Atbalsta fonds

RUNDĀLES PILS ATBALSTA FONDS

FONDA MĒRĶIS: veidot, attīstīt un saglabāt Rundāles pils ansambli ar parku kā vienotu 18. gs. arhitektūras, monumentāli dekoratīvās mākslas un dārza mākslas pieminekli, iedzīvināt to ar augstvērtīgiem eksponātiem – 18. gs. mākslas darbiem.

FONDA UZDEVUMI:
iesaistīt pils ansambli kultūras dzīves apritē un sekmēt senās mākslas izpratni sabiedrībā, īpaši jaunajā paaudzē;
rīkot zinātniskas konferences par Latvijas vēsturi, kultūras un arhitektūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju, uzturēšanu;
atbalstīt apmācību un pieredzes apmaiņas aktivitātes restaurācijas un dārzu veidošanas un uzturēšanas jomā;
piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus;
veidot un uzturēt pastāvīgo finanšu uzkrājumu (neaizskaramo kapitālu) fonda ilgtspējas nodrošināšanai.

REKVIZĪTI:
Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds”
Reģ. Nr. 40008143259
Adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV-3921
Konta Nr. LV69HABA0551026025136
HABALV22; AS Swedbanka

FONDA AKTIVITĀTES

2009. un 2010. gadā organizētas vakara ekskursijas pilī, 2009. gadā – koncerts “Muzikāls ceļojums Ziemassvētkos”.

2010. gada 23. maijā Rundāles pilī tika parakstīts līgums par Borisa un Ināras Teterevu pusmiljona latu vērtā ziedojuma piešķiršanu “Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programmai 2010-2014″. To parakstīja Boriss un Ināra Teterevi, Rundāles pils direktors Imants Lancmanis, Rundāles pils atbalsta fonda līdzdibinātājs Kurzemes princis Ernsts Johans Bīrons, klātesot Valsts prezidentam Valdim Zatleram, Lilitai Zatleres kundzei un citām valsts amatpersonām, kā arī Bīronu ģimenes pārstāvjiem – princesei Elizabetei Bīronai, grāfam Kristianam fon Izenburgam-Filipseiham, grāfienei Felicitai fon Šēnbornai un citiem. Programmas ietvaros pilnībā restaurētas vairākas nozīmīgas Rundāles pils telpas: Biljarda zāle (2011), otrais hercoga rakstāmkabinets (2013), bibliotēka un Lielā galerija (2014). Pēc programmas pabeigšanas Rundāles pils tika iekļauta pasaules kultūras mantojuma galamērķu sarakstā kā unikāls baroka un rokoko arhitektūras ansamblis līdzās Pēterhofas ansamblim Krievijā, Potsdamas piļu kompleksam Vācijā un Versaļas pils kompleksam Francijā.

2010. gada 28. oktobrī Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavas pilī iesvētīts Kurzemes hercoga Jēkaba apbedījums pēc sarkofāga restaurācijas. Rundāles pils atbalsta fonds sagatavoja un realizēja projektu “Kurzemes hercoga Jēkaba sarkofāga zudušo dekoratīvo alvas rotājumu izgatavošana un pielikšana”, piesaistot Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu.

2014. gada 28. februārī sākās jauns posms Rundāles pils muzeja izglītības un komunikācijas politikā. Nolasīta pirmā lekcija par Kurzemes hercogu īpašumiem ārzemēs.

Dažādas aktivitātes projekta „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” ietvaros:
koncerts “Kur tad ir tas brīnums?” 
koncerts “Cik skaista ir pasaule”
izglītojošu lekciju cikls 2014. gada rudens-ziemas sezonā
projekta „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” realizācijas noslēgums
Rundāles pils restaurācijas piecdesmitgade

Pēdējās izmaiņas
11.07.2017

Uz augšu