No gotikas līdz jūgendstilam

Rundāles pils muzeja pastāvīgā ekspozīcija „No gotikas līdz jūgendstilam” iecerēta, lai daļēji aizpildītu Eiropas dekoratīvās mākslas muzeja iztrūkumu Latvijas muzeju vidū.

2012. gada 24. maijā atklātā ekspozīcijas daļa ietver piecas telpas un stilistisko laika posmu no vēlās gotikas līdz vēlajam barokam (15. gs. b. – apm. 1740. g.). Turpmāk katru gadu paredzēts papildināt, lai līdz 2016. gadam ekspozīcija būtu pabeigta, taču tas prasa nepārtraukti papildināt muzeja kolekcijas, lai būtu iespējams dot priekšstatu par galvenajiem dekoratīvās mākslas stiliem un to nacionālajām īpatnībām.

Ekspozīcijā redzamie lietišķi dekoratīvās mākslas priekšmeti, atšķirībā no mūsdienu muzeogrāfijā izplatītās tendences priekšmetu izolēt no savas vides un pasniegt kontrastā ar moderno dizainu, kārtoti tā, lai tie nezaudētu savstarpējo saistību un funkcionālo jēgu. Tie iespēju robežās veido interjera grupas, iesaistot gleznas un sadzīves priekšmetus. Priekšstata veidošanai par katru vēsturiskā mākslas stilu palīdz teksti un tālaika gravīras, kas rāda ornamentu kā stila redzamāko iezīmi, kopā ar cilvēka tēlu un modi.

Ņemot vērā to, ka Rundāles pils muzejam pagaidām nav bijis iespējams iegūt visus stilu un žanru raksturojošos priekšmetus, dažus eksponātus izstādīšanai devis Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, kā arī Nurmes evaņģēliski luteriskā draudze.

Izstādes koncepcijas un anotāciju autors – Imants Lancmanis
Izstādes dizains – Lauma Lancmane
Eksponātu kuratore – Dzintra Miķelsone
Datorgrafikas darbi – Ieva Lūse, Ints Lūsis
Eksponātu restaurācija – Rundāles pils muzeja restauratori Ainas Balodes vadībā
Fotogrāfe – Velta Leijere
Apgaismojums, signalizācijas sistēmas – speciālistu grupa Luda Geidāna vadībā
Telpu atjaunošana un ekspozīcijas aprīkojums – speciālistu grupa Osvalda Stīrija vadībā