Zinātniskais arhīvs

Rundāles pils muzeja zinātniskajā arhīvā tiek apkopoti materiāli par Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļiem, Latvijas senākā mākslas vēstures posma arhitektūru, tēlotājmākslu un mākslas amatniecību. Uzkrāto dokumentu nozīmīgākā daļa ir Rundāles pils muzeja speciālistu ekspedīcijās veiktie kultūras pieminekļu uzmērījumi un fotofiksācijas, kas dokumentē Latvijas arhitektūras mantojuma objektu stāvokli kopš 20. gadsimta 60. gadiem. Tiek krāti arī Latvijas un ārvalstu arhīvos saglabāto dokumentu noraksti un kopijas, dažādās kolekcijās glabāto attēlu reprodukcijas u. tml. materiāli.

Šobrīd muzeja zinātniskajā arhīvā glabājas nedaudz vairāk nekā trīs tūkstoši lietu – dokumentu mapes par Latvijas muižām, pilīm un to ansambļiem, Latvijas baznīcām un pilsētu vēsturiskajiem centriem, kā arī par Kurzemes hercogu un Latvijas muižnieku dzimtām un vietējiem amatniekiem. Arhīva krājumā ietilpst arī aptuveni 70 tūkstoši fotogrāfiju negatīvu, galvenokārt no muzeja speciālistu ekspedīcijām.

Zinātniskais arhīvs ir pieejams interesentiem, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 63920608 vai e-pastu arhivs[at]rundale.net.

Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 8.00 – 17.00

07.04.2020

Footer menu LV