1965. gads muzejā

1965. gads 


Šis gads ir nozīmīgs pārvērtību laiks pils vēsturē. Latvijas PSR Ministru padome 15. septembrī pieņem vēsturisku lēmumu par Rundāles pils restaurāciju. Pils tiek piešķirta LPSR Ministru padomes Arhīvu pārvaldei, izņemot 1800 m2 pils 2. stāvā, tie paliek Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja filiālei. Arhīvu pārvaldei un Kultūras ministrijai līdz 1965. gada 1. decembrim bija jāiesniedz Rundāles pils restaurācijas un rekonstrukcijas uzdevums, paredzot projektēšanas darbus beigt 1966. gada 1. septembrī, bet pils restaurācijas darbus veikt 1967.–1968. gadā.

Vasarā Bauskas muzeja direktors Laimonis Liepa un zinātniskais līdzstrādnieks Imants Lancmanis dodas uz Ļeņingradu un Maskavu, lai iepazītos ar restaurācijas darbu pieredzi un meklētu mākslas priekšmetus topošajiem interjeriem. No Valsts Ermitāžas Ļeņingradā saņemtas četras ķīniešu porcelāna vāzes, kas joprojām grezno Ovālo porcelāna kabinetu, un divas lielas itāļu un flāmu skolas gleznas. Mēbeles un gleznas iegūtas arī no A. Puškina Valsts tēlotājas mākslas muzeja Maskavā un V. Muhinas Augstākās mākslas rūpniecības skolas (tag. Sanktpēterburgas A. L. Štiglica Valsts mākslas un dizaina akadēmija) muzeja Ļeņingradā. Visi iegūtie priekšmeti ir samērā sliktā stāvoklī un prasa restaurāciju.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs nodod muzejam Kurzemes hercoga Vilhelma, princešu Vilhelmīnes un Paulīnes un vēl vairākus vēsturisko personu portretus, Aizrobežu mākslas muzejs (tag. Mākslas muzejs Rīgas Birža) – baroka stila galdiņu un Daniela de Loza kumodi. Vēl baznīcu draudžu pārstāvji nodod muzejam Kaldabruņas mācītāja portretu un solus, Ērberģes baznīcas altārgleznu “Golgāta”, skulptūru “Lieldienu Kristus” un Zemītes altāri, kas restaurētā veidā mūsdienās apskatāms pils kapelā staļļu ēkā.

Muzeja krājums – jaunieguvumi

Nezināms mākslinieks. Krievijas imperatores Annas Joanovnas portrets.  Krievija, 18. gs. 2. ceturksnis

Nezināms mākslinieks, vācu skola. Kurzemes hercogs Vilhelms. 1615

Johans Frīdrihs Augusts Tišbeins. Veimāras lielhercogiene Marija Pavlovna. Vācija, ap 1805


Kāršu galdiņš. Polija (?), 18. gs. beigas

Daniels de Lozs. Kumode. Francija, 18. gs. 3. ceturksnis

Ceļojuma sekretārs. Vācija (?), 19. gs. 1. puse


Joahima Pfafa darbnīca (?). Altāra retabls no Zemītes luterāņu baznīcas. Austrumprūsija, 17. gs. vidus

Svētā Vakarēdiena kauss gotiskā formā. Kurzeme (?), 1646

Nezināms mākslinieks. Altārglezna “Golgāta” no Ērberģes luterāņu baznīcas. Kurzeme, 1700


Lūgšanu sols no Kaldabruņas luterāņu baznīcas. Latvija, 17. gs. beigas

Nezināms mākslinieks. Kaldabruņas baznīcas mācītāja Hermaņa Hardera portrets. Kurzeme, 1683


Zinātniskā darbība 

Arhitektūras pieminekļu fotografēšana.
Īles baznīca 


Pilsrundāles pamatskola pils telpās 

1965/66. mācību gads Pilsrundāles pamatskolā. Pionieru līnija Rietumu korpusa telpā «Skolas zālē»

20.05.2022

Footer menu LV