15. februārī – zinātniska konference “Kurzemes-Zemgales hercogs Pēteris un viņa laiks”

Šā gada 15. februārī, atzīmējot Kurzemes-Zemgales hercoga Pētera (1724–1800) 300. dzimšanas dienu, Rundāles pils muzeja konferenču centrā (staļļu ēkā) notiks zinātniska konference “Kurzemes-Zemgales hercogs Pēteris un viņa laiks”.

Lai gan hercogs Pēteris nespēja noturēt vadības grožus un viņa dzīves laikā Kurzemes-Zemgales hercogiste pārstāja eksistēt, tomēr viņš bija zinātnes un mākslas atbalstītājs un Eiropas apgaismības laikmeta ideju nesējs savā valstī. Latvijas kultūras vēsturē īpaša nozīme ir gan akadēmiskās ģimnāzijas Academia Petrina dibināšanai Jelgavā, gan hercoga Pētera piļu celtniecībai tolaik plaukstošajā klasicisma stilā, gan ziņām par viņam piederējušo vērtīgo mākslas darbu kolekciju, gan arī atbalstam, kādu viņš sniedzis teātrim un citām mākslām.

Konference plānota trīs sesijās, katrai sesijai piešķirot virstēmu: “Hercogs Pēteris un viņa mantojums”, “Kurzemes-Zemgales hercoga galms” un “Kurzemes-Zemgales hercogiste un tās iedzīvotāji hercoga Pētera valdīšanas laikā”. Uzstāsies desmit mākslas un kultūras pētnieki, vēsturnieki un citi humanitāro jomu zinātnieki, priekšlasījumos pievēršot uzmanību līdz šim mazāk zināmiem hercoga Pētera biogrāfijas un valdīšanas aspektiem, viņa līdzgaitniekiem, dažādām Kurzemes-Zemgales hercogistes kultūras, mākslas, zinātnes un reliģijas norisēm.

Konference ir atvērta plašam interesentu lokam – visiem, kas vēlas iepazīties ar Kurzemes-Zemgales hercoga Pētera laikmeta vēsturi un tās nozīmi Latvijas un Eiropas  kontekstā. Tā ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas un plašāku skatījumu uz šo vēstures posmu.  

Pēc konferences būs pieejami video ieraksti.

PROGRAMMA

9.30 – 10.00 Reģistrācija, kafija
10.00 – 10.15 Konferences atklāšana
Rundāles pils muzeja direktore Dr. art. Laura Lūse
I sesija. “Hercogs Pēteris un viņa mantojums”
10.15 – 10.45 Dr. h. c. art. Imants Lancmanis
Hercoga Pētera ikonogrāfija
10.45 – 11.15 Dr. art. Baiba Vanaga
Hercoga Pētera grafikas kolekcija
11.15 – 11.45 Mg. sc. soc. Kristīne Zaļuma
Ko neuzrakstīja Plīmike… Marginālijas Bīronu bibliotēkas biogrāfijai
11.45 – 12.15 Dr. med. Ieva Lībiete
Pēteris Bīrons un viņa ārsti
12.15 – 13.45 Pusdienu pārtraukums
II sesija. “Kurzemes-Zemgales hercoga galms”
13.45 – 14.15 Dr. hist. Mārīte Jakovļeva
Ieskats Kurzemes galma dzīvē: Kurzemes-Zemgales hercogistes lēņa saņemšanas un hercogu sagaidīšanas ceremonijas 18. gadsimtā
14.15 – 14.45 Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa
Vijolnieks un komponists Francis Ādams Feihtners Pētera Bīrona galmā
14.45 – 15.15 Dr. hist. Edgars Ceske
Divi no hercoga Pētera “komandas”: Heinrihs fon Ofenbergs un Joahims Frīdrihs Šulcs
15.15 – 15.30 Pārtraukums
III sesija. “Kurzemes-Zemgales hercogiste un tās iedzīvotāji hercoga Pētera valdīšanas laikā”
15.30 – 16.00 Dr. philol. Māra Grudule
“Es priecājos jau no tēvu tēviem kurzemnieks būt...” Kurzeme un tās hercognams 18. gadsimta otrās puses latviešu tekstos
16.00 – 16.30 Mg. hist. Aldis Barševskis
Jelgavas astronoms V. G. F. Beitlers, viņa devums zinātnē un Academia Petrina pirmsākumos
16.30 – 17.00 Mg. theol. Reinis Norkārkls
Kurzemes-Zemgales hercogistes katoļu garīdzniecība 18. gs. pēdējā trešdaļā: kolektīvais portrets
17.00 – 18.00 Konferences noslēgums

 

 

Footer menu LV