Monumentālā glezniecība

Septiņās Rundāles pils telpās griestu plakni klāj iluzoras daudzfigūru kompozīcijas, kuras no 1766. gada līdz 1768. gadam gleznojuši itāļu mākslinieki no Pēterburgas –  Karlo Cuki un Frančesko Antonio  Martīni. Tajā laikā divās telpās apgleznotas arī sienas. Astotais plafona gleznojums otrajā hercoga darba kabinetā 19. gadsimtā iznīcināts līdz ar griestu apmetumu. Šie gleznojumi veikti uz kaļķu javas apmetuma eļļas temperas tehnikā. Dažām pils telpām pirmajā celtniecības periodā bija iecerēti plafoni, kurus uz audekla uzgleznoja itāļu gleznotājs Bartolomeo Tarsia, taču tos pēc hercoga aresta aizveda uz Pēterburgu.

Restaurācijas organizēšanai un darbu iesākšanai no Ļeņingradas tika uzaicināts pieredzējis restaurators – Parīzes zelta godalgas laureāts Rūdolfs Sausēns, latviešu izcelsmes vecmeistars.

Restaurācijas darbu sākumā gleznojumu tehniskais stāvoklis bija slikts. Krāsu slānis bija saplaisājis un deformējies, lietus caurteču vietās bija radušies plaši nobirumi, visam pāri klājās tumšu sodrēju un mušu nosēdumu kārtas. Zelta zāles un bibliotēkas plafonus sedza 19. gadsimta 80. gadu pārgleznojums, pilnīgi aizkrāsoti bija sienu gleznojumi Lielajā galerijā  un otrajā hercoga darba kabinetā, visās telpās bija pārkrāsotas apgleznotās karnīzes un griestu ieloces.  Lai vadītu darbus, no Ļeņingradas ieradās restaurators R. Sausēns. Ar griestu gleznojumu konservāciju 1972. gadā sākās pirmie praktiskie pils restaurācijas darbi: tika veikta apmetuma nostiprināšana Lielās galerijas plafonam un hercoga parādes guļamistabas plafonam, pēc tam sākās griestu gleznojuma konservācija hercoga parādes guļamistabā. R. Sausēns izveidoja pirmo Latvijas monumentālās glezniecības restauratoru mācekļu grupu. Viņi kļuva par pirmajiem monumentālās glezniecības speciālistiem un vēlāk apmācīja nākamās monumentālistu paaudzes. Latviešu brigāde kopumā veica četru plafonu gleznojumu restaurāciju – Biljarda zālē, Rožu istabā, hercoga parādes guļamistabā un audienču kabinetā, bet nepabeidza sienu gleznojumu restaurāciju Lielajā galerijā. Līdzās latviešu brigādei ilgstoši strādāja arī Ļeņingradas monumentālistu grupa, kas veica gan sarežģīto Zelta zāles, gan grūto Lielās galerijas plafona restaurāciju. Lielās galerijas griestu gleznojums pēc restaurācijas vairākkārt cieta viesuļvētru laikā, kad virs tās tika norauts jumta segums un ūdens izmērcēja apmetumu.

Biljarda zāles plafons pirms restaurācijas

Biljarda zāles plafons pēc restaurācijas

2005. gadā sākās hercoga bibliotēkas plafona gleznojuma izpēte un konservācija, ko finansiāli atbalstīja VKPAI un vēlāk arī a/s „Aizkraukles banka” un Pasaules pieminekļu fonds (World Monuments Fund). 2008. gadā IRU „Rokajs” restauratori pabeidza plafona un ieloces 19. gadsimta pirmās puses pārgleznojuma noņemšanu, atsedzot oriģinālo. Plafona restaurācijas pabeigšanu finansējis Borisa un Ināras Teterevu fonds, tā īstenota līdz 2014. gadam. Ar šā fonda atbalstu  2010. gadā tika pabeigta Biljarda zāles griestu gleznojuma restaurācija un sienu gleznojumu restaurācijas darbi Lielajā galerijā.

Pēdējās izmaiņas
28.07.2016

Uz augšu