojums Ziemassvētkos” 2009. gada 26. decembrī organizēšana.

Pēdējās izmaiņas
04.07.2016

Uz augšu