Statistika

Par izvērstu RPM apmeklētāju statistiku un citiem organizatoriskiem, informatīviem vai izglītojošiem jautājumiem lūdzam interesēties LAIKUS, sazinoties elektroniski:  turisms@rundale.net

 Rundāles pils muzeja apmeklējumu statistika 2018. gadā

Muzeja apmeklējumu skaits kopš 2015. gada ik gadu ir palielinājies. Ārkārtēji liels (258  301) tas ir bijis 2014. gadā, kad muzejā noslēdzās Rundāles pils restaurācijas posms – projekts „Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programma 2010 – 2014”. 2018. gadā ir bijis vislielākais muzeja apmeklējumu skaits kopš 2010. gada un pirmo reizi ir pārsniegts 2014. gada rekordlielais apmeklējumu skaits.

Kopējais apmeklējumu skaits 2018. gadā bijis 263 284, tas ir pieaudzis par 3%, salīdzinot ar 2017. gadu.

 

Rundāles pili visvairāk ārzemju tūristu ir apmeklējuši no Vācijas, Spānijas, Francijas, Japānas, Itālijas un Lietuvas.

Rundāles pilī aptaujāto tūristu skaits sadalījumā pa valstīm

Individuālie tūristi Tūristi grupās Pavisam kopā
Valsts Kopā Valsts Kopā Valsts Kopā
Lietuva 1595 Vācija 16578 Vācija 17008
Krievija 1120 Spānija 11190 Spānija 11544
Francija 431 Francija 10869 Francija 11300
Vācija 430 Japāna 7726 Japāna 7774
Spānija 354 Itālija 6958 Itālija 7177
Lielbritānija 316 ASV 3415 Lietuva 4577
Igaunija 309 Lietuva 2982 ASV 3608
Dienvidkoreja 284 Austrija 2377 Krievija 2608
Itālija 219 Dienvidkoreja 1995 Austrija 2410
ASV 193 Lielbritānija 1809 Dienvidkoreja 2279

Kurzemes hercogu kapenēs apmeklējumu skaits samazinājies pa 38%, kas skaidrojams ar ekspozīcijas atvēršanu vienu mēnesi vēlāk nekā pagājušajā gadā, ieilgušo Jelgavas pils remontdarbu dēļ. Visu sezonas laiku bija grūtu saskatāma ekspozīcijas ieeja, tika remontēta Jelgavas pils fasāde un pie ieejas izvietotas stalažas. 

Kurzemes hercogu kapenes visvairāk ārzemju tūristu ir apmeklējuši no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Francijas, Krievijas un Polijas.

Tūristu skaits Kurzemes hercogu kapenēs sadalījumā pa valstīm

Individuālie tūristi Tūristi grupās Pavisam kopā
Valsts Kopā Valsts Kopā Valsts Kopā
Lietuva 326 Lietuva 234 Lietuva 560
Vācija 155 Igaunija 150 Igaunija 244
Igaunija 94 Francija 86 Vācija 222
Krievija 67 Vācija 67 Francija 104
ASV 38 Polija 60 Krievija 76
Francija 18 Čehija 35 Polija 70
Lielbritānija 15 Šveice 35 ASV 51
Polija 10 Nīderlande 22 Čehija 35
Zviedrija 10 Beļģija 21 Šveice 35
Izraēla 6 Lielbritānija 18 Lielbritānija 33

 

21.02.2019