Izsoles

Rakstiska izsole ” Telpu nomas tiesību izsole audiogidu un bezvadu radio sakaru ierīču nomas telpai”

Rundāles pils muzejs iznomā mēbelētu un norobežotu telpu kultūras piemineklī Rundāles pils muzejā ar kopējo platību 6 m2, kurā iespējams sniegt audiogidu un bezvadu radiosakaru iekārtu nomas pakalpojumu.

Piedāvājums jāiesniedz muzeja administrācijai Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, līdz 2021. gada 26. februāra plkst. 15:00.

Piedāvājumi tiks atvērti muzeja administrācijā Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, Rundāles pils muzeja nomas objektu izsoļu organizēšanas komisijas sēdē 2021. gada 26. februārī plkst.15:10.

Nolikums radio gidu telpas izsolei


Rakstiska izsole “Telpu nomas tiesību izsole suvenīru tirdzniecības kioska telpām”

Rundāles pils muzejs iznomā telpu kultūras piemineklī Rundāles pils muzejā ar kopējo platību 10,71 m², lai tajā tiktu ierīkots suvenīru tirdzniecības kiosks.

Piedāvājums jāiesniedz muzeja administrācijai Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, līdz 2021. gada 1. marta plkst. 15:00.

Piedāvājumi tiks atvērti muzeja administrācijā Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, Rundāles pils muzeja nomas objektu izsoļu organizēšanas komisijas sēdē 2021. gada 1. martā plkst.15:10.

Nolikums suveniru kioska izsolei


Rakstiska izsole “Telpu nomas tiesību izsole suvenīru tirdzniecības un tērpu nomas telpai”

Rundāles pils muzejs iznomā telpu kultūras piemineklī Rundāles pils muzejā ar kopējo platību 26,8 m2, kurā jānotiek 18. gadsimtu raksturojošu suvenīru tirdzniecībai un tērpu nomai.

Piedāvājums jāiesniedz muzeja administrācijai Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, līdz 2021. gada 1. marta plkst. 16:00.

Piedāvājumi tiks atvērti muzeja administrācijā Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, Rundāles pils muzeja nomas objektu izsoļu organizēšanas komisijas sēdē 2021. gada 1. martā plkst.16:10.

Nolikums tērpu nomas un suvenīru kioska izsolei

02.02.2021