Gidiem

Apliecību atjaunošana gidiem

Lai atjaunotu Rundāles pils muzeja izsniegtu ekskursiju vadīšanas apliecību, ja tās termiņš beigsies 2020. gada 1. maijā, lūdzam iesūtīt izvērstu tekstu par tēmu Virtuves Rundāles pilī”.
Sagatavotos darbus sūtīt uz e-pastu: gidi@rundale.net

Par atestācijas rezultātiem tiks paziņots elektroniski!

Pirmreizēja gidu atestācija

2020. gada 30. janvārī plkst. 10.00 Rundāles pils muzejā notiks gidu atestācija.
Atestācija ietvers zināšanu pārbaudi mutiskajā daļā – stāstījums ekspozīciju telpās.

Uz eksāmenu jāņem līdzi divas fotogrāfijas (3 x 4 cm).

Pieteikšanās pa tālruni vai elektroniski:
tālr. +371 63962197, mob. tālr.  +371 26499151
gidi@rundale.net

ATESTĒTO GIDU SARAKSTS

Informāciju par atestētajiem gidiem skatīt šeit!

Gidu atestācijas kārtība Sīkāka informācija par gidu atestāciju: gidi@rundale.net

2019. gada informatīvās dienas materiāli

Noteikumi gidiem

Eksponātu saraksts  (Saraksts aktuāls uz 23. martu)

Vienreizēja atļauja tūristu grupas vadīšanai:
AR RPM APLIECĪBU 3,00 €
AR RPM APLIECĪBU, vadot skolēnu grupu 1,50 €
BEZ RPM APLIECĪBAS 20,00 €
AR RPM APLIECĪBU Kurzemes hercogu kapenēs 1,50 €

Izsniegto uzlīmi gids piestiprina redzamā vietā.

Muzejā gids drīkst pavadīt grupu, kas nav lielāka par 48 personām. Ja personu skaits ir lielāks, grupa jādala divās mazākās grupās.

Lūdzam neizmantot Rundāles pils teritorijā sekojošas raidīšanas/uztveršanas frekvences:
1) 446,03125MHz + 67Hz;
2) 446,04375MHz + 67Hz;
3) 446,05625MHz + 67Hz;
4) 446,06875MHz + 67Hz;
5) 446,08125MHz + 67Hz;
6) 446,093755MHz + 67Hz;
7) 446,00625MHz + DPL754;
8) 446,01875MHz + DPL754.

09.01.2020