Eiropas kultūras sakaru stiprināšana

30. aprīlī Rundāles pilī viesojās studenti no Spānijas, Basku zemes, kuri piedalās organizācijas “Premio Renacimiento & Romanesque European Cultural Route XXI” izstrādātā kultūrtūrisma maršruta apguvē un pilnveidē. Viņu ceļojuma mērķis – sagatavot kvalitatīvu tūrisma maršrutu, kurā akcentēti dažādu Eiropas valstu vēstures un kultūras sakari, kas vieno Spāniju un Portugāli ar Ziemeļvalstīm. Latvija un Rundāles pils šajā maršrutā iekļauta pirmo reizi.
Studentu grupu pavadīja organizācijas ģenerāldirektors dons Alvaro Enrike de Viļamors Soraluse, Latīnas impērijas hercogs, kura tante Beatrise de Andia, izcila personība franču un basku kultūrā, ir Taleirānu dzimtas pēctece. Pēc viņu ierosmes Rundāles pils Baltajā zālē tika noturēts aizlūgums par Kurzemes-Zemgales hercogistes valdniekiem.