Projekti

Rundāles pils atbalsta fonds īstenos projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”

Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds” ir sagatavojis projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursam. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītojošo pasākumu, semināru, konferenču, apmācību, radošo darbnīcu, mācību filmu demonstrēšanas u.c. pasākumu iespējas Rundāles novada iedzīvotājiem, Rundāles pils kompleksa apmeklētājiem un skolēniem, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, studentiem, mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem un citiem interesentiem. Projekts tika apstiprināts un šobrīd tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.  Projekta...

Vēsturisko augļudārzu atjaunošana

Rundāles pils muzejs ir iesaistījies projektā “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms (Heritage Gardens, No. LLI-181)”, kas īstenojams no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam. Projekts iekļauts INTERREG Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā (2014–2020), ko atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF). Projektā sadarbojas seši partneri no Latvijas un Lietuvas, starp kuriem vadošais ir Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centra Dārzkopības institūts. Projekta galvenais mērķis – palielināt apmeklētāju skaitu, uzlabojot un attīstot dabas un kultūras mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus. Divu gadu laikā plānots attīstīt jaunu tūrisma maršrutu, kurā iekļauti vairāki vēsturiskie...

Nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds” realizē projektu “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai”

Projekts “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai” Nr. 17-06-AL07-A019.2201-000012 guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) Latvijas lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam. Tas iekļauts apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējo attīstību” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”. Nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds” sācis aktīvu projekta īstenošanu, tā izpildes termiņš aptver laika posmu no 2017. gada 4. oktobra līdz 2018. gada 31. maijam. Projekta finansējums ir 12045,55 EUR, 90% no summas līdzfinansē ES (10840,99 EUR), bet 10% – nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds”, kas šim mērķim saņēma atbalstu no Rundāles...

Rundāles pils atbalsta fonds īstenos projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”

Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds” ir sagatavojis projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursam. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītojošo pasākumu, semināru, konferenču, apmācību, radošo darbnīcu, mācību filmu demonstrēšanas u.c. pasākumu iespējas Rundāles...

Vēsturisko augļudārzu atjaunošana

Rundāles pils muzejs ir iesaistījies projektā “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms (Heritage Gardens, No. LLI-181)”, kas īstenojams no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam. Projekts iekļauts INTERREG Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā (2014–2020), ko atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds...

Nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds” realizē projektu “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai”

Projekts “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai” Nr. 17-06-AL07-A019.2201-000012 guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) Latvijas lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam. Tas iekļauts apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējo attīstību” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu...

Rundāles pils atbalsta fonds īstenos projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”

Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds” ir sagatavojis projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursam. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītojošo pasākumu, semināru, konferenču, apmācību, radošo darbnīcu, mācību filmu demonstrēšanas u.c. pasākumu iespējas Rundāles...

Vēsturisko augļudārzu atjaunošana

Rundāles pils muzejs ir iesaistījies projektā “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms (Heritage Gardens, No. LLI-181)”, kas īstenojams no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam. Projekts iekļauts INTERREG Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā (2014–2020), ko atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds...

Nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds” realizē projektu “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai”

Projekts “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai” Nr. 17-06-AL07-A019.2201-000012 guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) Latvijas lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam. Tas iekļauts apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējo attīstību” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu...

Rundāles pils atbalsta fonds īstenos projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”

Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds” ir sagatavojis projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursam. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītojošo pasākumu, semināru, konferenču, apmācību, radošo darbnīcu, mācību filmu demonstrēšanas u.c. pasākumu iespējas Rundāles...

Vēsturisko augļudārzu atjaunošana

Rundāles pils muzejs ir iesaistījies projektā “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms (Heritage Gardens, No. LLI-181)”, kas īstenojams no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam. Projekts iekļauts INTERREG Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā (2014–2020), ko atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds...

Nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds” realizē projektu “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai”

Projekts “Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai” Nr. 17-06-AL07-A019.2201-000012 guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) Latvijas lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam. Tas iekļauts apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējo attīstību” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu...

04.10.2018