Muzeja apmeklējums COVID-19 laikā

Muzeju iespējams apmeklēt tikai ar sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu!

Drošības un sanitārie noteikumi

  1. Muzeja apmeklētāji ievēro aktuālos Slimību profilakses un kontroles centra (spkc.gov.lv) norādījumus un ieteikumus.
  2. Pirms apmeklējuma aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt muzeju, ja konstatēti infekcijas slimības simptomi. Muzejam ir tiesības neielaist/izraidīt apmeklētājus ar izteiktiem elpceļu slimības simptomiem.
  3. Apmeklētājiem iekštelpās obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (medicīniskās vai nemedicīniskās sejas maskas).
  4. Muzejā notiek tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
  5. Muzeji no 15. jūnija atsāk muzejpedagoģisku, izglītojošu u. c. personalizētu pakalpojumu sniegšanu individuāliem apmeklētājiem vai grupām (ekskursijas, izglītojošas programmas, lekcijas u. c. pasākumi) – personām, kas var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī bērniem līdz 18 gadu vecumam, kas var uzrādīt Covid-19 

testēšanas sertifikātu un kurus pavada personas, kas var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nodrošinot kontroli, vai pakalpojumu saņēmēji atbilst Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām, un nodrošinot, ka šo pakalpojumu sniegšanā ir iesaistīts tikai personāls, kuram ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

6. Atbildīgā persona par epidemioloģisko drošību Rundāles pils muzejā (turpmāk tekstā – muzejs) :

no pirmdienas līdz piektdienai Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Inga Ripa t. +370 29487045 (viņas prombūtnes laikā Iekšējās drošības dienesta vadītājs Andis Ārents, t. +371 29193400);

sestdien, svētdien un svētku dienās apmeklētāju apkalpošanas nodaļas galvenie speciālisti Kristīne Sviķe un Kaspars Forsts, t. +371 26499151.

E-biļešu iegāde 

Lai samazinātu muzeja darbinieku un viesu savstarpējo kontaktu, pirms apmeklējuma lūdzam iegādāties e-biļeti, izmantojot biļešu vietni https://e-tickets.rundale.net  
Pēc darījuma noslēgšanas iegādātā biļete tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi. To būs iespējams uzrādīt kontrolierim gan elektroniskā veidā, gan izdrukātu.

Apmeklētāju ievērībai

  1. Biļešu kase atrodas pils staļļu ēkā. Pilī un pie parka ieejas biļetes iegādāties nav iespējams.
  2. Ieeja pilī – tikai pa centrālajām durvīm (izejot cauri iekšpagalmam). Lūdzam ievērot, ka ir noteikta atsevišķa ieeja pilī un atsevišķa izeja no pils!
  3. Pils telpās jāievēro tikai lineāra kustība, tas nozīmē, ka atgriezties iepriekšējās telpās vai atkārtoti apmeklēt ekspozīciju nebūs iespējams. 
  4. Bezmaksas apmeklējuma biļetes iespējams noformēt e-biļešu iegādes vietnē .  Apmeklētāju grupas, kurām tiek piešķirts bezmaksas apmeklējums skatīt ŠEIT!
  5. Epidemioloģiskās drošības pasākumus sabiedriskās ēdināšanas sektorā nosaka 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Epidemioloģiskās drošības pasākumi muzejā no 11.10.2021.


– Muzeja apmeklētāji ievēro aktuālos Slimību profilakses un kontroles centra (spkc.gov.lv) norādījumus un ieteikumus.

– Pirms apmeklējuma aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt muzeju, ja konstatēti infekcijas slimības simptomi. 

– Muzeju iespējams apmeklēt, uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanu, kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

– Sadarbspējīgie sertifikāti kopā ar personu apliecinošu dokumentu tiks pārbaudīti muzeja kasē pirms ieejas biļetes iegādes.

– Apmeklētājiem, kas iegādājušies e-biļeti, sertifikāts kopā ar personu apliecinošu dokumentu tiks pārbaudīts pie ieejas muzejā.

– Telpās apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem jālieto mutes un deguna aizsegs.

– Muzeja teritorijā apmeklētājiem jāievēro 2 m distance (izņemot starp personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā).

– Apmeklējot muzeju grupā, tajā nedrīkst būt vairāk par 25 personām.

– Muzejā noteikts maksimālais apmeklētāju skaits. Uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2no publiski pieejamās telpas.

– Organizētās grupas obligāti iepriekš jāpiesaka, sazinoties ar ekskursiju organizatoriem: t. +371 26499151; e-pasts booking[at]rundale.net

– Franču dārza apmeklējumam netiek piemērota prasība uzrādīt sertifikātu.

– Atbildīgā persona par epidemioloģisko drošību Rundāles pils muzejā (turpmāk tekstā – muzejs):

no pirmdienas līdz piektdienai Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Inga Ripa   t. +370 29487045 (viņas prombūtnes laikā Iekšējās drošības dienesta vadītājs Andis Ārents, t. +371 29193400);

sestdien, svētdien un svētku dienās apmeklētāju apkalpošanas nodaļas galvenie speciālisti Kristīne Sviķe un Kaspars Forsts, t. +371 26499151.