Biļešu cenas

Biļetes tiešsaistē

Ietaupi laiku – nestāvi rindā pie kases!

Dāvanu biļešu iegāde tiešsaistē

Uzdāvini muzeja un franču dārza apskati!

Pieaugušie Pilna laika studenti * Skolēni Skolēni grupā (10 un vairāk) Ģimenes biļete (1 pieaugušais un 2 skolēni) Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 skolēni)
Muzeja pamatekspozīcija 12,00 € 8,50 € 3,50 € 2,00 € 15,00 € 25,00 €
IZSTĀDES
Pieaugušie Pilna laika studenti * Skolēni
Dekoratīvās mākslas ekspozīcija “No gotikas līdz jūgendstilam" 6,00 € 4,00 € 1,50 €
Sarkofāgu izstāde “Pompa funebris”
Izstāde īslaicīgi slēgta!
1,50 €

 

KURZEMES HERCOGU KAPENES 
Pieaugušie Pilna laika studenti * Skolēni
3,00 € 2,00 € 1,00 €

 

* Jāuzrāda derīga studenta apliecība
CITI AR MUZEJA APMEKLĒJUMU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI 
Jaunlaulāto fotografēšanās kāzu dienā vai cita profesionāla fotografēšana pils telpās nekomerciālām vajadzībām 105,00 €
Ekskursijas vadīšanas atļauja gidiem ar muzeja administrācijas izsniegtu apliecību 5,00 €
Ekskursijas vadīšanas atļauja Kurzemes hercogu kapeņu gidiem ar muzeja administrācijas izsniegtu apliecību 1,50 €

Pieaugušie Pilna laika studenti * Skolēni Skolēni grupā (10 un vairāk) Ģimenes biļete (1 pieaugušais un 2 skolēni) Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 skolēni)
Muzeja pamatekspozīcija 12,00 € 8,50 € 3,50 € 2,00 € 15,00 € 25,00 €
Franču dārzs ** 6,00 € - 3,00 € - 10,00 € 14,00 €
Vienotā biļete (muzeja pamatekspozīcija un franču dārzs) 17,00 € 10,50 € 5,50 € - 24,00 € 38,00 €
Dienas biļete (muzeja pamatekspozīcija, dekoratīvās mākslas ekspozīcija “No gotikas līdz jūgendstilam” un franču dārzs) 23,00 € 14,50 € 7,00 € - 10,00 € 14,00 €
Sezonas biļete franču dārza apmeklējumam (abonementa biļete ar derīguma termiņu 1 gads) 20,00 € 10,00 € 10,00 € - - -
IZSTĀDES 
Pieaugušie Pilna laika studenti * Skolēni
Dekoratīvās mākslas ekspozīcija “No gotikas līdz jūgendstilam" 6,00 € 4,00 € 1,50 €
Sarkofāgu izstāde “Pompa funebris”
Izstāde īslaicīgi slēgta!
1,50 €
DĀRZA SVĒTKU BIĻETE 
Pieaugušie Pensionāri Skolēni Daudzbērnu ģimenes
10,00 € 5,00 € 1,00 € 10,00 €
KURZEMES HERCOGU KAPENES JELGAVĀ
Pieaugušie Pilna laika studenti * Skolēni
3,00 € 2,00 € 1,00 €
CITI AR MUZEJA APMEKLĒJUMU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI 
Jaunlaulāto fotografēšanās kāzu dienā vai cita profesionāla fotografēšana pils telpās nekomerciālām vajadzībām 105,00 €
Ekskursijas vadīšanas atļauja gidiem ar muzeja administrācijas izsniegtu apliecību 5,00 €
Ekskursijas vadīšanas atļauja Kurzemes hercogu kapeņu gidiem ar muzeja administrācijas izsniegtu apliecību 1,50 €

 

* Jāuzrāda derīga studenta apliecība
** Dārza svētku dienā franču dārza ieejas biļešu vietā jāiegādājas Dārza svētku biļetes 

 

 

 BEZMAKSAS IZSTĀDES

„Baznīcu māksla” Rundāles pils Svētās Ģimenes kapelā 
„Akmens kalumi un metālkalumi Latvijā”
pils cokolstāvā
“Rundāles pils būvvēsture” pils cokolstāvā
Par izstādēm plašāk lasīt šeit

NORĒĶINU VEIDI

Par pakalpojumiem muzeja kasē iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī. 

ATLAIDES

 • Katra mēneša pirmajā svētdienā biļetēm uz franču dārzu 50 % atlaide;
 • pamatekspozīcijas, franču dārza un izstāžu apmeklējumam piemēro 50 % atlaidi daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu), tajā skaitā individuālam apmeklējumam;
 • pamatekspozīcijas, franču dārza un izstāžu apmeklējumam katra mēneša pirmajā trešdienā noteikta 50 % atlaide pensionāriem, bezdarbniekiem, ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu;
 • jaunlaulātajiem un viņu kāzu viesiem laulību reģistrācijas dienā 50 % atlaide ieejas biļetēm pilī un dārzā, veicot laulību reģistrāciju Rundāles pilī;
 • uzrādot Latvijas Valsts asinsdonoru centra izsniegtu Donoru privilēģiju karti, Rundāles pils muzeja pamatekspozīcijas, franču dārza un izstāžu apmeklējumam noteikta 30 % atlaide;
 • pamatekspozīcijas, franču dārza un izstāžu apmeklējumam piemēro 10 % atlaidi, ja pakalpojums iegādāts, izmantojot Rundāles pils muzeja e‑biļešu tirdzniecības sistēmu.

BEZMAKSAS APMEKLĒJUMS

Rundāles pils muzejā par pamatekspozīcijas, franču dārza un izstāžu apmeklējumiem maksu neiekasē no:

 • bērniem līdz septiņu gadu vecumam;
 • Ukrainas civiliedzīvotājiem;
 • pedagogiem/skolotājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērnu vai skolēnu);
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);
 • personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti. Bezmaksas biļeti iespējams noformēt kasē;
 • ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot apliecību “Goda ģimene”, dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un personu apliecinošu dokumentu), tai skaitā individuālajam apmeklējumam. Bezmaksas biļeti iespējams noformēt kasē vai e-biļešu vietnē;
 • izglītības iestāžu izglītojamiem un studējošajiem, kas apgūst vai studē restaurāciju, arhitektūru, būvniecību, interjera dizainu, dārzkopību, tūrismu, kultūras vēsturi, vizuālo un lietišķo mākslu, muzeoloģiju, izglītības vai studiju procesa ietvaros (iesniedzot rakstisku izglītības iestādes iesniegumu);
 • Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot atbilstošu augstskolas izziņu);
 • Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu un profesionālās vidējās mākslas izglītības iestāžu izglītojamiem (uzrādot apliecību);
 • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);
 • Baltijas jūras reģiona piļu un muzeju asociācijas biedriem (uzrādot biedra karti);
 • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem un Starptautiskās ievērojamu vietu un pieminekļu padomes (ICOMOS) biedriem (uzrādot biedra karti);
 • Rundāles pils muzeja Goda kartes īpašniekiem un vienas pavadošās personas (uzrādot Goda karti un personu apliecinošu dokumentu);
 • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti);
 • grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida);
 • maksu par ekskursijas vadīšanas atļauju neiekasē no gidiem, kuri vada ekskursiju plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti), un muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot organizācijas pārstāvja iesniegumu);
 • muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot organizācijas pārstāvja iesniegumu);
 • personām, kas piedalās muzeja rīkotā talkā vai muzeja teritorijas sakopšanā (iesniedzot muzeja izsniegtu apliecinājumu par piedalīšanos).

24.01.2024

Footer menu LV