Lekciju cikls par ceļošanas vēsturi izstādē “Kurzemes princese ceļo. Fanijas Bīronas akvareļi un zīmējumi”

 

2021. gada rudens sezonā Rundāles pils muzejs piedāvā trīs lekciju ciklu par ceļošanas vēsturi, kurā zinoši pētnieki iepazīstinās ar konkrētu 18. un 19. gadsimta Baltijas izcelsmes ceļotāju pieredzi. Priekšlasījumi veidos plašāku kontekstu Rundāles pils muzeja izstādei “Kurzemes princese ceļo. Fanijas Bīronas akvareļi un zīmējumi”, kas skatāma līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Izstādes “Kurzemes princese ceļo. Fanijas Bīronas akvareļi un zīmējumi” pirmā telpa.

Rundāles pils muzejs, atzīmējot pils pamatakmens likšanas 285. gadadienu 2021. gada 24. maijā, sagatavoja izstādi “Kurzemes princese ceļo. Fanijas Bīronas akvareļi un zīmējumi”, kurā apskatāmi pils cēlēja Kurzemes hercoga Ernsta Johana mazmazmeitas Fanijas Bīronas (1815–1888) radītie mākslas darbi. Kurzemes princese Fanija Bīrona, precējusies fon Boijena, bija amatiermāksliniece, kas laikā no 19. gadsimta 30. gadu otrās puses līdz 70. gadu beigām aizrautīgi apceļoja Eiropu, iespaidus fiksējot skiču albumos un nelielos zīmējumos vai akvareļos, kas tagad apskatāmi Rundāles pils muzeja izstādē.

Lai paplašinātu zināšanas par Latvijas un Baltijas 18. un 19. gadsimta iedzīvotāju ceļošanas paradumiem, ceļojumu aprakstiem un skicēm un sniegtu plašāku kontekstu izstādes tēmai par vienas konkrētas 19. gadsimta sievietes Eiropas ceļojumiem, trijās 2021. gada rudens sestdienās Rundāles pilī notiks lekcijas. Tajās zinoši pētnieki stāstīs par vēsturisku Latvijas izcelsmes sieviešu veiktajiem ceļojumiem un to aprakstiem, kas atklāj ne tikai apskatītos objektus, bet arī ceļošanas iespējas un apstākļus, kā arī iepazīstinās ar Baltijas mākslinieku ceļojumos tapušajiem mākslas darbiem.

2021. gada 25. septembrī notiks vēsturnieka Edgara Ceskes lekcija “Sieviešu ceļojumi 18. gadsimtā. Divas Kurzemes dāmas Eiropā”, 23. oktobrī – literatūrzinātnieces Zitas Kārklas lekcija “No Kaukāza līdz Āzijai: latviešu sieviešu ceļojumu apraksti 19. gadsimta beigās”, bet 27. novembrī – igauņu mākslas vēsturnieces Līsas Helēnas Lumbergas lekcija angļu valodā “Baltijas 19. gadsimta mākslinieku ceļojumu skices”. 25. septembrī un 23. oktobrī lekcijas notiks klātienē Rundāles pils muzejā, bet 27. novembrī – attālināti.

Dalībai lekcijās nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu izglitiba@rundale.net.

Lekciju cikls tiek organizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Lekcija 25.09.2021. plkst. 14.00  

Antons Grafs “Kurzemes hercogienes Dorotejas māsas Elīzas fon der Rekes portrets”. 18. gs. 4. cet. RPM kolekcija

Edgars Ceske “Sieviešu ceļojumi 18. gadsimtā. Divas Kurzemes dāmas Eiropā”

Lekcijas autors pievērsīsies divu vācbaltiešu dzejnieču – Elīzas fon der Rekes un Sofijas Bekeres-Švarcas – ceļojumiem uz Eiropu. No 1784. līdz 1786. gadam abas draudzenes apceļoja Vāciju, bet

no 1789. līdz 1806. gadam (ar pārtraukumiem) Elīza fon der Reke viena pati devās uz Vāciju, Poliju, Itāliju un Šveici. Eiropai tas bija nozīmīgs laika posms – Franču revolūcijas priekšvakars un pati tās norise, Polijas trešā dalīšana un Napoleona kari. Stāsts par Elīzas fon der Rekes un Sofijas Bekeres-Švarcas ceļojumiem tiks projicēts uz 18. gadsimta otrās puses sieviešu ceļojumu un ceļojumu literatūras fona.

Edgars Ceske ir vēstures zinātņu doktors, Turaidas muzejrezervāta Pētniecības un ekspozīciju nodaļas galvenais speciālists, kura zinātniskās intereses ir ceļojumu literatūra 18. gadsimtā, Vidzemes un Kurzemes kultūras sakari ar Rietumeiropu 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta pirmajā trešdaļā.

Lekcija notiks Rundāles pils muzejā t. s. “zaļajā režīmā”, proti, apmeklētājiem jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Plānota arī lekcijas translācija Rundāles pils muzeja Facebook lapā. Klātienes dalība ar muzeja ieejas biļeti.

 

 

Lekcija 23.10.2021. plkst. 14.00

Zita Kārkla “No Kaukāza līdz Āzijai: latviešu sieviešu ceļojumu apraksti 19. gadsimta beigās”

19. gadsimta 70. un 80. gados presē parādījās pirmie latviešu sieviešu ceļojumu apraksti, kas kļuva par iecienītu lasāmvielu. Šie ceļojumi aptver ne vien Krievijas impēriju un Rietumeiropu, bet arī Ēģipti un Āziju. Lektore pievērsīsies Minnas Freimanes, Piliņu Katrīnas, Marijas Medinskas-Valdemāres un Hermīnes Zālītes ceļojumu aprakstiem, meklējot atbildi uz jautājumu, kā šādi ceļojumi latvietēm 19./20. gadsimta mijā bija iespējami, un atklājot kopīgo un atšķirīgo sieviešu ceļojumu aprakstos un biogrāfijās.

Zita Kārkla ir literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, kas pašlaik nodarbojas ar latviešu rakstnieču literatūras vēstures pētniecību postdoktorantūras projektā “Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture” (Nr. 1.1.1.2./VIAA/3/19/430).

Lekcija notiks attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom. Dalība bez maksas, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu izglitiba@rundale.net.

 

 

Lekcija angļu valodā 27.11.2021. plkst. 14.00

Līsa Helēna Lumberga “Baltijas 19. gadsimta mākslinieku ceļojumu skices”

Lekcijas centrālais jautājums – zināšanu pārnese ar mākslas starpniecību. Autore iepazīstinās klausītājus ar vācbaltiešu māksliniekiem, kuri apceļoja Eiropu 19. gadsimta pirmajās desmitgadēs. Tolaik bija ieraksts, ka ceļojošie mākslinieki zīmēja apskatītos arhitektūras un dabas objektus un rakstīja piezīmes. Lekcijā varēs aplūkot Dzērbenē dzimušā Karla Gotharda Grasa, Johana Vilhelma Krauzes, Gustava Vilhelma Pecolda, Augusta Matiasa Hāgena un citu Baltijas izcelsmes mākslinieku ceļojumos tapušos darbus.

Līsa Helēna Lumberga ir igauņu mākslas vēsturniece, Igaunijas Mākslas akadēmijas lektore, kas pēta vācbaltiešu un igauņu 19. gadsimta mākslu.

Lekcija notiks attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom. Dalība bez maksas, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu izglitiba@rundale.net.

 

 

Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Vanaga,
Rundāles pils muzeja
Mākslas pētniecības nodaļas vadītāja
T: 26443854
baiba.vanaga@rundale.net

 

Papildu informācija:
Ilze Kusiņa,
Rundāles pils muzeja
Komunikācijas galvenā speciāliste
T: 63920621
GSM: 25421366
pr@rundale.net
www.rundale.net

Footer menu LV