Muzeja izdotajām grāmatām akcijas cena!

Rundāles pils 2013.gada decembrī uzsāk Ziemassvētku akciju – muzeja izdotās grāmatas par īpašām svētku atlaidēm!

Rundāles pils kultūrvēsturiskie izdevumi stāsta par Latvijas muižu vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām, muižu īpašniekiem. Izdevumu autori ir ievērojami zinātniskie līdzstrādnieki I.Lancmanis un D.Bruģis. Izdevumi pieejami latviešu un vācu valodā ar kopsavilkumiem angļu un krievu valodā.

Grāmatas nosaukums, autors Pārdošanas cena (ar PVN 12%) līdz 30.11.2013. Pārdošanas cena (ar PVN 12 %) Ziemassvētku akcijas laikā 01.12.2013.-31.12.2013.
Bornsmindes muiža. D.Bruģis Ls 4,00 Ls 1,68/€ 2,39
Jumpravmuiža. D.Bruģis Ls 4,00 Ls 2,20/€ 3,13
Šēnbergas muiža. D.Bruģis Ls 4,00 Ls 3,14/€ 4,47
Garozas muiža. Lambārtes muiža. I.Lancmanis Ls 4,00 Ls 1,92/€ 2,73
Iecavas muiža. I.Lancmanis Ls 4,00 Ls 1,85/€ 2,63
Kaucmindes muiža. I.Lancmanis Ls 4,00 Ls 1,68/€ 2,39
Svitenes muiža. Bērsteles muiža. I.Lancmanis Ls 4,00 Ls 2,58/€ 3,67
Muiža zem ozoliem. Ungurmuiža. Autoru kolektīvs. Ls 10,00 Ls 6,00/€ 8,54

Par iespēju iegādāties Rundāles pils muzeja izdevumus, aicinām sazināties ar galveno speciālisti – bibliotekāri Ivetu Ārmani – tel. +371 63962274; e-pasts: biblioteka@rundale.net/

Ar pārējiem muzeja izdevumiem var iepazīties sadaļā Iespieddarbi