2019./2020. mācību gada piedāvājums programmā “Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Jau kopš 2018. gada septembra, programmas ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

2019./2020. mācību gadā, programmas ietvaros Rundāles pils muzejā pieejamas trīs muzejpedagoģiskās programmas:

Izglītojoša galda spēle “Zosu spēle Rundāles pilī”

Spēles tēma ir Rundāles pils: vēstures fakti, interjeru elementi, nozīmīgas personības. Gida stāstījums ietver visu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu atbildēt uz spēlē iekļautajiem jautājumiem.
Lai sagatavotos spēlei, skolēniem nepieciešams doties ekskursijā “Mazais loks”.

 

Izglītojoša galda spēle “Zosu spēle Rundāles pilī pie hercogienes”

Spēles tēma ir sadzīve hercogienes apartamentos. Spēlē iekļauti jautājumi par interjeru elementiem, nozīmīgām personībām, sadzīviskām nodarbēm un modi.
Lai sagatavotos spēlei, skolēniem nepieciešams doties ekskursijā pa hercogienes privātajiem apartamentiem.

 

Muzejpedagoģiskā programma “Smaržu vāzes – popuriji”

Muzejpedagoģiskās programmas mērķis – radošā un interaktīvā veidā, izmantojot muzeja krājumu un praktiskus uzdevumus, izglītot programmas dalībniekus par popuriju vēsturi, tajos lietotajiem smaržaugiem un citām sastāvdaļām. Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā dalībnieki papildina zināšanas vispārējā vēsturē, kultūras vēsturē, mākslā un botānikā, trenē atmiņu un uzmanību, turklāt attīsta tādas kompetences kā sadarbība, patstāvīga lēmumu pieņemšana un kultūras izpratne.

Nodarbība notiek hercogienes apartamentos un Rundāles pils pirmā stāva studiju kabinetā.

Vairāk informācijas par muzejā pieejamajām aktivitātēm lasīt šeit..
Ekskursijas un muzejpedagoģiskās aktivitātes nepieciešams pieteikt iepriekš rakstot uz booking@rundale.net vai zvanot +371 26499151