Atlaides

ATLAIDES PARKA BIĻETĒM

Katra mēneša pirmajā svētdienā biļetes uz parku un telpaugu kolekciju izstādi oranžērijā – ar 50 % atlaidi visiem apmeklētājiem.

PENSIONĀRIEM, BEZDARBNIEKIEM, MAZNODROŠINĀTAJIEM

Pamatekspozīcijas, parka un izstāžu apmeklējumam katra mēneša pirmajā trešdienā noteikta 50 % atlaide pensionāriem, bezdarbniekiem, ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu.

JAUNLAULĀTAJIEM

 • Jaunlaulātajiem un viņu kāzu viesiem – 50% atlaide ieejas biļetēm pilī un dārzā (uzrādot laulību apliecību).
 • Telpu noma laulību reģistrācijas veikšanai (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim – ar 50% atlaidi).
 • Valsis Baltajā zālē pēc laulības reģistrācijas bez papildu maksas, ja laulību ceremonija notiek Rundāles pils Baltajā zālē (standarta pakalpojuma cena 50,00 €).
 • Fotosesija Baltajā zālē pēc laulības reģistrācijas bez papildu maksas, ja laulību ceremonija notiek Rundāles pils Baltajā zālē (standarta pakalpojuma cena 50,00 €).

Pāriem, kas vēlas reģistrēt laulību Rundāles pilī un/vai dejot pirmo valsi, jāsazinās ar ekskursiju organizatoru (t. +371 63962197; +371 26499151, e-pasts: booking@rundale.net), lai rezervētu datumu un laiku.

DONORIEM

Esam pateicīgi par iespēju pievienoties Valsts asinsdonoru centra projektam ”Donoru privilēģiju karte”. Uzrādot “Donoru privilēģiju karti”, Rundāles pils muzejā pamatekspozīcijas, parka un izstāžu apmeklējumiem noteikta 30% atlaide.

Vairāk par privilēģiju karti un tās iespējām: www.donors.lv; http://donors.lv/?id=462&sa=462&top=0

BEZMAKSAS APMEKLĒJUMS

Rundāles pils muzejā par pamatekspozīcijas, parka un izstāžu apmeklējumiem maksu neiekasē no:

 • bērniem līdz septiņu gadu vecumam;
 • pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie – pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie);
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bēriem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);
 • personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;
 • daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus);
 • Rundāles novada izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem mācību procesa ietvaros (iesniedzot rakstisku izglītības iestādes iesniegumu);
 • izglītības iestāžu izglītojamiem un studējošajiem, kas apgūst vai studē restaurāciju, arhitektūru, būvniecību, interjera dizainu, dārzkopību, tūrismu, kultūras vēsturi, vizuālo un lietišķo mākslu, muzeoloģiju, izglītības vai studiju procesa ietvaros (iesniedzot rakstisku izglītības iestādes iesniegumu);
 • Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību);
 • Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu un profesionālās vidējās mākslas izglītības iestāžu izglītojamiem (uzrādot apliecību);
 • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);
 • Baltijas jūras reģiona piļu un muzeju asociācijas biedriem (uzrādot biedra karti);
 • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);
 • Rundāles pils muzeja Goda kartes īpašniekiem un vienas pavadošās personas (uzrādot Goda karti un personu apliecinošu dokumentu);
 • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti);
 • grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida);
 • muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot organizācijas pārstāvja iesniegumu).
 • personām, kas piedalās muzeja rīkotā talkā vai muzeja teritorijas sakopšanā (iesniedzot muzeja izsniegtu apliecinājumu par piedalīšanos).

22.04.2021

Footer menu LV