Francijā iepazīst Kurzemes hercogieni Doroteju

 

Lai iepazīstinātu franču sabiedrību ar grāmatu Divine Dorothée. La dernière duchesse de Courlande (“Dievinātā Doroteja. Kurzemes pēdējā hercogiene”), kas nesen iznākusi izdevniecībā Éditions Lacurne, Francijā viesojās tās autors Dr. h. c. art. Imants Lancmanis un tulkotāja Dita Podskočija. Izdevums franču valodā uzskatāms par atjauninātu un papildinātu versiju grāmatai “Dievinātā Doroteja”, kuru 2018. gadā publicēja Rundāles pils muzejs.

Grāmata tapa kā vēlīns veltījums Kurzemes hercogienei Dorotejai 250. jubilejā, ko 2011. gadā muzejā iezīmēja izstāde ar tādu pašu nosaukumu. Izstādē bija apkopoti Dorotejas biogrāfijas nozīmīgākie notikumi, viņas portreti un laikabiedru liecības, dodot vārdu gan cilvēkiem, kas viņu bija pazinuši, gan viņai pašai. Līdzīgi veidota arī grāmata: autora Imanta Lancmaņa teksts ieskicē pārejas no vienas tiešās runas uz otru, no vienas hercogienes Dorotejas dzīves stacijas uz nākamo. Citāti kā ceļa stabiņi iezīmē mūžu, nodzīvotu laikmetu griežos, kad bruka vecā feodālā pasaule un Lielā franču revolūcija un Napoleona epopeja ievadīja jaunu pasaules kārtību.

Izdevums franču valodā ir papildināts ar jauniem faktiem un attēliem, to varētu uzskatīt par atjauninātu grāmatas versiju.

Grāmatas atvēršanas svinības Francijā sākās sestdien, 2021. gada 18. septembrī, Valansē pilī (Château de Valençay), kas bijusi slavenā franču diplomāta un politiķa Šarla Morisa de Taleirāna-Perigora galvenā lauku rezidence un kurā vairākkārt, būdama Taleirāna uzticības persona, uzturējusies arī Kurzemes hercogiene Doroteja. Pasākumu bagātināja Imanta Lancmaņa sagatavotā prezentācija “Doroteja un viņas mītnes pilis”.

Pirmdien, 20. septembrī, Latvijas vēstniecībā Francijā norisinājās pieņemšana par godu grāmatas izdošanai, bet otrdien, 21. septembrī, no plkst. 18.30 līdz 21.00 grāmatnīcā Lardanchet Parīzē, rue du Faubourg de Saint Honoré 100, notika grāmatas prezentācija ar iespēju saņemt autogrāfu.

Éditions Lacurne galvenokārt izdod ievērojamu personu memuārus, kultūrvēsturiskus apcerējumus un pētījumus.

Grāmatā Divine Dorothée. La dernière duchesse de Courlande ir 424 lappuses, 345 krāsainas ilustrācijas, 400 vārdu rādītājs un ģenealoģiskā tabula. 19,5 x 25,5 cm, cietais vāks. Grāmatu iespējams iegādāties izdevēja mājaslapā.