Muzeja apskate COVID-19 laikā

Ievērojot valdības noteiktos fiziskās distancēšanās nosacījumus un sanitāro protokolu, muzeja pamatekspozīcija un franču dārzs atvērts apskatei!

Drošības un sanitārie noteikumi

 

 1. Muzeja un franču dārza apmeklētāji ievēro Slimību profilakses un kontroles centra (spkc.gov.lv) norādījumus un ieteikumus.
 2. Pirms apmeklējuma aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt muzeju un franču dārzu, ja konstatēti infekcijas slimības simptomi.
 3. Muzejam ir tiesības neielaist/izraidīt apmeklētājus ar izteiktiem elpceļu slimības simptomiem.
 4. Franču dārzā noteiktais maksimālais cilvēku skaits ir 5000 (kopējā franču dārza platība ir 10 ha).
 5. Muzeja telpās vienlaikus drīkst atrasties 250 apmeklētāji.
 6. Muzejā, ievērojot 2 m distanci, vienlaikus tiek ielaisti ne vairāk kā 25 cilvēki. Nākamie 25 cilvēki muzejā tiek ielaisti pēc 10 minūtēm.
 7. Ekskursija gida pavadībā atļauta grupai, kurā nav vairāk par 25 personām. Pilna informācija par Rundāles pils muzeja pakalpojumiem: https://rundale.net/pakalpojumi/ . Ekskursija gida pavadībā drīkst notikt vienīgi iepriekš saskaņotā laikā; lūdzam sazināties ar muzeja galveno speciālistu ekskursiju organizatoru: +371 63962197, +371 26499151; booking[at]rundale.net
 8. Gids drīkst vadīt ekskursiju tikai parādes zālēs un hercoga parādes apartamentos (Mazais loks). Hercogienes privātos apartamentus ekskursanti apskata individuāli.

Apmeklētāju ievērībai

Palielinoties Covid-19 izplatībai un ievērojot MK “Grozījumos Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” 2020. gada 13. oktobrī apstiprinātos drošības pasākumus, no 2020. gada 14. oktobra Rundāles pils muzejā:

 • apmeklētājiem iekštelpās obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (maska vai vizieris);
 • prasība lietot sejas masku vai vizieri netiek attiecināta uz bērniem līdz 13 gadu vecumam; sejas masku drīkst nevalkāt arī medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.

 

 1. No 1. oktobra pils staļļu ēkā atrodas biļešu kase un notiek grupu reģistrācija. Pilī un pie parka ieejas biļetes iegādāties nebūs iespējams.
 2. No 1. oktobra ieeja pilī – tikai pa centrālajām durvīm (izejot cauri iekšpagalmam). Lūdzam ievērot, ka ir noteikta atsevišķa ieeja pilī un atsevišķa izeja no pils!
 3. Pamatekspozīcijas apskate iespējama tikai ar biļeti Lielais loks.
 4. Biļete Mazais loks nav pieejama.
 5. Daudzbērnu ģimenēm, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus, bezmaksas biļeti iespējams noformēt pie administratora vai kasē pils staļļu ēkā.
 6. Personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personas ar I un II grupas invaliditāti un viena persona, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, bezmaksas biļeti iespējams noformēt pie administratora vai kasē pils staļļu ēkā.

Kustības plūsma

No 18. maija noteikta atsevišķa ieeja pilī un atsevišķa izeja no pils.  Pils telpās jāievēro tikai lineāra kustība, tas nozīmē, ka atgriezties iepriekšējās telpās vai atkārtoti apmeklēt ekspozīciju nebūs iespējams. 

Kustības plūsma apzīmēta ar zaļām bultām.

E-biļešu iegāde 

Lai samazinātu muzeja darbinieku un viesu savstarpējo kontaktu, pirms apmeklējuma lūdzam iegādāties e-biļeti, izmantojot biļešu vietni http://e-tickets2.rundale.net
Pēc darījuma noslēgšanas iegādātā biļete tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi. To būs iespējams uzrādīt kontrolierim gan elektroniskā veidā, gan izdrukātu.

Ja iegādes brīdī rodas tehniskas kļūdas, lūdzam skatīt iespējamos kļūdas iemeslus šeit!

Franču dārza karte 

Rundāles pils teritorijas karte / automašīnu stāvlaukumu karte

Muzeja pamatekspozīcija “Lielais loks”

19.10.2020