Aicinājums pieteikt referātus konferencei par hercogu Pēteri un viņa laiku

Fragments no Kurzemes-Zemgales hercoga Pētera portreta. Frīdrihs Hartmans Barizjens. Kurzeme, 1781

2024. gada 15. februārī apritēs 300 gadu kopš pēdējā Kurzemes-Zemgales hercoga Pētera (1724–1800) dzimšanas. Hercogistes vadību viņš pārņēma no sava tēva, Bīronu dinastijas pirmā hercoga Ernsta Johana (1690–1772), kurš 1769. gada 25. novembrī atteicās no troņa. Kurzemes-Zemgales hercogiste formāli bija Polijas-Lietuvas vasaļvalsts, tomēr nepārtraukti izjuta Krievijas politisko spiedienu, un arī Prūsija vēlējās nostiprināt savu ietekmi tajā. Hercogam Pēterim pastāvīgi nācās cīnīties ar muižnieku opozīciju un neizdevās nostabilizēt hercoga varu, līdz 1795. gada 18. martā Kurzemes landtāgs pieņēma deklarāciju par pakļaušanos Krievijas impērijai, un desmit dienu vēlāk viņš parakstīja atteikšanos no troņa.

Lai gan hercogs Pēteris nespēja noturēt vadības grožus un viņa dzīves laikā Kurzemes-Zemgales hercogiste pārstāja eksistēt, tomēr viņš bija zinātnes un mākslas atbalstītājs un Eiropas apgaismības laikmeta ideju nesējs savā valstī. Latvijas kultūras vēsturē īpaša nozīme ir gan akadēmiskās ģimnāzijas Academia Petrina dibināšanai Jelgavā, gan hercoga Pētera piļu celtniecībai tolaik uzplaukstošajā klasicisma stilā, gan ziņām par viņam piederējušo vērtīgo mākslas darbu kolekciju, gan arī atbalstam, kādu viņš sniedzis teātrim un citām mākslām.

Atzīmējot hercoga Pētera 300 gadu jubileju, Rundāles pils muzejs organizē zinātnisku konferenci “Kurzemes-Zemgales hercogs Pēteris un viņa laiks”, kas notiks tieši hercoga dzimšanas dienā – 2024. gada 15. februārī. Tajā aicināti piedalīties mākslas un kultūras pētnieki, vēsturnieki un citi humanitāro jomu zinātnieki ar priekšlasījumiem par iepriekš nepētītiem vai mazāk zināmiem hercoga Pētera biogrāfijas un valdīšanas aspektiem, viņa līdzgaitniekiem vai oponentiem, dažādām Kurzemes-Zemgales hercogistes galma dzīves, kultūras un mākslas norisēm, kā arī par jautājumiem, kas raksturo hercogisti 18. gadsimta pēdējā trešdaļā Eiropas vēstures kontekstā.

Konferencē plānoti šādi tematiskie virzieni:

  • hercoga Pētera biogrāfija, personība un veikums;
  • arhitektūra, māksla un kultūra Kurzemes-Zemgales hercogistē 18. gadsimta pēdējā trešdaļā;
  • Kurzemes-Zemgales hercogistes vēsture un politiskās aktualitātes hercoga Pētera valdīšanas laikā;
  • svētki un ikdiena Kurzemes-Zemgales hercoga galmā 18. gadsimtā.

 

Pieteikties dalībai konferencē aicinām, nosūtot 20 – 25 minūšu gara referāta tēzes (ne vairāk kā 300 vārdu) un autora īsbiogrāfiju (ne vairāk kā 100 vārdu) līdz 2023. gada 8. novembrim uz e-pasta adresi: baiba.vanaga@rundale.net.

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar Rundāles pils muzeja Mākslas pētniecības nodaļas vadītāju Baibu Vanagu pa tālruni 26443854 vai e-pastu baiba.vanaga@rundale.net.

 

Footer menu LV