Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu turpinās pils restaurācijas darbi

Otrā darba kabineta supraports

Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fona piešķirtajam finansējumam Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programmas 2010-2014 ietvaros, Rundāles pilij ir iespēja veikt plašus restaurācijas darbus. Par piešķirto finansējumu līdz šim esam restaurējuši Biljarda zāli, iegādāti un izgatavoti eksponāti Biljarda zāles iekārtošanai (tajā skaitā Biljarda galda, kas ir lielākais Eiropā, kopija). 24.maijā tiks atklāts hercoga otrais darba kabinets, kas restaurēts pateicoties piešķirtajam finansējumam.

Līdz šim restaurācijas darbiem no Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējuma izlietoti 277 400 Ls.

 Hercoga bibliotēka ir trešais un vissarežģītākais restaurējamais objekts programmas ietvaros un restaurācijas darbi tajā rit paralēli iepriekšminēto telpu restaurācijai. Hercoga bibliotēkas griestu gleznojums bija sliktā stāvoklī jau 19.gadsimtā, kad tika pilnībā pārgleznots. Restaurācijas procesā pārgleznojumus noņēma un atklājās sākotnējā gleznojuma zudumu laukumi, kuri restauratoriem jāizpilda, strādājot ar pārējo pils gleznojumu analoģijām. Telpā ir restaurēts un ieklāts 18.gadsimta parkets, bet pašlaik tiek izgatavoti divu loga sienu ozolkoka paneļi, kas tika iznīcināti 20.gadsimta 1.pusē. Piešķirtais finansējums nosedz tikai daļu pils restaurācijas pabeigšanas izdevumu, summa neietver eksponātu iegādi restaurēto telpu iekārtošanai.

Borisa un Ināras Teterevu fonda piešķirtajā finansējuma summā ietverti arī atsevišķi prezentācijas izdevumi, kā arī divu monogrāfiju izdošanas un zinātniskās konferences rīkošanas izdevumi.

Footer menu LV