Izglītojošas video lekcijas

Zinātniskās konferences “Kurzemes-Zemgales hercogs Pēteris un viņa laiks” videoieraksti

Zinātniskās konferences “Kurzemes-Zemgales hercogs Pēteris un viņa laiks” atklāšana

Ieskats Kurzemes galma dzīvē: Kurzemes-Zemgales hercogistes lēņa saņemšanas un hercogu sagaidīšanas ceremonijas 18. gadsimtā. (Dr. hist. Mārīte Jakovļeva)

Jelgavas astronoms V. G. F. Beitlers, viņa devums zinātnē un Academia Petrina pirmsākumos (Mg. hist. Aldis Barševskis)

Lietišķi dekoratīvās mākslas ekspozīcijas “No gotikas līdz jūgendstilam” videofilmas

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Gotika” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Renesanse” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Renesanse un manierisms Kurzemes hercogistē” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Manierisms” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Baroks” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Rokoko” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Klasicisms” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Ampīrs” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Bīdermeiers” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“DEKO” ekspozīcijas videofilma “Historisms” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

“Jūgendstils” (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)


MĀKSLAS STILI UN VIRZIENI

Dr.h.c.art. I. Lancmaņa lekcija par manierisma stilu 

Dr.h.c.art. I. Lancmaņa lekcija par rokoko stilu 


MĀKSLAS KOLEKCIJAS 

Glezniecības kolekcijas 2019. gada jaunieguvumi hercoga Pētera mākslas kolekcijas kontekstā (Dr.art. Baiba Vanaga)


RESTAURĀCIJA

Gleznu restaurācija (Stājglezniecības restauratore Z. Sokolova)

 

Lestenes baznīcas kanceles restaurācija 

 

Rundāles pils mēbeļu noslēpumi 

 

Izglītojoša lekcija “Rundāles pils monumentālo gleznojumu restaurācija” (Monumentālās glezniecības restauratore vecmeistare Z. Grīnfelde)


VĒSTURISKIE BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS VEIDI 

Izglītojoša prezentācija “Lapeņu ejas – pergolas” (Informāciju sagatavoja L. Lancmane)

Izglītojoša prezentācija par tēmu “Medības” (Informāciju sagatavoja L. Lancmane)


VĒSTURISKAS PERSONĪBAS

Kurzemes hercogiene Doroteja un grāfi Mēdemi (Dr.h.c.art. I. Lancmanis)

06.03.2024

Footer menu LV