PAPILDINĀTS! 2020. gadā remontēs Rundāles pils jumtu

PAPILDINĀTA ZIŅA! 

Janvāra sākumā izsludinātais Rundāles pils jumta pārbūves konkurss noslēdzās bez rezultātiem, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilda tehniskajai specifikācijai. Pēc atkārtota konkursa izsludināšanas ir zināms, ka tiks īstenota jumta pārbūves 1. kārta un daļēji 2. kārta – mazākā apjomā, nekā sākotnēji bija plānots.
Remontdarbu norises laikā piekļuve pilij būs ierobežota – iekšpagalma apskate būs iespējama, taču centrālās ieejas durvis būs slēgtas. Apmeklētāju rīcībā paliks durvis pils austrumu pusē (blakus ieejai franču dārzā).
Pils fasādi aizsegs sastatnes, taču vizuālā iespaida uzlabošanai tiks izmantots dekoratīvs apsegs ar fasādes attēlu.
No šā gada maija citviet atradīsies Rundāles pils muzeja biļešu kases – no pils centrālā korpusa tās būs pārceltas uz staļļu ēku. Tātad biļetes būs iespējams iegādāties staļļu ēkā, pils parka kasēs vai biļešu terminālā.
Lai regulētu apmeklētāju plūsmu no stāvlaukumiem uz pili, ceļš gar austrumu puses kanāla malu apmeklētājiem būs slēgts.
Īslaicīgi ierobežojumi pamatekspozīcijas telpu apskatē iespējami tikai sarežģītu būvdarbu procesu īstenošanas laikā.
Aicinām skatīt pievienoto teritorijas shēmu, kurā atzīmētas muzeja kases un plānotais jumta pārbūves apjoms.
Lūdzam ievērot teritorijā un muzejā izvietotās norādes. 

Situācijas plānu skatīt šeit!

 

Jau 2017. gadā Rundāles pils muzejs aktualizēja pils jumta nomaiņas jautājumu, pievēršot uzmanību arī pārējām avārijas situācijām muzeja kompleksa ēkās. Pils jumta seguma un konstrukcijas bojājumi radušies vairāku gadu garumā, nokrišņiem iekļūstot salaiduma vietās gar jumta logiem un jumta satekņu vietās. Mitrums iesūcas konstrukcijās, notek pār tām, bojā apmetumu.

2017. gada nogalē SIA “CMB” izstrādāja Rundāles pils jumta pārbūves projektu, kas ietver šādus darbus: bojāto nesošo konstrukciju protezēšanu un atjaunošanu ar pastiprināšanu pēc nestspējas aprēķina; jumta seguma un dēļu klāja nomaiņu pilnā apjomā, daļēji saglabājot un eksponējot vēsturisko klāju; jumta arhitektonisko detaļu restaurāciju. Plānots mainīt arī lietusūdens tekņu atrašanās vietas, jo tagadējā konstrukcija virza lietus ūdeņus uz dzegām.

Būvprojektā darbi sadalīti četrās kārtās, kuras var veikt secīgi vai vienlaikus, atkarībā no finanšu pieejamības. Plānotais būvdarbu izpildes laiks, ņemot vērā jumta seguma materiāla ieklāšanas tehnoloģiju, ir pieci mēneši.

Pašlaik notiek iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, lai līdz novembra beigām varētu izsludināt konkursu pils jumta seguma nomaiņai. Konkursa rezultāti ļaus precizēt būvprojekta izmaksas un prognozēt finansiālās iespējas, periodu un tempu, kādā īstenojami plānotie darbi.

Rundāles pils jumta rekonstrukcijai atvēlētais finansējums 2 155 513 eiro apmērā nav pietiekams visa jumta nomaiņai, tāpēc plānota daļēja nomaiņa – aptuveni 2/3 apjomā.

Footer menu LV