Publiskie iepirkumi

Tirgus izpēte par pasažieru pārvadājumiem. 10.07.2024. TI Pasažieru transports

Tirgus izpēte par biroja mēbeļu iegādi. 03.06.2024. TI biroja mēbeles Parka nodaļai

Tirgus izpēte par biroja mēbeļu iegādi un piegādi. 27.06.2024. TI Biroja mēbeļu iegāde

Tirgus izpēte par stāvgaldu izgatavošanu. 05.06.2024. TI-Koka stāvgaldu izgatavošana stavgaldi_skice

Tirgus izpēte par ID karšu apdruku. 05.06.2024. TI ID karšu apdruka

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu Rundāles pils muzeja pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma. Informācija par Rundāles pils muzeja iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

2020. GADS

Līgums Nr. RPM 2017/14-2 – par Rundāles pils jumta seguma nomaiņas 1. un 2. kārtas autoruzraudzību Vienošanās Nr. 1-RPM 2017/14-2

 

2018. GADS

Līgums 2018/1 – par pils rietumu puses ābeļdārza ierīkošanu
Līgums Nr. RPM 2018/2 – par jauna vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegādi
Līgums Nr.RPM-2018/4 –  par grāmatu Dievinātā Doroteja Vienosanas Nr. RPM 2018/4
Līgums Nr. RPM 2018/5 – par Rundāles pils monogrāfiju
Līgums Nr. RPM 2018/6-1  Līgums RPM 2018/6-2  – par zāles pļaušanas pakalpojumu
Līgums Nr.RPM 2018/7 –  par elektroinstalācijas materiālu iegādi
Līgums Nr. RPM 2018/8 – par retabla pirmā stāva restaurācijas un rekonstrukcijas darbiem
Līgums Nr. RPM 2018/9  – par sarkofāgu virsmu konservēšanu un tonēšanu
Vispārīgā vienošanās Nr. RPM 2018/10 – par mākslas priekšmetu transportēšanu Līgums Nr.1 (RPM 2018_10)   Līgums Nr. 2 (RPM 2018 10)  
Līgums Nr. RPM 2018/11 – par santehnikas un apkures materiālu iegādi
Līgums RPM 2018/12 – par informācijas lapu iespiešanu
Līgums Nr. RPM 2018/13 – par dabasgāzes piegādi
Līgums Nr. RPM 2018/14-1 – par iespieddarbiem muzeja vajadzībām
Līgums Nr. RPM 2018/14-2 – par iespieddarbiem muzeja vajadzībām 
Līgums Nr. RPM 2018/15 – par celtniecības materiālu iegādi
Vispārīgā vienošanās Nr. RPM 2018/16  – par mākslas priekšmetu transportēšanu Līgums Nr.1 (RPM 2018/16)  Līgums Nr. 2_(RPM2018/16)  Līgums Nr.3 (RPM 2018/16)  Līgums Nr.4 (RPM2018/16)  Līgums Nr.5 (RPM 2018/16)  Līgums Nr.6 (RPM 2018/16)  Vienošanās Nr. 1-6 (RPM2018/16)  Līgums Nr. 7 (RPM 2018/16)  Ligums Nr.8 (RPM2018/16)  Līgums Nr.9 (RPM 2018/9)

 


2017. GADS

Līgums Nr. RPM 2017/3 – par elektroinstalācijas materiālu iegādi
Līgums Nr. RPM 2017/4
– par jauna vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegādi
Līgums Nr. RPM 2017/2 –
 par liepu vainagu koriģēšanu Rundāles pils austrumu un rietumu pusē un regulārajā parkā
Līgums Nr. RPM 2017/6
– par RPM ieejas biļešu sagatavju iespiešanu un piegādi
Līgums Nr. RPM 2017/7 – par Rundāles pils logu remontu
Līgums Nr. RPM 2017/11 – par Zemītes baznīcas retabla restaurācijas 2. posmu
Līgums Nr. RPM2017/9 – par zāles pļaušanu Rundāles pils muzeja teritorijā Vienošanās pie līguma RPM 2017/9
Līgums Nr. RPM2017/10 – par santehnikas un apkures materiālu iegādi
Līgums Nr. RPM 2017/12 – par informācijas lapu iespiešanu un piegādi
Līgums Nr. RPM 2017/13 – par Rundāles pils muzeja kompleksa elektrības pievadu kabeļu nomaiņu
Līgums Nr. RPM 2017/14-1 – par Rundāles pils jumta seguma nomaiņas būvprojekta izstrādi
Līgums Nr. RPM 2017/15 – par grants šķembu un smilts piegādi
Līgums Nr. RPM 2017/16 – par Rundāles pils muzeja staļļu ēkas Nr.2 jumta seguma nomaiņu Vienošanās Nr.1-RPM 2017/16   Vienošanās Nr. 2-RPM 2017/16
Līgums Nr. RPM 2017/17 – par ceļveža Rundāles pils iespiešanu un piegādi
Līgums Nr.RPM 2017/18 – par dabasgāzes piegādi
Līgums Nr.RPM 2017/19 – par celtniecības materiālu iegādi
Līgums Nr. RPM 2017/20-1 – par iespieddarbiem muzeja vajadzībām
Līgums Nr.RPM 2017/21 – par koku vainagu sakopšanu
Līgums RPM 2017/22 – par divu Kurzemes prinču sarkofāgu tehnisko restaurāciju un trūkstošo dekoratīvo elementu atjaunošanu
Līgums Nr. RPM 2017/23 – par degvielas un piedevas AdBlue iegādi 

2016.GADS

Vienošanās Nr.1-RPM 2015/23 – par muzeja krājuma un zinātniskā arhīva uzskaites sistēmas 1.daļas  izstrādi
Līgums Nr. RPM 2015/24 – par videonovērošanas sistēmu iegādi
Līgums Nr. RPM 2015/26   – par degvielas iegādi
Līgums Nr. RPM 2015/28 – par mīkstā grīdas seguma iegādi
Vispārīga vienošanās Nr. RPM 2015/ 27 – par mākslas priekšmetu transportēšanu Vienošanās Nr. 1 RPM 2015/27
Līgums Nr. 1 (RPM 2015/27)  Līgums Nr. 2 (RPM 2015/27)  Līgums Nr. 3 (RPM 2015/27) Līgums Nr. 4 (RPM2015/27) Līgums Nr. 5 (RPM 2015/27) Līgums Nr. 6 (RPM 2015/27)
Līgums Nr. 7 (RPM2015/27) Līgums Nr. 8 (RPM 2015/27) Līgums Nr 9 (RPM 2015/27)
Līgums Nr. RPM 2016/1 – par santehnikas un apkures materiālu iegādi.
Līgums Nr. RPM 2016/2 – par zāģmateriālu iegādi un piegādi.
Līgums Nr. RPM 2016/3 – par celtniecības materiālu iegādi.
Līgums Nr.RPM 2016/4 – par elektroinstalācijas materiālu iegādi.
Līgums Nr.RPM 2016/6 – par austrumu puses kāpņu atjaunošanu. Vienošanās Nr. 1-RPM 2016/6
Līgums Nr. RPM 2016/9 – par apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas papildināšanu
Līgums Nr. RPM 2016/10 – par vibroblietes iegādi. Vienošanās
Līgums Nr. RPM 2016/11 – par traktora papildaprīkojuma iegādi
Līgums Nr.RPM 2016/12 – par grants, šķembu un oļu piegādi
Līgums Nr.RPM 2016/13 – par Luīzes Šarlotes sarkofāga konservācija un tonēšana
Līgums Nr.RPM 2016/14 – par parka rietumu puses vēsturiskā kleķa žoga pamatu nostiprināšana. Vienošanās Nr. 1-RPM 2016/14
Līgums Nr. RPM 2016/15 – par zāles pļāvēja piegādi
Līgums Nr. RPM 2016/16 – par iespieddarbiem RPM vajadzībām
Līgums Nr. RPM 2016/16-2 – par iespieddarbiem RPM vajadzībām
Līgums Nr. RPM 2016/17 – par Zemītes baznīcas retabla restaurācijas 1. posmu
Līgums Nr. RPM 2016/18 – par Rundāles pils un staļļu kompleksa ēku logu remontu
Līgums Nr. RPM 2016/20 – par elektroinstrumentu iegādi
Līgums RPM 2016/21 – par santehnikas un apkures materiālu iegādi
Līgums RPM 2016/22 – par Holandes liepu piegādi, stādījumu vietu sagatavošanu un stādīšanu
Līgums RPM 2016/26 – par celiņu labirinta izbūvi Rundāles pils parkā
Līgums RPM 2016/27 – par Rundāles pils elektrības ievadu kabeļu un galvenās sadales nomaiņu Vienošanās Nr. 1 – RPM 2016/27
Līgums Nr. RPM 2016/30 – par Rundāles pils jumta koka konstrukciju tehniskā stāvokļa izpēti
Līgums Nr. RPM 2016/19 – par videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādi
Līgums Nr. RPM 2016/25 – par celtniecības materiālu iegādi
Līgums Nr. RPM 2016/29 – par dīzeļelektrostacijas piegādi un uzstādīšanu Vienošanās Nr. 1-RPM 2016/29
Līgums Nr. RPM 2016/31 – par koku vainagu sakopšanu RPM teritorijā
Līgums Nr RPM 2016/32-1 – par galda kalendāru iespiešanu un piegādi, Līgums Nr. RPM 2016/32-2 – par mapju Rundāles pils iespiešanu un piegādi
Līgums Nr RPM 2016/33 – par jauna kondensācijas tipa dabasgāzes apkures katla piegādi un uzstādīšanu
Vispārīgā vienošanās Nr RPM 2016/34 – par mākslas priekšmetu transportēšanu Vienošanās pie RPM 2016/34  Līgums Nr. 1 (RPM 2016/34)  Līgums Nr. 2 (RPM 2016/34Līgums Nr. 3 (2016/34) Līgums Nr. 4 (RPM 2016/34) Līgums Nr. 5 (RPM 2016/34) Līgums Nr. 6 (RPM 2016/34) Līgums Nr. 7 (RPM 2016/34) Līgums Nr. 8 (RPM 2016/34) Līgums Nr. 9 (RPM 2016/34) Līgums Nr. 10 (RPM 2016/34)   Līgums Nr. 12 (RPM 2016/34)     

  2015.GADS

Līgums Nr. RPM 2015/1 par Puzes muižas bijušās kungu mājas Zaļās zāles koka apdares paneļu restaurāciju
Līgums Nr. RPM 2015/2 – par mēbeļu izgatavošanu un piegādi
Līgums Nr.RPM 2015/3 –  par elektroinstalācijas materiālu iegādi
Līgums Nr.RPM 2015/4 – par ugunsaizsardzības sistēmas daļēju renovāciju
Līgums RPM 2015/5 – par zāģmateriālu piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/6 par santehnikas, apkures un ventilācijas materiālu piegādi
Līgums Nr.RPM 2015/7 – par grants, šķembu, oļu un smilts piegādi
Līgums Nr.RPM 2015/8 – par traktora AVANT 635 papildaprīkojuma piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/9-1 – par saimniecības preču piegādi. 1.daļa – papīra izstrādājumi
Līgums Nr.RPM 2015/9-3 – par saimniecības preču piegādi. 3.daļa –  sadzīves ķīmija.     Līgums Nr. RPM 2015/9-4 – par saimniecības preču piegādi. 4.daļa –  uzkopšanas inventārs un citas preces.
Līgums Nr. RPM 2015/10 – par informācijas lapu iespiešanu un piegādi.
Līgums Nr. RPM 2015/11   Vienošanās pie līguma RPM 2015/11 – par Rundāles pils iekšpagalma koka kāpņu atjaunošanu
Līgums Nr. RPM 2015/12 – par fontāna postamenta izgatavošanu Rundāles pils Avotiņa bosketā
Līgums Nr. RPM 2015/13 – par informācijas lapu iespiešanu un piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/14  Vienošanās pie līguma RPM2015/14 – par Rundāles pils muzeja staļļu ēku kompleksa fasādes vienkāršotu atjaunošanu
Līgums Nr. RPM 2015/15 Vienošanās pie līguma RPM 2015/15 – par konteinerpiekabes piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/16      Vienošanās Nr. 1 – RPM 2015/16  – par tualešu namiņu izbūvi
Līgums RPM 2015/17 – par hidraulisko iekārtu piegādi
Līgums Nr.RPM 2015/18  – par lapu sūcēja piegādi
Līgums Nr. RPM 2015/19  par Rundāles pils parka rietumu puses augļu dārza meliorācijas sistēmas ierīkošanu Vienošanās pie līguma RPM 2015/19
Līgums Nr.RPM 2015/20  – par Rundāles pils meža parka ceļa rekonstrukcijas 1.kārtu   Līgums Nr. RPM 2015/21 – par četru žirandolu detaļu atliešanu un komplektēšanu   
Līgums Nr. RPM 2015/22    Vienošanās pie līguma RPM 2015/22 – par galdniecības iekārtu piegādi    
Līgums Nr.RPM 2015/23 – par Rundāles pils muzeja krājuma un zinātniskā arhīva uzskaites sistēmas izstrādi un ieviešanu
Līgums Nr. RPM 2015/25  – par alvas sarkofāga tehnisko restaurāciju

 

Informācija par Rundāles pils muzeja 2014.gadā rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem.

Informācija par Rundāles pils muzeja 2013.gadā rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem.

Informācija par Rundāles pils muzeja 2012.gadā rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem

 

10.07.2024

Footer menu LV