Izdevumi par Latvijas muižām

 

Imants Lancmanis. Vidzemes muižu arhitektūra = Architektur Livländischer Gutshäuser

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2015. 349 lpp., 433 att.
Grāmata atspoguļo Vidzemes muižu arhitektūras attīstību no viduslaikiem līdz Pirmajam pasaules karam. Stilistiskās un tipoloģiskās attīstības ainu papildina bojāgājušo muižu kungu māju attēli, kā arī to cēlēju portreti.
Izdevuma teksts latviešu un vācu valodā.
Nav pārdošanā

 

Dainis Bruģis. Jumpravmuiža = Jungfernhof

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2005. 52 lpp., 40 att.

Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem.
Izdevuma teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Pārdošanas cena: 5,20 EUR

 

Dainis Bruģis. Šēnbergas muiža = Schönberg

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2005. 72 lpp., 60 att.

Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem.
Izdevuma teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Pārdošanas cena: 5,20 EUR

 

Imants Lancmanis. Svitenes muiža. Bērsteles muiža = Schwitten. Gross Bersteln

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2003. 85 Ipp., 77 att.

Monogrāfisks pētījums par abu muižu vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem.
Izdevuma teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Pārdošanas cena: 5,20 EUR

 

Imants Lancmanis. Iecavas muiža = Groß-Eckau

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2001. 72 lpp., 75 att.

Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un grāfu fon der Pālenu dzimtu.

Izdevuma teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Pārdošanas cena: 5,20 EUR

Imants Lancmanis. Garozas muiža. Lambārtes muiža = Garrosen. Lambertshof

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2001. 60 lpp., 44 att.

Monogrāfisks pētījums par abu muižu vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem.
Izdevuma teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Pārdošanas cena: 5,20 EUR

Imants Lancmanis. Kaucmindes muiža = Kautzemünde

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 1999. 52 lpp., 49 att.

Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un grāfu fon der Pālenu dzimtu.
Izdevuma teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Pārdošanas cena: 5,20 EUR

 

Muiža zem ozoliem. Ungurmuiža un fon Kampenhauzenu dzimta = Gutshof unter den Eichen. Orellen und die Familie von Campenhausen

Izstādes katalogs. Autoru kolektīvs. Rundāle: Rundāles pils muzejs, 1998. 381 lpp.

Monogrāfijas tipa katalogs ietver pētījumus par Ungurmuižas ansambļa apbūvi, dārziem un ūdens sistēmām, muižas vecāko koka celtni – kungu māju, tās tapšanas vēsturi, restaurāciju, interjeriem un mākslas darbiem, īpašnieku baronu fon Kampenhauzenu dzimtu un tās saistību ar hernhūtismu Vidzemē 18. gadsimtā.
Kataloga teksts latviešu un vācu valodā.
Pārdošanas cena: 8,00 EUR

Dainis Bruģis. Bornsmindes muiža = Bornsmünde

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 1997. 50 lpp., 56 att.

Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un baronu fon Šepingu dzimtu.
Izdevuma teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Pārdošanas cena: 5,20 EUR

 

Imants Lancmanis, Ilze Janele. Mežotnes muiža

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 1993. 48 lpp.

Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, parku, mākslas vērtībām un īpašniekiem.
Izdevuma teksts latviešu, vācu un krievu valodā.
Nav pārdošanā

Elejas pils: Katalogs

Autoru kolektīvs. Rundāle: Rundāles pils muzejs, 1992. 188 lpp.

Monogrāfijas tipa katalogs ietver pētījumus par Elejas pils ansambļa tapšanas vēsturi, pilī uzkrātajām mākslas vērtībām un to tālākajiem likteņiem. Izdevums veidots Rundāles pils muzejā 1989. gadā notikušajai izstādei.
Kataloga teksts latviešu, vācu un krievu valodā.
Nav pārdošanā

 

14.01.2022

Footer menu LV