Atvērta jūgendstilam veltīta telpa ekspozīcijā “No gotikas līdz jūgendstilam”

Dekoratīvās mākslas ekspozīcijas pēdējā telpa ir veltīta jūgendstilam, kas 19. gadsimta 90. gados nomainīja historismu un pastāvēja līdz Pirmajam pasaules karam. Eksponēti galvenokārt franču mākslinieku darbi – gan Luija Mažorela un Emīla Gallē mēbeles, gan brāļu Domu, Emīla Gallē, Andrē Delata un citu meistaru stikla izstrādājumu kolekcija. Neoklasicisma mēbeļu grupa atspoguļo jaunās tendences, kas parādījās ap 1905. gadu, sākoties reakcijai pret jūgendstila dekoratīvajiem pārspīlējumiem un atgriežoties pie 18. gadsimta beigu un 19. gadsimta sākuma arhitektūras un dekoratīvās mākslas paraugiem. Neoklasicisma stils plaši pārstāvēts arī Latvijā gan pilsētu, gan muižu dzīvojamo ēku arhitektūrā.