2020. gadā remontēs Rundāles pils jumtu

Jau 2017. gadā Rundāles pils muzejs aktualizēja pils jumta nomaiņas jautājumu, pievēršot uzmanību arī pārējām avārijas situācijām muzeja kompleksa ēkās. Pils jumta seguma un konstrukcijas bojājumi radušies vairāku gadu garumā, nokrišņiem iekļūstot salaiduma vietās gar jumta logiem un jumta satekņu vietās. Mitrums iesūcas konstrukcijās, notek pār tām, bojā apmetumu.

2017. gada nogalē SIA “CMB” izstrādāja Rundāles pils jumta pārbūves projektu, kas ietver šādus darbus: bojāto nesošo konstrukciju protezēšanu un atjaunošanu ar pastiprināšanu pēc nestspējas aprēķina; jumta seguma un dēļu klāja nomaiņu pilnā apjomā, daļēji saglabājot un eksponējot vēsturisko klāju; jumta arhitektonisko detaļu restaurāciju. Plānots mainīt arī lietusūdens tekņu atrašanās vietas, jo tagadējā konstrukcija virza lietus ūdeņus uz dzegām.

Būvprojektā darbi sadalīti četrās kārtās, kuras var veikt secīgi vai vienlaikus, atkarībā no finanšu pieejamības. Plānotais būvdarbu izpildes laiks, ņemot vērā jumta seguma materiāla ieklāšanas tehnoloģiju, ir pieci mēneši.

Pašlaik notiek iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, lai līdz novembra beigām varētu izsludināt konkursu pils jumta seguma nomaiņai. Konkursa rezultāti ļaus precizēt būvprojekta izmaksas un prognozēt finansiālās iespējas, periodu un tempu, kādā īstenojami plānotie darbi.

Rundāles pils jumta rekonstrukcijai atvēlētais finansējums 2 155 513 eiro apmērā nav pietiekams visa jumta nomaiņai, tāpēc plānota daļēja nomaiņa – aptuveni 2/3 apjomā.

Apmeklētāju ievērībai!
Remonta laikā piekļuve pilij būs ierobežota. Pils fasādi daļēji aizsegs sastatnes, un iekšpagalms nebūs pieejams apmeklētājiem.
Iekļūšana pilī – pa austrumu puses ieeju (blakus franču dārza ieejai).  Situācijas plānu skatīt šeit!
Iespējami ierobežojumi arī ekspozīcijas telpu apskatē.
Lūdzam sekot muzeja teritorijā un telpās izvietotajām norādēm!