Izdevumi par Rundāles pili un Rundāles pils muzeju

Lauma Lancmane. Rundāles pils parks un dārzi

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2022. 111 lpp.

Ceļvedis stāsta par Rundāles pils dārza vēsturi un atjaunošanu, kā arī galvenajiem dārza elementiem un augu kolekcijām. 

“Ceļveža nolūks ir iepazīstināt ar Rundāles pils vēsturiskā baroka dārza atjaunošanas procesa gaitu un parādīt veidus, kā mūsdienu apstākļos piepildīts sākotnējais arhitekta Rastrelli projekts, ko raksturo baroka laikmeta vēlme pārsteigt apmeklētājus un ieinteresēt ar laikmetam atbilstošu augu kolekcijām un to savdabīgajām formām,” stāsta ceļveža autore Lauma Lancmane.

Ceļvedī iekļauts bagātīgs foto materiāls.

Izdevums latviešu valodā.

Pārdošanas cena: 6 EUR

 

Imants Lancmanis, Lauma Lancmane. Rundāles pils III. Restaurācija = Rundāle Palace III. Restoration

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2021. 560 lpp.

Monogrāfijā “Rundāles pils III. Restaurācija” aplūkoti visi Rundāles pils atjaunošanas posmi no 18. gadsimta līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot vērienīgākajam visa pils ansambļa restaurācijas ciklam, kas ilga no 1972. līdz 2014. gadam. Grāmata detalizēti atspoguļo pils ārējās arhitektūras, iekštelpu mākslinieciskās un būvnieciskās apdares restaurāciju, interjeru ekspozīcijas veidošanu un arī pils teritorijas atjaunošanas darbus. Aprakstītos procesus ilustrē bagātīgs fotomateriāls.

Izdevums latviešu valodā ar nodaļu kopsavilkumiem un attēlu parakstiem angļu valodā. 

Pārdošanas cena: 56,30 EUR

 

Lauma Lancmane. Vēsturisko rožu dārzs = Garden of Historical Roses Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2020. 232 lpp.

Rundāles pils rožu dārza izveide sākās 2004. gadā, un laika gaitā tas ir kļuvis par daudzu iecienītu apskates mērķi. Šis izdevums iepazīstina ar mazāk zināmo dārza daļu – ar vēsturiskajām rozēm, kuru neilgo ziedēšanu tikai retam dārza apmeklētājam ir izdevies redzēt pilnībā. Katalogs ir bagātīgi ilustrēts, lai parādītu šķirņu un sugu daudzveidību un iepazīstinātu ar seno rožu audzētāju un selekcionāru atklājumiem un sasniegumiem, kas likuši pamatus mūsdienu selekcionāru izcilajam veikumam. Grāmata ievada sēriju “Rundāles pils dārzi”, kas veltīta Rundāles pils muzeja kokaugu, puķu un podaugu kolekcijām un augļu dārziem. Izdevuma teksti latviešu un angļu valodā.

Pārdošanas cena: 18,80 EUR

 

Imants Lancmanis. Rundāles pils II. Pils tuvplānā = Rundāle Palace II. The Palace in close-up

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2018. 576 lpp.

Monogrāfija “Rundāles pils II. Pils tuvplānā” ir 2015. gadā izdotās monogrāfijas “Rundāles pils I. Vēsture” turpinājums. Izdevumā apkopota informācija par pili kā restaurētu Latvijas kultūras mantojuma objektu visā tā daudzveidībā. Tā ir sava veida pils inventarizācija, piedāvājums detalizēti, it kā zem lupas, aplūkot gan ārējo arhitektūru, gan iekštelpas. Galvenā uzmanība pievērsta ne tekstam, bet attēliem. Monogrāfija izdota latviešu valodā ar nodaļu kopsavilkumiem angļu valodā.

Pārdošanas cena: 56,30 EUR

 

Imants Lancmanis. Rundāles pils [Ceļvedis]

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2016 (spāņu un lietuviešu valodā – 2017; franču, itāļu, poļu un igauņu valodā – 2019). 86 lpp., 128 att.

Ilustrēts ceļvedis, kurā dots īss ieskats pils vēsturē un pils interjeros, pievērsta uzmanība nozīmīgākajām mākslas vērtībām. Ceļvedis izdots latviešu, angļu, vācu, krievu, franču, spāņu un lietuviešu, itāļu, poļu un igauņu valodā.

Pārdošanas cena: izdevumam latviešu valodā – 3,80 EUR; angļu, vācu, krievu, franču, spāņu, lietuviešu, itāļu, poļu un igauņu valodā – 4,70 EUR

 

 

Imants Lancmanis. Rundāles pils I. Vēsture = Rundāle Palace I. History

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2015. 432 lpp., 625 att.

Monogrāfijas pirmajā daļā apskatīta Rundāles pils vēsture, to sadalot pa nozīmīgākajiem posmiem un izsekojot līdzi gan pašas celtnes liktenim, gan notikumiem, kas uz to atstājuši iespaidu. Izmantojot plašu arhīva materiālu klāstu, kuru apzināšana sākta 1965. gadā un turpinās joprojām, iespējams precīzi izsekot celtnes tapšanas hronikai. Liela uzmanība pievērsta ne tiaki dokumentiem, no kuriem liela daļa citēti, bet arī cilvēku darbībai ap pili: tās īpašniekiem, celtniekiem, personām, kas parādās dažādu vēsturisko notikumu sakarībās. Laikmeta vēsturisko fonu papildina sadzīviskas detaļas, informācija par attiecīgā laika dzīves un darba apstākļiem. Paralēli hronikai sniegta arī ēkas arhitektoniskā analīze un mākslinieciskais izvērtējums. Bagātīgie fotomateriāli ļauj uzskatāmi ilustrēt pils pastāvēšanas dažādos etapus. Monogrāfija izdota latviešu valodā ar nodaļu kopsavilkumiem angļu valodā.

Pārdošanas cena: 56,30 EUR

 

Imants Lancmanis. Rundāles pils [Ilustrēts ceļvedis]

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2012 (angļu valodā – 2014). 111 lpp., 124 att.

Ilustrēts ceļvedis, kas sniedz ieskatu Rundāles pils būvvēsturē un ar bagātīga ilustratīvā materiāla palīdzību veido priekšstatu par Rundāles pils parādes zālēm, hercoga un hercogienes apartamentiem un pils baroka dārzu. Ceļvedis izdots latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.

Pārdošanas cena: izdevumam latviešu valodā – 8,00 EUR; angļu, vācu, krievu valodā – 9,30 EUR

 

Rundāles pils = Rundāle Palace = Schloss Rundāle = Рундальский дворец [Albums]

Rīga: Jumava, 2009. 263 lpp., 250 att.

Albums par vienu no Latvijas nozīmīgākajiem un izcilākajiem baroka un rokoko stila arhitektūras pieminekļiem – Rundāles pili. Vēstures apskatu papildina fotogrāfijas, kurās redzama Rundāles pils vairāku gadsimtu garumā. Albuma teksts latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.

Pārdošanas cena: 33,80 EUR

 

Imants Lancmanis. Schlossmuseum Rundāle: Museumsführer = Rundāles pils muzejs: muzeja ceļvedis = Rundāle Palace Museum: museum guide = Рундальский дворец-музей: путеводитель по музею

Rīga: Jumava, 2007. 127 lpp.

Ceļvedis Latvijas izcilākā 18. gadsimta arhitektūras pieminekļa – Rundāles pils muzeja – bagātībās. Izdevuma teksts latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.

Nav pārdošanā

26.07.2022

Footer menu LV