1977. gads muzejā

1977. gads 


Šajā gadā pieņem darbā divas restauratores – metāla priekšmetu restauratori Annu Matisoni, jo ekspedīcijās iegūtas durvju atslēgas kārbas, vairodziņi un viras, kā arī vējrādītāji un citi metāla priekšmeti ir sarūsējuši un sliktā stāvoklī, un restauratori keramiķi Baibu Pīru, jo pieaudzis porcelāna un keramikas priekšmetu skaits, savukārt porcelāna restauratorei Maijai Baņķierei vairāk laika nākas veltīt lustru projektēšanai un to detaļu izgatavošanai. Lai paātrinātu izrakstu veikšanu par plašo muzeja pētniecības tēmu loku, Centrālajā valsts vēstures arhīvā sāk strādāt vēl viena muzeja speciāliste – Nora Sadovska. Paplašinoties pils kompleksa restaurācijas darbiem, palielinās arī fotografēšanas apjomi darba procesu fiksēšanai, kas jāveic līdztekus krājuma priekšmetu un to restaurācijas procesu fotografēšanai. Šajā laikā filmu attīstīšanai un fotokopiju izgatavošanai pieņem darbā vēl vienu fotogrāfu, bet, lai veikto fotofiksāciju dokumentētu un izgatavotu uzskaites kartītes, fotonodaļā uzaicina strādāt tehniķi Velgu Ansoni. Tā kā dārza ierīkošanas darbu veikšanai nopirkti divi traktori, pieņem darbā traktoristu Jonasu Meškausku. Pils kompleksa restaurācijas darbu uzraudzīšanai elektrotīklu ierīkošanas jomā darba pienākumus sāk pildīt enerģētiķis Imants Grunde.

Muzejā strādā jau 44 darbinieki, tāpēc svarīgi kļūst nodrošināt labus dzīves apstākļus. Daļa muzeja darbinieku jau pametuši Rīgu un dzīvo atsevišķās pils pirmā stāva telpās ar krāsns apkuri, āra ateju parkā un ūdens ieguves vietu – no akas pie Baltās mājas. Tikai reizēm ir iespējams dabūt ūdeni no skolas virtuves. Tāpēc iespēja izbūvēt trīsstāvu 18 dzīvokļu dzīvojamo māju ir ilgi gaidīts pasākums. Lai māju varētu nodot, darbinieki ēkas apdares darbos nostrādā 2000 stundu. Tikpat svarīga ir ēdināšanas tēma, tāpēc muzejā tiek izveidots kopgalds, kuram speciāli ierīko sakņu dārzu.

Pieaug muzeja krājums, pamatfondā iegūtas 198 vienības. Daudz vērtīgu priekšmetu saņemti no Maskavas mākslas vēsturniekam Vladimiram Morozam konfiscētās kolekcijas. Šo priekšmetu nodošanu Rundāles pils muzejam bija panācis direktors Laimonis Liepa vēl 1975. gadā. Muzejā deponētas mākslinieka Ģederta Eliasa mēbeles. Krājumu papildina arī pirkti priekšmeti. Izstrādā projektu ratnīcās paredzēto krājuma glabātavu plauktiem.

Intensīvs priekšmetu restaurācijas darbs turpinās visās jomās, veic 16 gleznu tehnisko restaurāciju, restaurē Bula tehnikā darinātu pulksteņa korpusu, konservē 44 metāla priekšmetus, 12 arheoloģisko tekstiliju fragmentus, restaurē četras porcelāna vāzes un uzsāk Ķīnas vāžu kopiju izgatavošanu porcelāna fabrikā Rīgā. Tehnisko restaurāciju veic 300 krāsns podiņiem, lai sagatavotu pils krāšņu oriģinālos podiņus krāšņu mūrēšanai. Ļeņingradā tiek veiktas konsultācijas par krāšņu kopiju izgatavošanu. Restauratori metāla un tekstiliju restaurācijā stažējas Maskavā un konsultējas Viļņā pie ķīmiķes Kaminskienes Viļņas restaurācijas institūtā. Valsts vēstures muzejā Maskavā tiek nokopēts apdrukāta 18. gadsimta auduma paraugs kopijas izgatavošanai, kas nepieciešama hercoga bibliotēkā 1800. gada inventarizācijā minētajam audumam.

Kuskovo pilī un Ostankino pilī pie Maskavas Maija Baņķiere veic lustru uzmērīšanu un izstrādā projektus lustrām un bra.

Parka nodaļas darbinieki konsultējas par dārza ierīkošanas tēmām Piejūras parkā Ļeņingradā. Nellija Lagzdiņa izgatavo parka regulārās daļas rietumu puses maketu. Muzeja darbinieki kokaudzētavā, kas ierīkota mežaparka austrumu malā, sastāda vairākus simtus Viborgā ataudzētu Rundāles pils parka liepiņu stādu. Līgo dienā muzeja darbinieki sien lapu slotiņas, ar ko ziemā barot stirnas, un svin svētkus.

Turpinās pamattēmu “Rokoko stils Latvijā”, “Rastrelli darbība Latvijā”, “18. gadsimta Eiropas pilis” materiālu vākšana arhīvos.

Arhitektūras pieminekļu izpētes ekspedīcija notiek Lustes pilī, veicot uzmērīšanu un fotofiksāciju, tā papildinot 1973. gadā iegūtos materiālus. Kurzemē ekspedīcijas notiek Cērkstes un Puzes muižā, ēkās, kuras paredzētas nojaukšanai.

Pilī izpēte notiek vairākās austrumu korpusa telpās un pils uzbrauktuvei – pandusam pie centrālās pagalma ieejas. Tiek izstrādāts makets Spoguļu kabineta treljāžas panno spoguļu un veidojumu rekonstrukcijai. Lauma Lancmane izstrādā reprezentācijas telpu interjeru iekārtojumu skices.

Imants Lancmanis muzeja darbiniekiem nolasa 11 lekcijas par dekoratīvās mākslas vēsturi. Ārpus muzeja tiek nolasītas lekcijas par Rundāles pils būvvēsturi un restaurāciju. Par šo tēmu publicēti raksti laikrakstos.

Muzeja apmeklētāju skaits sasniedz 54 322. Tiek izstrādāts ekskursiju vadīšanas teksts. Budžeta līdzekļi – 831 178 rubļi. No tā lielākā daļa – 725 326 rubļi – piešķirti pils restaurācijai.

Pils dzimšanas dienas svinības atkal rīko parkā, izraudzītā tēma – tērpi kantri stilā. Rudens balles sarīkojums notiek oktobrī Zelta zālē, dekorējot ar apgleznotām drapērijām monumentālās glezniecības restauratoriem izbūvētās sastatnes kā Austrumu teltis. Sarīkojums nodēvēts par “Austrumu harēmu”, tajā tiek svinētas arī divu muzeja darbinieku Lauras Liepiņas un Elmāra Liepas kāzas.

Šajā gadā muzeja darbinieki dodas ekskursijā uz Karpatiem. Vasaras beigās rodas iespēja skatīt Ļeņingradā izstādi “Tutanhamona zelts” un apmeklēt Katrīnas pils kompleksu Carskoje Selo Krievijā.


Muzeja krājums – jaunieguvumi 


Nezināms mākslinieks. Krievijas lielkņaze Katrīna Aleksejevna vēlāk – Krievijas ķeizariene Katrīna II. Krievija, ap 1746. g.

Georgs Kristofs Grots (?). Krievijas ķeizars Pēteris III. Krievija, ap 1746. g.

Lūkass Konrāds Pfandcelts. Krievijas ķeizariene Elizabete Petrovna. Krievija, 1758. gads


Jans de Brejs (?). Artemisija. Holande, 17. gs. vidus

Francs Verners Tamms. Klusā daba ar medījumiem. Vācija, 18. gs. sākums

Francs Verners Tamms. Klusā daba ar medījumiem. Vācija, 18. gs. sākums


Bufetes skapītis ar auss skrimstalas ornamentu. Vācija, Ziemeļi, 17. gs. 1. puse

Kumode, Itālija, 17. gs. sākums

Kabinets. Itālija, Ziemeļi, 17. gs. sākums


Rakstāmskapis. Vācija, Dienvidi, 18. gs. vidus

Bufetes skapis ar intarsijām. Vācija, 17. gs. sākums / apakšējā daļa 19. gs. 

Kumode – sekretārs ar intarsijām. Holande, 17. gs. beigas


Vilhelms Koberle. Horizontālais galda pulkstenis. Vācija, 17. gs. beigas

Francs Jozefs Hekels. Horizontālais galda pulkstenis. Polija, Breslava (Vroclava), 18. gs. 3. ceturksnis

Erdli Nortons. Galda pulkstenis. Anglija, Londona, starp 1770.g. un 1794.g.


Kvēpināmais trauks. Ķīna, 18. gs. vidus

Kvēpināmais trauks. Ķīna, 18. gs. vidus

Smaržu kvēpināmais trauks. Ķīna, 18. gs.


Meistars Ebens. Kabinets ar ziloņkaula inkrustācijām. Vācija, Augsburga, 17. gs. vidus

Kancele no Kolkas baznīcas. Latvija, Kurzeme, 18. gs. 3. ceturksnis

Vējrādītājs no Tērvetes baznīcas. Latvija, 1614. gads


Kaspars Bušmans. Astronomiskais galda pulkstenis. Vācija, Nirnberga, 17. gs. sākums

Pulkstenis. Francija, Parīze, 1754. gads

Žans Anrī Rīzeners. Kumode. Francija, Parīze, 18. gs. 80. gadi


Muzeja krājuma telpa

Muzeja krājuma telpa


Zinātniskā darbība 


Veikta gleznas restaurācija. 
Nezināms mākslinieks. Krievijas ķeizariene Katrīna I. Latvija, Rīga (?), 18. gs.

Kamīna plāksne no Rundāles pils. Latvija, 18. gs. 
Restaurācijas darbus veikusi A. Matisone un G. Grīnfelds

Izpētes ekspedīcija Cērkstes muižā 


Izpētes ekspedīcija Puzes muižā.
Atrasti ornamentēti koka balsti un barokāls sienas gleznojums

Izpētes ekspedīcija Lustes pilī 

Izpētes ekspedīcija Lustes pilī


Izpētes darbi Rundāles pils iekšpagalmā

Rundāles pils centrālās ieejas pandusa velves uzmērošana

Rundāles pils Spoguļu kabineta treļāžas veidojumu rekonstrukcijas makets veidots plastilīnā.
Rekonstrukcijas darbus veica L. Lancmane 


Franču dārza makets.
Maketu veidoja N. Lagzdiņa 


Sadzīve un norises muzejā


Holandes liepu stādīšana mežaparka A pusē ierīkotā stādaudzētavā.
Liepu stādi tik iegūti no Viborgas stādaudzētavas

Plūmju dārza ierīkošana pils teritorijā.
Attēlā muzeja darbinieki G. Ozols un N. Lagzdiņa

Ābolu talka austrumu puses bijušajā ābeļdārzā


Slotiņu gatavošanas talka mežaparka dzīvniekiem

Slotiņu gatavošanas talka mežaparka dzīvniekiem

Restauratora J. Bokmaņa sveikšana


Muzeja autobusa remonta darbi 

Muzeja 5. gadadienas atzīmēšana pils 131. telpā (tagadējā telpa ar holandiešu gleznām)

Muzeja 5. gadadienas atzīmēšana pils 131. telpā (tagadējā telpa ar holandiešu gleznām)


Ordeņu piešķiršana muzeja vīriešiem.
Attēlā V. Līdaka 

Ordeņu piešķiršana muzeja vīriešiem.
Attēlā I. Augstkalns 

Ordeņu piešķiršana muzeja vīriešiem.
Attēlā K. Siliņš 


Kovboju balle pils parkā.
Attēlā M. Brašmane, L. Liepiņa, E. Liepa

Kovboju balle pils parkā

Rudens balle «Austrumu harēms».
Muzeja darbinieku L. Liepiņas un E. Liepas kāzas


Gatavošanās braucienam uz Ļeņingradu

Muzeja darbinieku brauciens uz Ļeņingradu. Izstādes «Tutanhamona zelts» un Katrīnas pils Carskoje selo apskate

14.07.2022

Footer menu LV