Hercoga bibliotēka un otrais darba kabinets restaurācijas procesā

Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fondam, mēs varam turpināt darbus pie telpu restaurācijas.

Hercoga otrajā darba kabinetā paveikti gandrīz 90 % no plānotajiem restaurācijas darbiem. Muzeja speciālistiem vēl būs jāstrādā pie konsoļgalda, spoguļa rāmja, pulksteņa, krēslu un citu eksponātu restaurācijas, kā arī interjera iekārtošanas, lai 24. maijā apmeklētājiem varētu atvērt vēl vienu restaurētu telpu.

Hercoga otrais darba kabinets restaurācijas procesā

Hercoga bibliotēkā jāveic daudz plašāki restaurācijas darbi. Restaurētais parkets tika ielikts septembrī, pašlaik uzsākts darbs pie ozolkoka sienu paneļu izgatavošanas.

Bibliotēkas griestu gleznojuma restaurācijā šobrīd tiek veikta zudušo laukumu tonēšana.  Apjomīgākais un sarežģītākais darbs ir zudušo laukumu atjaunošana.

Par darbiem hercoga bibliotēkā stāsta restaurācijas nodaļas vadītāja A.Balode: „IRU „Rokajs” restauratori ieguldījuši lielu darbu pētot oriģinālos materiālus un meklējot analoģijas, lai pēc iespējas veiksmīgāk izveidotu gleznojuma skices. Izstrādātās skices tika apstiprinātas, lai tikai pēc tam uzsāktu ļoti bojāto gleznojuma laukumu restaurāciju. Restauratori savu meistarību varēs parādīt, restaurējot sarežģītākās daļas – aizpildot figūru zudušos laukumus un to seju gleznojumā.”

Hercoga bibliotēka restaurācijas procesā