Vēsturisko augļudārzu atjaunošana

Rundāles pils muzejs ir iesaistījies projektā “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms (Heritage Gardens, No. LLI-181), kas īstenojams no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam. Projekts iekļauts INTERREG Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā (2014–2020), ko atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF). Projektā sadarbojas seši partneri no Latvijas un Lietuvas, starp kuriem vadošais ir Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centra Dārzkopības institūts.

Projekta galvenais mērķis – palielināt apmeklētāju skaitu, uzlabojot un attīstot dabas un kultūras mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus. Divu gadu laikā plānots attīstīt jaunu tūrisma maršrutu, kurā iekļauti vairāki vēsturiskie dārzi. Tiks izstrādāta maršruta karte velosipēdistiem un autobraucējiem, norādes un citi informatīvie materiāli. Mūsdienu vajadzībām adaptēs tradicionālos augļu un dārzeņu pārstrādes produktus, kuru demonstrējumi bagātinās maršrutu un mazinās tūrisma sezonalitāti.

Rundāles pils muzejs projekta ietvaros plāno realizēt daļu no vērienīgas ieceres par diviem augļudārziem ar līdzīgu plānojumu, bet atšķirīgām kolekcijām – ierīkot augļudārzu pils rietumu pusē. Tajā augs 19. un 20. gadsimta augļukoku un ogulāju šķirnes, kas saglabājušās seno muižu un zemnieku dārzos, kā arī mūsdienās Latvijā selekcionētās šķirnes, kas ļaus novērtēt Latvijas selekcionāru izcilos sasniegumus augļkopībā. Dārzā tiks izveidotas garšaugu un ārstniecības augu kolekcijas, ierīkoti pastaigu celiņi, būs soliņi atpūtai un apgaismes avoti. Augļu dārzs būs pieejams publiski un bez maksas. Savukārt pils austrumu puses dārzā plānots audzēt Kurzemes hercoga Pētera laikā (18. gs.) iecienītās augļukoku šķirnes un ogulāju dzīvžogus, kas minēti atbilstošā laikmeta dokumentos.
Kopējais projekta budžets visiem iesaistītajiem partneriem – 830 733.23 eiro. 706 123.23 eiro no tā ir ERAF finansējums. Projekta mērķa grupas: tūristi, dārzkopības interesenti, vietējie un starptautiskie tūrisma pakalpojumu sniedzēji, izglītības organizācijas.

Projekta kontaktpersona Rundāles pils muzejā – Parka nodaļas galvenā speciāliste Ieva Reinvalde (tālr. 25655159).

3-predstavnistvo-europske-komisije-u-hrvatskojInterreg_Latvija_Lietuva

 

 

 

 

 

Footer menu LV