Izdota grāmata “Dievinātā Doroteja” franču valodā

 

Francijas izdevniecība Éditions Lacurne sadarbībā ar Rundāles pils muzeju un Dr. h. c. art. Imantu Lancmani izdevusi grāmatu “Dievinātā Doroteja” franču valodā. 

2018. gadā grāmatu “Dievinātā Doroteja” latviešu valodā izdeva Rundāles pils muzejs. Tā bija tapusi kā vēlīns veltījums Kurzemes hercogienei Dorotejai 250. jubilejā, ko 2011. gadā muzejā iezīmēja izstāde ar tādu pašu nosaukumu. Izstādē bija apkopoti Dorotejas biogrāfijas nozīmīgākie notikumi, viņas portreti un laikabiedru liecības, dodot vārdu gan cilvēkiem, kas viņu bija pazinuši, gan viņai pašai. Līdzīgi veidota arī grāmata: autora Imanta Lancmaņa teksts ieskicē pārejas no vienas tiešās runas uz otru, no vienas hercogienes Dorotejas dzīves stacijas uz nākamo. Citāti kā ceļa stabiņi iezīmē mūžu, nodzīvotu laikmetu griežos, kad bruka vecā feodālā pasaule un Lielā franču revolūcija un Napoleona epopeja ievadīja jaunu pasaules kārtību.
Izdevums franču valodā ir papildināts ar jauniem faktiem un attēliem, to varētu uzskatīt par atjauninātu grāmatas versiju. Tekstu no latviešu valodas franču valodā tulkojusi Dita Podskočija.

Izdevums latviešu valodā
Izdevums franču valodā

Grāmatu “Dievinātā Doroteja” franču valodā būs iespējams pasūtīt un iegādāties tikai izdevēja mājaslapā, bet grāmatu latviešu valodā iespējams iegādāties muzeja kasē.