Rundāles pils muzeja pētījumi, kolekciju un izstāžu katalogi

Kristīne Budže. Gaismas ķērājas

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2024. 283 lpp.

Izdevuma pirmajā daļā ir aprakstīta stikla lustru vēsture Eiropā, izsekojot lustru attīstībai un raksturojot gan lustru veidus, gan konstruktīvos un dekoratīvos elementus, gan to izgatavošanā izmantoto stiklu, tā sastāvu un īpašības. Grāmatā pievērsta uzmanība stikla ražošanas vēsturei un stikla lustru izplatībai tagadējā Latvijas teritorijā, raksturotas stikla lustras Rundāles pilī, to izcelsme un restaurācija. Grāmatas otrā daļa ir Rundāles pils muzeja vēsturisko stikla lustru kolekcijas katalogs, kurā apkopota informācija par 12 lustrām no deviņām Latvijas baznīcām. Katalogā atrodams detalizēts lustru apraksts, ziņas par iespējamo izcelsmi un veikto restaurāciju, kā arī grāmatas dizainera Alekseja Muraško uzņemti lustru kopskati un izcelti atsevišķi to fragmenti.

Grāmata izdota bilingvāli – latviešu un angļu valodā

Pārdošanas cena: 35,00 EUR

Starptautiskās izstādes “Ziedošie gobelēni” digitālais katalogs

Pilsrundāle: Rundāles pils muzejs, 2023.

Katalogs atspoguļo 2023. gadā Rundāles pils muzejā notikušo izstādi “Ziedošie gobelēni”, kurā bija apskatāmi 15 dārza tēmai veltīti gobelēni, kas tapuši Gobelēnu, Bovē un Obisonas manufaktūrās no 16. gadsimta sākuma līdz 20. gadsimta vidum. Tie darināti pēc flāmu un franču gleznotāju, arī Pola Sezana un Eduāra Manē, metiem.

“Ziedošie gobelēni” Rundāles pilī bija satelītizstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja organizētajai 7. Rīgas Starptautiskajai tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennālei “QUO VADIS?”.

Izstāde tapa sadarbībā ar Francijas Nacionālo mēbeļu fondu, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju un biedrību VIA ARS.

Izstādes katalogs pieejams latviešuangļu un franču valodā.

 

Lauma Lancmane, Valda Vilīte. Rundāles pils krāsnis

Pilsrundāle: Rundāles pils muzejs, 2023. 264.lpp.

Sērija “Rundāles pils muzeja kolekcijas”

Bagātīgi ilustrētajā izdevumā apskatīta Rundāles pils krāšņu izgatavošanas, saglabāšanas un restaurācijas vēsture, minēti meistari, krāšņu tipi un sižeti, kas izmantoti podiņu apgleznojumā. Izdevumā raksturoti visi pils vēsturiskās apkures sistēmas elementi (ne vien krāsnis, bet arī kamīni, pavardi, dūmvadi, skursteņi) un iekļauta informācija arī par tām krāsnīm, kas nav saglabājušās līdz mūsdienām.

Grāmata izdota bilingvāli – latviešu un angļu valodā
Pārdošanas cena: 25 EUR

 

Imants Lancmanis. Hercogienes Dorotejas vāzes

Pilsrundāle: Rundāles pils muzejs, 2021. 16 lpp.

Sērija “Rundāles pils muzeja priekšmetu stāsti”

Brošūras tipa izdevums veltīts Karaliskajā porcelāna manufaktūrā (KPM) Berlīnē klasicisma formās izgatavotam vāžu komplektam, ko rotā Kurzemes hercoga Pētera ģerbonis un hercogienes Dorotejas portrets. Vāzes darinātas 1791. gadā un bija Prūsijas karaļa Frīdriha Vilhelma II dāvana hercogienei Dorotejai. Autors analizējis vāžu mākslinieciskās kvalitātes un izklāstījis šo unikālo priekšmetu vēsturi no tapšanas brīža līdz nonākšanai Rundāles pils muzeja krājumā.

Brošūra izdota latviešu un angļu valodā (katra valoda atsevišķi)
Pārdošanas cena: 2 EUR

 

Lauma Lancmane. Utrehtas flīzes Rundāles pilī

Pilsrundāle: Rundāles pils muzejs, 2021. 16 lpp.

Sērija “Rundāles pils muzeja priekšmetu stāsti”

Brošūras tipa izdevums veltīts Holandes pilsētā Utrehtā ap 1738./1739. gadu darinātajām zili apgleznotajām sienu flīzēm, kas Rundāles pils celtniecības laikā izmantotas Kurzemes hercoga Ernsta Johana personīgo apartamentu tualetes un mazgāšanās telpu apdarei. Autore raksturojusi Holandes flīžu ražošanas vēsturi, to pasūtīšanas kontekstu, kā arī analizējusi Rundāles pilī saglabāto flīžu apgleznojumu sižetus.

Brošūra izdota latviešu un angļu valodā (katra valoda atsevišķi)
Pārdošanas cena: 2 EUR

 

Imants Lancmanis. Dievinātā Doroteja

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2018. 400 lpp.

Grāmata tapusi kā vēlīns veltījums Kurzemes hercogienei Dorotejai 250. jubilejā, kuru 2011. gadā muzejā iezīmēja neliela izstāde ar tādu pašu nosaukumu. Tā apkopoja Dorotejas biogrāfijas nozīmīgākos notikumus, viņas portretus un laikabiedru liecības, dodot vārdu gan cilvēkiem, kas viņu bija pazinuši, gan viņai pašai. Līdzīgi veidota arī grāmata: autora teksts vienīgi ieskicē pārejas no vienas tiešās runas uz otru, no vienas hercogienes Dorotejas dzīves stacijas uz nākamo. Citāti kā ceļa stabiņi iezīmē mūžu, nodzīvotu laikmetu griežos, kad bruka vecā feodālā pasaule un Lielā franču revolūcija un Napoleona epopeja ievadīja jaunu pasaules kārtību.
Izdevums tikai latviešu valodā.
Pārdošanas cena: 42,20 EUR

 

Portrets Latvijā: 19. gadsimts = Das Porträt in Lettland: 19. Jahrhundert

Sast. Inta Pujāte, Dainis Bruģis. Rīga: Neputns, 2014. 702 lpp.

Izdevums veidots uz 2008.–2009. gadā Rundāles pils muzejā notikušās izstādes “19. gadsimta portrets Latvijā” bāzes, tajā ietverot gan minētās izstādes kataloga daļu, gan Eduarda Kļaviņa, Imanta Lancmaņa, Sarmītes Fogeles, Edvardas Šmites, Anitas Meinartes, Daiņa Bruģa un Intas Pujātes portreta žanram veltītus zinātniskus rakstus. Kataloga daļā iekļauti 565 portreti.
Izdevuma teksti latviešu un vācu valodā.
Pārdošanas cena: 45,00EUR

 

Didzis Lībietis, Lauma Lancmane. Kurzemes hercogu kapenes

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2010. 47 lpp., 72 att.

Izdevumā iekļauts īss ieskats Jelgavas pils vēsturē, Kurzemes-Zemgales hercogu kapeņu vēsturē, Ketleru un Bīronu dzimtu hercogu un viņu piederīgo biogrāfijas, sniegti sarkofāgu apraksti.
Grāmata izdota latviešu un vācu valodā.
Pārdošanas cena: 4,00 EUR

 

Didzis Lībietis, Lauma Lancmane. The Family Vault of the Dukes of Courland

Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2002. 32 lpp.

Izdevumā iekļauts īss ieskats Jelgavas pils vēsturē, Kurzemes-Zemgales hercogu kapeņu vēsturē, Ketleru un Bīronu dzimtu hercogu un viņu piederīgo biogrāfijas, sniegti sarkofāgu apraksti.
Grāmata izdota angļu valodā.
Pārdošanas cena: 4,00 EUR

 

Rundāle: Pils muzejs: Kolekcijas = Palace museum: Collections = Schlossmuseum: Sammlungen = Дворец-музей: Коллекции

Autoru kolektīvs. Rīga: Jumava, 2001, 303 lpp.

Albuma 445 attēlos parādīti muzeja kolekciju nozīmīgākie priekšmeti. Gleznas, gravīras, akmens un koka skulptūras, mēbeles, tekstilijas, krāsainā, melnā un dārgmetāla izstrādājumi, kaula izstrādājumi, keramika, fajanss, porcelāns un stikls apskatīts hronoloģiskā kārtojumā reģionāli nodalītās grupās. Latviešu valodas anotāciju pavada īss raksturojums un vēsturiskas atsauces. Ievadā pastāstīts par kolekciju tapšanu, 14 krāsu attēlos redzami Rundāles pils interjeri un izstāžu ekspozīcijas.
Albuma teksts latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.
Pārdošanas cena: 19,70 EUR

 

Ernsts Johans Bīrons, 1690–1990: Izstāde Rundāles pilī: Katalogs

Autoru kolektīvs. Rundāle: Rundāles pils muzejs, 1992 (vācu valodā – 1993). 135 lpp., 187 att.

Monogrāfijas tipa katalogs, veltīts Kurzemes-Zemgales hercoga Ernsta Johana Bīrona 300. jubilejas izstādei. Izdevums apkopo plašu pētījumu par Kurzemes-Zemgales hercogisti 18. gadsimtā, hercogu Ernstu Johanu, dod jaunu viņa biogrāfijas interpretāciju vēstures avotu kontekstā. Pētījumu tematikā ietverta hercoga ikonogrāfija, heraldika, sfragistika, medaļas, monētas, hercoga pilis un mākslas darbu krājumi Kurzemē.
Katalogs izdots latviešu, vācu un krievu valodā.
Pārdošanas cena: 13,00 EUR

 

Sudrabs Latvijas lietišķajā mākslā 5. – 20. gs.

Sast. Valda Vilīte. Rīga: Avots, 1991. 430 lpp., 735 att.

Monogrāfijas tipa katalogs divās daļās: I daļa ietver pētījumu par sudraba izstrādājumiem Latvijas teritorijā. Apkopots plašs izziņas materiāls par vietējo sudrabkaļu mākslu, lokālajām īpatnībām, sudrabkaļu cunftēm Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, dota informācija par izciliem laika gaitā zudušiem sudrabkaļu darinājumiem.
Katalogs izdots latviešu un krievu valodā, latviešu izdevumam kopsavilkums vācu valodā.
Pārdošanas cena: latviešu valodas izdevumam – 2,80 EUR; krievu valodas izdevums nav pārdošanā

 

Latvijas sudrabkaļi: Darbi un meistaru zīmes

Sast. Valda Vilīte. Rīga, 1993, 230 lpp., 229 att.

Monogrāfijas tipa katalogs divās daļās: II daļa ietver Latvijas sudrabkaļu biogrāfijas. Apkopots plašs izziņas materiāls par vietējo sudrabkaļu mākslu, lokālajām īpatnībām, sudrabkaļu cunftēm Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, dota informācija par izciliem laika gaitā zudušiem sudrabkaļu darinājumiem.
Katalogs izdots latviešu un krievu valodā, latviešu izdevumam kopsavilkums vācu valodā.
Pārdošanas cena: latviešu valodas izdevumam – 2,80 EUR; krievu valodas izdevums nav pārdošanā

 

Alva Latvijas mākslas amatniecībā VI–XX gadsimtā: Izstāde Rundāles pilī: Katalogs

Sast. Daira Līdaka, Dzintra Miķelsone. Rīga: Avots, 1989. 199 lpp., 144 att.

Monogrāfijas tipa izstādes katalogs ietver pētījumu par alvas lējēju amatu, tā attīstību Latvijas teritorijā kopš 6. gadsimta, apkopo informāciju par cunftes vēsturi, alvas liešanas tehniku, amatniekiem, viņu izstrādājumiem un meistarzīmēm.
Katalogs izdots latviešu un krievu valodā, latviešu izdevumam kopsavilkums vācu valodā.
Pārdošanas cena: 2,80 EUR

 

Ева Ланцмане. Портрет XVII века в Латвии: Каталог выставки в Рундальском дворце

Rīga: Avots, 1986. 118 lpp.

Monogrāfijas tipa izstādes katalogs ietver pētījumu par 17. gadsimta portretiem (glezniecība, miniatūras, grafika, tēlniecība, medaļas, monētas) Latvijas muzeju kolekcijās.
Katalogs krievu valodā ar kopsavilkumu vācu valodā.
Nav pārdošanā

 

14.06.2024

Footer menu LV