Kleķa mūra pamatu atsegšana

Šogad turpinās darbi pie dārza ziemeļrietumu puses kleķa žoga pamatus atsegšanas. Veikta laukakmens pamatu daļēja nostiprināšana, lai varētu pilnībā atjaunot žogu, pie kura 18. un 19. gadsimtā atradušās siltumnīcas. Siltumnīcu izbūve, saglabājot atsegtos vēsturisko siltumnīcu fragmentus, paredzēta tuvākajos gados. Tās paredzēta stādu audzēšanai, kas katru gadu lielā skaitā ir nepieciešami partera dobju, Zilā bosketa un citu bosketu stādījumu veidošanai un papildināšanai. Saimniecības ēku kompleksā top siltumnīca eksotisko augu pārziemošanai un demonstrēšanai.